Huissen TV

Informatie over Nederland. Selecteer de onderwerpen waarover u meer wilt weten over Huissen

Er is iets verrot in het wereldvoedselsysteem

  • Ola T. Westengen

    Universitair hoofddocent, Noorse universiteit voor milieu- en levenswetenschappen

Volgens de VN-top over voedsel draagt ​​de voedselsector bij aan het verlies aan biodiversiteit en de vervuiling door nutriëntenafwijkingen.

Voedsel gaat net zo goed over macht als over wetenschap.

discussie
Dit is het onderwerp van discussie. Meningen in de tekst zijn voor rekening van de auteur.

Het is donderdag top op eten In het gebouw van de Verenigde Naties in New York. het doel? Een internationale agenda opstellen voor duurzame voedselsystemen.

De top heeft er een particuliere wetenschappelijke groep. ik werd nerveus donkere achtergrond:

  • Een op de tien in de wereld lijdt aan ondervoeding.
  • Meer dan een derde van de wereldbevolking kan zich geen gezond dieet veroorloven.

Bovendien zeggen ze dat de voedselsector verantwoordelijk is voor 30 procent van de uitstoot van broeikasgassen, ontbossing, verlies aan biodiversiteit en vervuiling door verdwaalde voedingsstoffen.

Er is dus iets rot in het wereldvoedselsysteem.

Grootmacht Noorwegen

Enkele maanden geleden mobiliseerde deze voedseltop autoriteiten, bedrijven en organisaties om oplossingen voor te stellen en samen te werken.

Van Noorse kant, maar ook op internationaal niveau, hebben we ons vaak verzameld rond een voorstel voor: Verbeter de zaadveiligheid van boeren.

Ola T. Westengen droeg bij aan het voorstel van Noorwegen op de Voedseltop van de Verenigde Naties.

Noorwegen is de thuisbasis van Svalbard Global Seed Vault En een belangrijke bijdrage aan andere internationale zaken. Zo worden we beschouwd als een supermacht in het in stand houden van de diversiteit aan voedselplanten. Dit ras is dé grondstof voor de verdere ontwikkeling en aanpassing van de landbouw.

READ  Directeur, Afdeling Onderzoek en Innovatie, Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen, RHF Southeast Health - RHF Southeast Health

Degenen die voorop lopen op het gebied van klimaatadaptatie in de landbouw zijn boeren. Het is belangrijk dat ze centraal staan ​​bij het opstellen van een zaadbeleid, en het is iets dat we opnemen voor de top.

Diversiteit is cruciaal

Zaden en ander plantaardig materiaal zijn niet hetzelfde als stuifmeel. Je kunt bijvoorbeeld geen enkele boon vinden die altijd de beste opbrengst geeft in alle kweekomgevingen. Aanpassing aan de lokale omstandigheden vindt plaats door middel van plantenveredeling. Van land tot land is er grote variatie in hoe dit gebeurt.

In sommige landen wordt de ontwikkeling en verkoop van zaden gedomineerd door multinationale ondernemingen. In andere landen, zoals Noorwegen, spelen boerencoöperaties een grote rol. In veel landen in het Zuiden vindt selectie plaats op boerderijen en worden grondstoffen uitgewisseld in de informele economie.

Er zijn veel voorbeelden van professionele veredelaars en boeren die samenwerken bij het succesvol ontwikkelen van nieuwe rassen. Maar er is ook een belangenverstrengeling. Er kan een geschil over zijn Immateriële eigendomsrechten (oa patenten) en harmonisatie van regelgeving voor de verkoop van zaden.

Het ontwerp van regelgeving en de rolverdeling tussen private en publieke instellingen heeft ernstige gevolgen voor de diversiteit van zowel actoren als zaden. In een onstabiele wereld is diversiteit essentieel.

Eten gaat over kracht

Alle voorstellen voor oplossingen voor de voedselcrisis hebben een politieke dimensie. Dat werd duidelijk in de aanloop naar de VN Voedseltop.

Veel organisaties hebben Hij ging hard naar de vergadering Want het World Economic Forum en belangrijke spelers uit de private sector zijn uitgenodigd om mee te werken aan de voorbereidingen. Degenen die de bijeenkomst organiseren, van hun kant, zeggen dat ze een proces hebben ingevoerd dat zo inclusief en open mogelijk is. Ze noemen de bijeenkomst een populaire top.

READ  - Ik denk dat je zou kunnen zeggen dat het een uitdaging is om het woord genderidentiteit te gebruiken

Nu zijn velen van ons enthousiast. Welke oplossingen worden aangegeven? Wat zijn de specifieke doelen? Waar is de verantwoordelijkheid om het te volgen?

De wetenschappelijke groep van de top stelde de oprichting voor van een nieuw internationaal wetenschappelijk comité – een soort van Klimaat Internationaal Voedselpanel. In dat geval moet tegelijkertijd een autoriteitsonderzoek worden uitgevoerd. Voedsel gaat net zo goed over macht als over wetenschap.