Huissen TV

Informatie over Nederland. Selecteer de onderwerpen waarover u meer wilt weten over Huissen

EU-landen dringen aan op een strenger asielbeleid – en willen grenshekken bouwen

Ministers van Justitie van EU-landen kwamen donderdag in Stockholm bijeen voor wat velen van hen beschreven als een urgente situatie aan de Europese grenzen.

Vorig jaar staken minstens 330.000 mensen illegaal de buitengrens van de EU over. Dit is een stijging van 60 procent ten opzichte van het voorgaande jaar en het hoogste niveau sinds 2016.

Stelt voor om een ​​hek te plaatsen

Veel EU-landen pleiten inmiddels voor een drastische aanscherping van het EU-grensbeleid. Op de voorgrond staan ​​landen als Oostenrijk en Nederland.

Een van de meest controversiële voorstellen komt van de Oostenrijkse premier Karl Nehmar. Hij vraagt ​​de EU om twee miljard euro uit te trekken voor het bouwen van een hek tussen Turkije en Bulgarije, waar steeds meer migranten de grens oversteken.

Volgens Politico is dit een van de voorstellen die op tafel liggen tijdens een bijeenkomst van ministers van Justitie in Zweden.

Oostenrijk stuit echter op felle tegenstand van de voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, die vindt dat het bouwen van hekken in strijd is met de waarden van de EU.

Punten van de Overeenkomst van Dublin

Nederland eist op zijn beurt strengere handhaving van het zogenaamde Dublin-akkoord, zo blijkt uit een door Politico besproken concept.

De Dublin-samenwerking, waar ook Noorwegen deel van uitmaakt, houdt in dat asielzoekers hun asielaanvraag moeten behandelen in het eerste Dublin-land van aankomst.

– We moeten terugkeerovereenkomsten sluiten met derde landen en natuurlijk moeten we praten over de Dublin-regels, want die werken momenteel niet, zei de Nederlandse minister van Immigratie Erik van der Burg voor de vergadering van donderdag.

READ  De bemanning werd geëvacueerd toen het Nederlandse vrachtschip uit Noorwegen dreigde te zinken

Nederland krijgt steun van Oostenrijk, Frankrijk en België, terwijl landen als Italië vinden dat het andere EU-landen niet mag toestaan ​​verder naar het noorden de grens over te steken.

Aan de andere kant willen landen aan de buitengrenzen van de EU, zoals Griekenland, Italië, Malta en Spanje, dat de behandeling van asielaanvragen gelijkmatig over de Unie wordt verdeeld.

Denemarken houdt van opvangcentra

Nederland roept de EU op om harder op te treden tegen derde landen die niet willen meewerken aan de terugkeer van migranten zonder wettig verblijf.

In een nota die door het CBP is besproken, suggereert Nederland dat de EU onder meer visumrechten zou kunnen gebruiken als drukmiddel op deze landen.

Denemarken heeft op zijn beurt een voorstel tot leven gewekt om opvangcentra buiten Europa op te richten, dit keer in samenwerking met andere EU-landen.

De vorige Deense regering startte onderhandelingen met Rwanda om een ​​opvangcentrum op te richten, maar die onderhandelingen zijn nu opgeschort.

– Dit is de nieuwe regering. “We hebben dezelfde ambitie, maar een ander proces”, zei de Deense minister van migratie, Kare Dybwat, deze week tegen de Alding.

Nieuwe retourregeling

De ministers van Justitie van de EU moeten ook een besluit nemen over het nieuwe plan van de Europese Commissie om het aantal deportaties te verhogen dat deze week is gepresenteerd.

– EU-commissaris voor Binnenlandse Zaken Ylva Johansson zei toen het plan werd vrijgegeven dat mensen die geen internationale bescherming nodig hebben, moeten worden teruggestuurd naar hun thuisland.

De commissie stelt onder meer voor om de samenwerking tussen EU-landen en het grensagentschap Frontex te versterken en meer inkomsten te genereren voor landen die goed samenwerken met de EU en geen “politieke belemmeringen” hebben, zei Johansson.

READ  Nederlandse regering biedt excuses aan aan soldaten die naar Srebrenica zijn gestuurd

In de loop der jaren heeft de EU geprobeerd het uitzettingspercentage te verhogen, zonder succes. Was het in 2019 nog 29 procent, in 2021 is het gedaald naar 21 procent.