Huissen TV

Informatie over Nederland. Selecteer de onderwerpen waarover u meer wilt weten over Huissen

Een pad kiezen: Kinderen en jongeren doen mee

In de tweede fase van het Pathway Choice for Health and Care-project hebben we twee extra gebieden in het project opgenomen:

  • Geestelijke gezondheid en vergiftiging
  • Gezondheidspost en schoolgezondheidsdienst

De gezondheidspost dekt kraamzorg en kinderzorg van 0-6 jaar, terwijl de schoolgezondheidsdienst tot 20 jaar oud is. Het Youth Health Station is een show voor jongeren tussen 13-21 jaar. Geestelijke gezondheid en middelenmisbruik bieden gezondheidsdiensten aan mensen tussen de 6 en 100 jaar.

We zoeken meer mentaal

Beide afdelingen merken dezelfde trend in Milhouse: we streven mentaal meer na, en de toename is groter bij kinderen en jongvolwassenen. De groei van verwijzingen naar geestelijke gezondheidszorg en middelenmisbruik was in 2021 aanzienlijk en het ziet ernaar uit dat dit ook dit jaar zal doorzetten. De epidemie is daar deels debet aan, maar dit is een trend die we al jaren zien.

Het gezondheidsstation maakt dezelfde evolutie door in ontmoetingen met jonge kinderen als met gezondheidsverpleegkundigen op scholen.

Kortom: velen van ons lijden, en een steeds groter deel resulteert hierin geestesziekte Wat een behandeling vereist.

lage spanning

Wat kunnen we doen om deze trend te keren en de sterke stijging in te dammen?

Professionals geloven in het bevorderen van competentie op het gebied van geestelijke gezondheid bij ouders/voogden en personeel in kleuterscholen en scholen – degenen die elke dag kinderen ontmoeten. En ze geloven in het versterken van de service van de gezondheidspost in termen van effici├źntie en aantal koppen.

Het doel is om zo snel mogelijk een inspanning te leveren, zo laag mogelijk. Als we in een vroeg stadium goede maatregelen kunnen nemen, kunnen we voorkomen dat we later GGZ, kinderopvang, PP en soortgelijke diensten moeten bellen.

READ  De Conservatieve Partij zal samenwerken met de Dagsavisen City Council of Health

sterk zijn

Professionals zien ook een tendens bij ons en onze kinderen om minder veerkrachtig te zijn dan een paar generaties geleden.

We moeten onszelf eraan herinneren, en onze kinderen leren, dat het leven zowel uit ontbering als uit ontsnapping bestaat. We hebben allemaal dagen en perioden waarin we ons depressief en angstig voelen. Het is normaal dat het leven uit ups en downs bestaat.

Gezondheidsbevordering en preventie

Gezondheidsbevordering en -preventie moeten worden geïntegreerd in alle onderdelen van gemeentelijke activiteiten. Het is in dit project als Deelrapport 1 (PDF) overgenomen.

Dit wordt de komende jaren een belangrijk uitgangspunt. De gemeente staat voor grote opgaven, maar niet de minst belangrijke voor het individu. Een goede lichamelijke en geestelijke gezondheid helpt ons om ons leven op een goede manier te leiden.

OVERWEGINGEN EN PRIORITEITEN

Daarom wordt het belangrijk om het juiste niveau te vinden: in hoeverre kunnen en moeten we prioriteit geven aan gezondheidsbevordering en preventie? Dit is een van de vele grote vragen waar de projectgroep nu voor staat.

De commandanten van de verschillende eenheden hebben de afgelopen weken intensief gewerkt aan hun deelprojecten. Lees hier meer over het proces.

Op melhus.kommune.no/veivalg vindt u informatie, updates en nieuws over het project. Horloge!