Huissen TV

Informatie over Nederland. Selecteer de onderwerpen waarover u meer wilt weten over Huissen

Fellow in de geestelijke gezondheidszorg voor kinderen en jongeren

Over de functie

Bij het Regionaal Kenniscentrum Kinderen en Jongeren Noord (RKBU Noord)En College voor Gezondheidswetenschappen Er is een vacature als Research Fellow verbonden aan het onderzoeksproject “SKO-studien”. De positie zal worden verankerd in de Onderzoeksgroep Preventieve en Gezondheidsbevorderende Maatregelen, met als hoofddoel de ontwikkeling, evaluatie en verspreiding van kennis over effectieve gezondheidsbevorderende en preventiemaatregelen gericht op de geestelijke gezondheid van kinderen en jongeren.

De werkplek is UiT in Tromsø. Je moet binnen een redelijke termijn na ontvangst van het aanbod aan de baan kunnen.

De functie is vier jaar geldig. De doctoraatsstudie is gestandaardiseerd in drie jaar. Het vierde jaar, verdeeld tegen 25% per jaar, wordt in overleg gebruikt voor onderwijs- of andere werkopdrachten. De promotieplaats is een onderwijsfunctie en het wetenschappelijk onderwijs is tot en met de graad van promotie afgerond. Toelating tot het doctoraatsprogramma is een voorwaarde voor tewerkstelling en de studieperiode begint bij indiensttreding.

Lees hier meer over de baan.

Over het project

De promotieplaats wordt gekoppeld aan: SKO. studie (Interactie, kwaliteit en pedagogiek). In dit onderzoek willen we de verschillende factoren onderzoeken die verband houden met kwaliteit in gemeentelijke diensten gericht op kinderen, jongeren en hun gezinnen. Dit omvat diensten die zijn opgenomen in de gezinswoning/gezinscentra (bijv. gezondheidscentrum, kraamzorg, PPT, gezinsdiensten, ergo- en fysiotherapie, kinderopvang en open dagopvang), en soortgelijke diensten in gemeenten die andere modellen van interactie. We onderzoeken factoren als organisatie, interactie, kwaliteitscultuur, management, werkervaring van medewerkers (burn-out en commitment) en hoe dit zich verhoudt tot verschillende kwaliteitsindicatoren, waaronder gebruikersbeoordelingen van dienstenaanbod en samenwerking tussen de diensten die zij verlenen. Hulp krijgen van. Het project omvat in totaal deelnemers uit meer dan 30 gemeenten waarvan de informanten leiders, professionals en ouders zijn. Er zijn vragenlijsten naar de deelnemers gestuurd en enkele duizenden ouders en medewerkers hebben een of meerdere keren deelgenomen. Het verzamelen van gegevens over het project begon in 2014 en werd voltooid in de herfst van 2020.

De aangeworven research fellow zal kwesties bestuderen die verband houden met de tevredenheid van ouders met diensten, en hoe dit zich verhoudt tot organisatorische omstandigheden en beoordelingen door professionals. Een deelprobleem zou zijn om te kijken naar verschillen in tevredenheid en kwaliteit te beoordelen voor en tijdens de COVID-19-pandemie.

READ  Beroemde arts straft VG na speculatie over gezondheid Poetin

De onderzoeker zal in samenwerking met andere onderzoekers in de projectgroep deelnemen aan de analyses van de verzamelde data en bijdragen aan bepaalde taken binnen de onderwijs-, publicatie- en serviceondersteuning van de afdeling. Een voorbeeld van dat laatste is de ontwikkeling van materialen die kunnen worden gebruikt in gemeentelijke diensten om de tevredenheid van gebruikers in kaart te brengen en de kwaliteit van de dienstverlening te verbeteren.

Sommige reisactiviteiten zijn te verwachten en het zal mogelijk zijn om in het buitenland te verblijven.

Regionaal Kenniscentrum voor Kinderen en Jeugd – Noord

Het RKBU-Nord Centrum wordt extern gefinancierd en is een van de afdelingen in het College of Health Sciences. De afdeling heeft een speciale verantwoordelijkheid om bij te dragen aan het verhogen van de kwaliteit en innovatie van diensten op alle belangrijke werkgebieden met de geestelijke gezondheidszorg voor kinderen en jongeren en kinderopvang. RKBU Nord heeft de plicht om wetenschappelijke, praktijkgerelateerde en interdisciplinaire kennis te ontwikkelen en te verspreiden. Een multidisciplinaire stafgroep in gezondheidswetenschappen, psychologie en sociale wetenschappen. Het departement omvat twee onderzoeksgroepen: een onderzoeksgroep preventieve en gezondheidsbevorderende maatregelen en een onderzoeksgroep kinder- en gezinsbescherming.

De activiteiten op de afdeling worden voornamelijk gefinancierd door subsidies van het Noorse Directoraat voor Volksgezondheid en het Noorse Directoraat voor Kinderen, Adolescenten en Gezinnen. Het is bijna offline. 50 medewerkers op de afdeling, sommigen in deeltijdfuncties.

Contact

Meer informatie over de functie kunt u krijgen bij afdelingshoofd Monica Martinussen:

Of ontorjef Eirik Sødal Voe:

kwalificaties

De functie vereist een masterdiploma of gelijkwaardig in psychologie, gezondheidswetenschappen of een ander gerelateerd vakgebied. Goede vaardigheden in kwantitatieve methoden en statistieken wenselijk. Onderzoek gerelateerde werkervaring zal een troef zijn. Op zijn beurt is het handig als de sollicitant geïnteresseerd is in arbeids- en organisatiepsychologie.

Aanvragers moeten een goed gedocumenteerde kennis hebben van zowel het Engels als het Noors, een andere taal of een Scandinavische taal. Voor aanvragers uit Scandinavische landen kan dit worden gedocumenteerd door een diploma van de middelbare school bij te voegen.

De functie vereist het vermogen om doelgericht en onafhankelijk te werken in alle onderdelen van het onderzoeksproces. De nadruk zal worden gelegd op persoonlijke fit, goede communicatieve vaardigheden en samenwerkingsvaardigheden.

Zoveel mogelijk mensen moeten de kans krijgen om onderzoeksonderwijs te volgen. Als je al een doctoraat hebt behaald of een gelijkwaardige competentie hebt, kom je niet in aanmerking voor deze functie.

READ  - Hij krijgt een beetje meer shit dan we verdienen
Toelating tot een PhD-programma

Om als Research Fellow te werken, is het vereist om te worden toegelaten tot een PhD-programma in College voor Gezondheidswetenschappen en dat je tijdens je dienstverband deelneemt aan georganiseerde promotieonderzoeken.

Toelating vereist meestal dat de aanvrager:

 • Een bachelorgraad is 180 studiepunten, een mastergraad 120 studiepunten of een geïntegreerde masteropleiding 300 studiepunten.
 • Een masterproef met een omvang die overeenkomt met 30 studiepunten of meer indien de aanvrager houder is van een masterdiploma van 120 studiepunten.
 • Een masterproef met een omvang die overeenkomt met 20 studiepunten of meer indien de kandidaat houder is van een geïntegreerd masterdiploma van 300 studiepunten.

Aanvragers moeten een C of hoger hebben voor de masterproef en als een gemiddelde voor de mastergraad. Je vindt een uitgebreidere beschrijving van de toelatingseisen zij heeft.

Inclusief werk en diversiteit

Arctic University UiT Noorwegen heeft een personeelsbeleidsdoelstelling om een ​​werkgever te zijn die de diversiteit in de samenleving weerspiegelt en die het potentieel van de algemene competentie van de bevolking benut. Wij geloven dat inclusie en diversiteit kracht zijn en we willen medewerkers met verschillende vaardigheden, beroepsgroepen, levenservaring en perspectieven.

Als je een handicap, een hiaat in je cv of een allochtone achtergrond hebt, raden we je als sollicitant aan om dit aan te geven op ons werkzoekendenportaal. Als er gekwalificeerde sollicitanten zijn, nodigen we in elke groep ten minste één uit voor een gesprek, en als je de baan krijgt, zullen we voor je regelen als je die nodig hebt. Behalve het selecteren van de juiste kandidaten, gebruiken we tags niet voor iets anders dan anonieme statistieken. Lees meer in het werkgeversportaal:arbeidsgiver.difi.no/positivsaerbehandling.

wij bieden
 • Je maakt deel uit van een spannend onderzoeksproject
 • goede kansen op werk
 • Fijne werkomgeving met toegewijde collega’s
 • Goede welzijnsregelingen
 • Pensioenregelingen, verzekeringen en goede leningen bij het staatspensioenfonds
sollicitatie

Uw aanvraag moet bevatten:

 • Sollicitatiebrief met een omschrijving van je onderzoeksinteresses en motivatie voor de job
 • Curriculum vitae
 • Bachelor- en Masteropleidingen
 • Transcripties voor bachelor- en masteropleidingen
 • Toelichting op het cijfersysteem voor buitenlands onderwijs (diplomasupplement, indien aanwezig)
 • documentatie Engelse taal vaardigheden
 • documentatie Noorse vaardigheden Of een andere Scandinavische taal
 • 2-3 referenties met contactgegevens
 • Masterproef en ander wetenschappelijk werk
READ  Gevaar voor leven en gezondheid

Een voltooide gedocumenteerde master’s degree is een vereiste voor toegang tot de functie. Als je op het punt staat een masterproef in te dienen of recentelijk hebt ingeleverd, voeg je een concept van de scriptie toe en een verklaring van je begeleider of instelling over wanneer je de scriptie moet inleveren. Je moet nog steeds transcripties voor de graad indienen, zelfs als je deze nog niet hebt voltooid.

Alle in aanmerking te nemen documenten moeten in het Scandinavisch of Engels zijn opgesteld. Certificaten en transcripties moeten ook in de originele taal worden ingediend. We accepteren alleen sollicitaties en documenten die elektronisch via Jobbnorge zijn verzonden binnen de sollicitatiedeadline.

algemene informatie

Werving vindt plaats in overeenstemming met de regels en voorwaarden die te allen tijde gelden voor overheidsmedewerkers en de UiT-richtlijnen. Op onze website vind je meer Informatie voor sollicitanten voor functies bij UiT.

Een kortere dienstverband kan worden verleend als de wetenschapper al delen van zijn of haar onderzoeksopleiding heeft afgerond, of als het dienstverband is gebaseerd op een eerdere functie in een onderwijsfunctie, zodat de totale tijd voor het onderzoeksonderwijs drie jaar is.

De betaling voor de positie van Research Fellow wordt gedaan in overeenstemming met State Regulatory Act 1017. Op het salaris wordt een bijdrage van 2% aan het AOW-fonds ingehouden.

De verstrekte persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Wet Verwerking Persoonsgegevens. Aanvragers kunnen verzoeken om niet op de algemene lijst van aanvragers te worden opgenomen, maar de universiteit kan niettemin besluiten de naam van de aanvrager te publiceren. De aanvrager wordt dan voorafgaand aan publicatie op de hoogte gebracht.

UiT – de drijvende kracht in het noorden

De UiT Norway School of Health Sciences is een nationale innovatie die het meest gezondheidsgerelateerde onderwijs samenbrengt. Dit faciliteert unieke disciplines en innovatie in gezondheidseducatie en -onderzoek. We werken nauw samen met diensten in het Noorden om de uitdagingen van morgen op te lossen.

Lees meer over ons op uit.no/helsefak

Deadline inschrijving: 1. september 2021

werkgever: Noorse Arctische Universiteit UiT

Gemeente: Tromsø – Rome

Oppervlakte: full time

Duur: voorwaarde

Solliciteer hier voor een baan.