Huissen TV

Informatie over Nederland. Selecteer de onderwerpen waarover u meer wilt weten over Huissen

Feiten, beroepsleven | Zullen gezondheid, onderwijs en landsachtergrond een leider worden op de wachtlijst in het beroepsleven?


meningen Dit is het onderwerp van discussie. De publicatie verwoordt de standpunten van de auteur.

wij zijn op Het pad naar een nieuw soort gemeenschapsscreening waarbij gezondheid, onderwijs en landsachtergrond veel meer dan voorheen dienen als wachtrijcoördinator in het beroepsleven?

Dat is jammer Zoveel te suggereren.

Degenen die eindigen Op de laatste plaats komen mensen met een slechte gezondheid of slechte schoolomstandigheden, of mensen met een allochtone achtergrond.

Er is een reden Tot de zorg dat ongeschoolde jongeren niet op de arbeidsmarkt komen. Tegelijkertijd worden ongeschoolde volwassenen vóór de pensioengerechtigde leeftijd het land uitgezet en worden veel immigranten uitgesloten.

Het is belangrijk Verband tussen laag onderwijs en intensief gebruik van sociale diensten, slechte gezondheid en slechte positie op de arbeidsmarkt.

na sluiting en Aanpassingen, er zijn weinig mogelijkheden voor nieuw werk voor laagopgeleiden. Jongeren die de middelbare school voortijdig verlaten, vinden vaak een plek in het beroepsleven, maar als volwassenen worstelen ze om hun baan te behouden als er aanpassingen, beperkingen, faillissementen of gezondheidsproblemen zijn.

Het heeft veel onderwijshervormingen Probeer opleidingsverschillen op basis van geslacht, woonplaats en sociale achtergrond te verkleinen. Het verstrekken van formele kwalificaties aan jongeren en kwetsbare werkzoekenden blijft een belangrijk beleidsinstrument. Historisch gezien zijn autoriteiten zeker geslaagd in de overgang van elite-onderwijs naar massa-onderwijs, maar het belang van onderwijs is overgegaan van een voorrecht van enkelen, via kansen (voor velen) tot een deugd van noodzaak (voor iedereen).

Het is een politiek We zijn het erover eens dat we een goede gezondheid en een fatsoenlijk leven willen voor alle inwoners, ongeacht sociale achtergrond, taal en culturele omstandigheden. Daarom is het belangrijk om uitdagende levensomstandigheden na te streven, gelijke gezondheids- en zorgdiensten en robuuste welzijnsplannen te faciliteren.

READ  Fundamenteel onderzoek zou prioriteit moeten krijgen in het meerjarenplan

sociale ongelijkheid Gezondheid heeft betrekking op sociale verschillen in levensverwachting, gezondheid, risico op overlijden en ziekte en leefgewoonten. Verschillen zijn oneerlijk en niet natuurlijk of onvermijdelijk. Sociale verschillen zijn maatschappelijk en daarom is het ook mogelijk om er iets aan te doen.

De opeenstapeling van de uitdagingen van de levensomstandigheden In gebieden in en rond grote steden is het in een aantal landen een uitdaging. In deze regio’s zijn mensen met een allochtone achtergrond oververtegenwoordigd. Ook in Noorwegen zien we trends in de richting van een dergelijke ontwikkeling, al is het beeld niet duidelijk. Hoe kunnen woningen en buurten de ontwikkeling en levenskansen van alle kinderen en jongeren versterken of belemmeren? Wat zijn de gevolgen van de geografische opeenstapeling van uitdagende levensomstandigheden en “woningscheiding” of “woningconcentratie”? Hoe beïnvloedt sociale ongelijkheid het vertrouwen en de cohesie in de Noorse samenleving?

Alles wijst erop Toenemende ongelijkheid en polarisatie verhogen het niveau van conflicten, ondermijnen het vertrouwen en maken interdisciplinaire samenwerking een vereiste. Daarom is het bestrijden van sociale ongelijkheid van cruciaal belang voor Noorwegen om te slagen in de grote veranderingen waarmee we worden geconfronteerd. De overheidsuitgaven stijgen meer dan het inkomen, en een hoge arbeidsparticipatie is van cruciaal belang voor de houdbaarheid van de verzorgingsstaat.

Annette Arntzen Hij heeft het over sociale ongelijkheden in gezondheid en levensomstandigheden Zaterdag Universiteit, Lear Library 16 oktober om 12-13.
Arntzen is voorzitter van de beroepsraad van de Noorse gezondheidsdirectoraat voor sociale ongelijkheid in de gezondheidszorg. Ze nam ook deel aan de door de overheid benoemde Commissie Stad en Levensomstandigheden, die werkte aan de leefomstandigheden en uitdagingen van stedelijke integratie (NOU 2020:16).

READ  Larry David zei dat hij blij was te zien dat Obama terugtreedt uit zijn 60e termijn

Lees ook:

Lees ook

Geen geld voor Holmenbro in de staatsbegroting: hij denkt dat conservatieven beloftes doen

Lees ook

Hier zijn vier beroepschauffeurs beboet voor het filmen van een ongeval: – Dit mag niet gebeuren

Lees ook

Van één soort bier: – We hebben meer verkocht dan verwacht