Huissen TV

Informatie over Nederland. Selecteer de onderwerpen waarover u meer wilt weten over Huissen

Er zal hier een conflict zijn

Op een foto die op sociale media werd gedeeld, is een zeilboot volledig te water gelaten door een enorm schip. Er zijn verschillende meningen in de opinievelden over wie verantwoordelijk is voor het ongeval.

De afbeelding toont een zeilboot van ca. Met een grootzeil van 40 voet wordt het bijna midscheeps geraakt door een groot schip. Er was geen informatie over om welke schepen het ging, de omvang van de schade, het tijdstip of de plaats van het ongeval. De zeilboot vaart onder de Nederlandse vlag. Er werd veel gepraat over van wie deze film was.

Experts zijn van mening dat er veel fouten zijn gemaakt

Seilmagasinet-navigator, leraar aan de Oslo Maritime School en ervaren kapitein Johan J. Komt overeen met Peterson et al. Hij heeft verschillende maritieme boeken geschreven en heeft vele jaren gediend bij de Salvage Society. Peterson stelt dat de film kort is en een belangrijke context met betrekking tot de verdeling van schuldvragen onderrepresenteert. Er kunnen nog een paar beoordelingen worden gemaakt op basis van wat de afbeelding laat zien.

De twee schepen mogen niet botsen

Peterson wijst erop dat beide schepen de plicht hebben om te doen wat ze kunnen om een ​​aanvaring te voorkomen. Een schip heeft de plicht om voor te wijken, maar als het schip dat verplicht is om voor te wijken, dit niet doet, moet het andere schip alles doen wat in zijn macht ligt, inclusief voorgaan, om een ​​aanvaring te voorkomen.

Het internationaal zeerecht vereist dat alle schepen voorrang verlenen aan andere schepen die van stuurboord komen. Dus in eerste instantie moest het wijken voor het grote schip waarop het werd gefilmd. Er kunnen echter nationale in- en uitsluitingen zijn. Noorwegen heeft maritieme regels 44, kortom, stelt dat recreatievaartuigen de plicht hebben voorrang te geven aan beroepsvaartuigen als ze havengebieden, drukke wegen of smalle vaarwegen tegenkomen. Bij een aanvaring in Nederlandse wateren kunnen er relevante nationale regels zijn die van invloed kunnen zijn op de foutvraag. In veel gebieden zijn er verkeersscheidingszones waar grote commerciële verkeersrechten zijn ontwikkeld. Op de foto is niet te zien of er in zo’n zone een conflict is geweest.

Als 20-jarige was Johann J. Peterson reisde de wereld rond met Zorgenfree.

Beide schepen maakten fouten

Peterson gelooft dat de twee schepen verschillende fouten hebben gemaakt voordat ze met elkaar in botsing kwamen. Om conflicten te voorkomen, moet er toezicht en beveiliging zijn. Er zijn geen mensen aan dek of aan het roer van de zeilboot. Een schip dat verplicht moest wijken, had eerder moeten wijken. Als het grotere schip moest wijken, veranderden ze niet tijdig hun koers of snelheid. Een groot schip is aanzienlijk groter dan een zeilboot, maar het schip is nog steeds niet zo groot dat het verkeer kan verplaatsen en relatief snel kan accelereren. Als de zeilboot moest wijken, had het grotere schip meer moeten vertragen of op tijd van koers moeten veranderen om de aanvaring te voorkomen. Het moet ook worden aangekondigd door geluid (vijf korte stoten) en/of VHF. Het had kunnen gebeuren zonder in de film te verschijnen.

Misverstanden met betrekking tot Noorse speciale regels

Peterson heeft enkele bedenkingen bij Maritieme Regel 44, die volgens hem een ​​legitiem doel heeft. Kleine, wendbare vaartuigen zijn verplicht voorrang te verlenen aan grote vaartuigen in wateren waar geen ruimte is voor een groter vaartuig om op de gebruikelijke manier voor te wijken. Volgens Peterson ontstaan ​​er onduidelijkheden over de termen ‘pleziervaartuig’ en ‘commercieel vaartuig’. Er zijn grote zware pleziervaartuigen en kleinere snel/gemakkelijker te hanteren utiliteitsvaartuigen. Daarom is deze formule verkeerd met betrekking tot doel en reden. Er zijn ook enkele navigators op koopvaardijschepen die geloven dat plezierschepen vanwege deze regel altijd de plicht hebben om voor te wijken. Dat is niet waar. Regel 44 is alleen van toepassing als er havengebieden, drukke vaarwegen of smalle vaarwegen zijn. Dit is een grijs gebied met veel misverstanden en misvattingen.

READ  Holmgren Federson over ontmoeting met sterren: - Een beetje Starstruck