Huissen TV

Informatie over Nederland. Selecteer de onderwerpen waarover u meer wilt weten over Huissen

Faillissement New Touch | DN

Een hoog kredietrisico is de belangrijkste reden voor bankfaillissementen. Hoge kredietverliezen creëren een groot tekort, wat ervoor zorgt dat het eigen vermogen verloren gaat of te laag is om door te gaan. Zoals we tijdens de financiële crisis hebben gezien, doen kredietverliezen zich niet alleen voor als verliezen op leningen, maar ook op effecten en een aantal financiële instrumenten.

Het interessante aan de Amerikaanse Silicon Valley Bank, die voor het weekend instortte, is dat de reden voor de daling niets te maken had met kredietrisico.

Dit is zo bijzonder dat ik geen andere bank kan bedenken waar dit is gebeurd.

Om te begrijpen hoe het fout is gegaan, moeten we iets zeggen over ALM, wat staat voor Asset Liability Management. Zo moet een bank die tegen een vaste rente uitleent, uitlenen tegen een vaste rente, zodat de uitleenmarge gewaarborgd is.

Als alle activa en passiva vaste looptijden hebben en een vaste of vlottende rente hebben, dan is het renterisicobeheer van de bank relatief eenvoudig.

Stortingen van klanten kunnen een uitdaging zijn, aangezien de meest populaire accounttypes geen vaste looptijd hebben. Voor de bank zijn deze deposito’s in theorie schulden die vandaag kunnen vervallen, maar in de praktijk zijn de meeste deposito’s schulden op zeer lange termijn.

Als bedrijf A 100 miljoen NOK overmaakt naar bedrijf B, en beiden zijn klant van dezelfde bank, wordt het depositobedrag van de bank niet beïnvloed door de overboeking.

READ  Dierenwelzijn - Dropper Fur

Het beeld verandert als klanten in paniek raken. Als een soort prelude op de financiële crisis zo’n 15 jaar geleden raakten klanten van de Engelse Northern Rock Bank in paniek, omdat ze twijfelden of de bank het zou overleven, dankzij grote sommen slechte leningen. Wanneer televisiebeelden lange rijen van spaarders lieten zien die hun geld wilden opnemen, realiseert men zich dat deposito’s plotseling kortlopende schulden zijn geworden. ALM omvat dus ook het zorgen dat de bank over voldoende liquiditeit beschikt.

Credit Suisse is een voorbeeld van intelligente liquiditeitsplanning. De bank overleefde in het vierde kwartaal van vorig jaar deposito-opnames van 1.500 miljoen NOK – gelijk aan 37 procent van de deposito’s.

Aan de andere kant ging Silicon Valley Bank (SVB) failliet toen klanten hun deposito’s wilden opnemen. De bank is om twee redenen bijzonder: de eerste is dat, zoals de naam al doet vermoeden, de klanten voornamelijk technologiebedrijven waren. De tweede is dat de barre omstandigheden in de technologiesector in 2021 ertoe hebben geleid dat deze bedrijven worden overspoeld met “venture capital” en “private equity”-fondsen.

Tech-startups lenen niet veel van de bank. De SVB had dus veel meer deposito’s dan leningen. De meeste mensen denken misschien niet dat dit een probleem is, maar het was dankzij de lage rente.

Duitse banken hebben voor de financiële crisis laten zien dat het runnen van een bank met een groot overschot aan deposito’s niet zo eenvoudig is. Ze investeerden overtollige liquiditeit in corrupte Amerikaanse hypotheken.

De Silicon Valley-bank omzeilde deze val, maar viel in een andere: het management nam geen kredietrisico, maar aangezien Amerikaanse staatsobligaties in 2021 iets meer dan nul inkomsten genereerden, koos het ervoor om een ​​iets hogere rente te krijgen door bankbiljetten met een langere looptijd te kopen . Ondanks dat het renterisico erg hoog was, had het goed kunnen aflopen.

In Noorwegen staan ​​de boekhoudregels toe dat obligaties niet worden gewaardeerd tegen marktwaarde als ze worden geclassificeerd als “aangehouden tot einde looptijd”. In de Verenigde Staten gelden vergelijkbare regels, waardoor een forse waardedaling, die optrad toen de rente begon te stijgen, niet tot uiting kwam in de resultaten van de bank.

Helaas had de bank slimme klanten. Ze begrepen dat stijgende rentetarieven leidden tot kosten van obligatieportefeuilles met ongerealiseerde verliezen, wat een onderwerp van discussie werd onder klanten.

Sommigen van hen begonnen hun geld over te maken naar andere banken. Dit bracht de bank ertoe een deel van de obligaties te verkopen, waarna verliezen werden gerealiseerd. En daarmee was de kous af.

Het lijdt geen twijfel dat er andere banken zijn wiens obligatieportefeuilles ongerealiseerde verliezen bevatten, maar ik heb er weinig vertrouwen in dat dit een wereldwijde bankencrisis zal veroorzaken. Daar is deze bank heel speciaal voor.

Bovendien zullen de niet-gerealiseerde verliezen in de loop van de tijd wegebben naarmate de obligatie de vervaldag nadert, een effect dat in het jargon van obligaties een “pull-to-break-even” wordt genoemd.

READ  Miljarden stromen binnen vanuit SAS

We kunnen hieraan toevoegen dat banken redelijk goed gekapitaliseerd zijn.(voorwaarden)Copyright Dagens Næringsliv AS en/of onze leveranciers. We willen graag dat u onze statussen deelt via links die rechtstreeks naar onze pagina’s leiden. Reproductie of ander gebruik van alle of een deel van de inhoud mag alleen worden gemaakt met schriftelijke toestemming of zoals toegestaan ​​door de wet. Zie hier voor meer voorwaarden.