Huissen TV

Informatie over Nederland. Selecteer de onderwerpen waarover u meer wilt weten over Huissen

Financiering aanvragen bij UNESCO – regjeringen.no

Steun aanvragen voor projecten op het gebied van pers- en meningsuiting, duurzame ontwikkeling, immaterieel cultureel erfgoed, werelderfgoed, documentair erfgoed en de ontwikkeling van democratie

UNESCO is de educatieve, wetenschappelijke en culturele organisatie van de Verenigde Naties.

Het ondersteuningssysteem draagt ​​bij aan:

a) Versterking van het werk en de verantwoordelijkheden van UNESCO
b) UNESCO beter bekend maken in Noorwegen
c) Implementatie van prioriteitsgebieden die zijn aangenomen door het UNESCO-comité.

Het Noorse UNESCO-comité beslist over prioritaire gebieden en beslist welke aanvragen worden gehonoreerd. Hier zie je welke projecten in 2021 steun hebben gekregen.

In het aanvraagproces zullen we bevestigen:

 • Projecten promoten een of meer prioriteitsgebieden van UNESCO
 • De projecten zijn van goede kwaliteit
 • Projecten bereiken de massa, met een focus op kinderen en jongeren
 • Dat de projecten samenwerking stimuleren, ook internationale samenwerking, maar met de hoofdactiviteit in Noorwegen

De UNESCO-commissie geeft prioriteit aan aanvragen op de volgende prioriteitsgebieden:

 • Duurzame ontwikkeling
  De duurzaamheidsdoelstellingen en Agenda 2030 van de Verenigde Naties zullen een algemene prioriteit zijn voor de Awards in 2022. Er zal ook prioriteit worden gegeven aan projecten die verband houden met het VN-decennium voor marien onderzoek in 2022. De nieuwe prioriteit zal zijn voor projecten ter ondersteuning van de Verenigde Naties Nations Decennium van inheemse talen.
 • Vrijheid van meningsuiting / persvrijheid
  Projecten waar persvrijheid en veiligheid van journalisten centraal staan. Prioriteit zal worden gegeven aan projecten die de veiligheid van journalisten benadrukken en straffeloosheid voor criminele handelingen van autochtone journalisten bestrijden. Ook projecten voor meer publieke vrijheid van meningsuiting zullen steun kunnen krijgen.
 • Ontastbaar cultureel erfgoed
  Projecten die kennis en inzicht over immaterieel cultureel erfgoed vergroten. Prioriteit zal worden gegeven aan projecten die betrekking hebben op inheemse volkeren en minderheden in Noorwegen. Prioriteit zal worden gegeven aan projecten die de registratie van immaterieel cultureel erfgoed vergemakkelijken.
 • Werelderfgoed en documentair erfgoed
  Projecten ter bevordering van kennis en inzicht over werelderfgoed of gerelateerd aan documentair erfgoed (memory of the world).
 • democratie ontwikkeling
  Projecten gericht op tolerantie, inclusie en het tegengaan van intimidatie en haatzaaien.
READ  Gezondheidszorg en medicijnen / Gezondheid | Studie: Peesproblemen bij meer dan de helft van de jongeren met milde coronaire symptomen

De regeling geeft organisaties die zijn geregistreerd in het Brønnøysund-register en openbare instellingen de mogelijkheid om financiering aan te vragen ter bevordering van het werk aan kwesties die verband houden met UNESCO. Particulieren kunnen geen financiering aanvragen. Het totale bedrag van de uitkering is ca. 3,65 miljoen Noorse kronen *. Het minimumbedrag voor ondersteuningsverzoeken is 20.000 kronen en het maximumbedrag is 300.000 NOK.

 • Er wordt geen ondersteuning geboden voor normale operaties of significante aankopen van apparatuur.
 • Aanvragen voor projecten die al lopen voordat de aanvraagprocedure op 15 maart 2022 is afgerond, worden in principe afgewezen.
 • De commissie stimuleert slechts één aanvraag van elke organisatie en zal in principe slechts voor één project per aanvrager subsidie ​​verstrekken. Prioriteit zal worden gegeven aan kleine en middelgrote organisaties.
 • Organisaties die eerder steun hebben ontvangen, krijgen niet de mogelijkheid om opnieuw een aanvraag in te dienen als er geen bevredigend rapport en rekeningen zijn van de eerder toegewezen fondsen.
 • Er werd gedurende meer dan drie opeenvolgende jaren geen steun verleend voor hetzelfde project. Bij het aanvragen van ondersteuning daarna moet in de aanvraag worden vermeld hoe het project verder is ontwikkeld. De commissie kan uitzonderingen maken voor projecten die verband houden met de Dagen van de Verenigde Naties en de UNESCO Dagen.

De deadline om te solliciteren is maandag 31 januari 2022 om 23:59.

Alle aanvragen moeten elektronisch worden ingediend via Aanvraagformulier. De antwoorden zullen in april 2022 worden ingediend. Alle aanvragen zijn openbaar. Dit betekent dat iedereen die wil toegang kan vragen en kan achterhalen wie het verzoek heeft gedaan en wat de inhoud van de apps is.

READ  Noorse politiek, SV | SV belooft een zware strijd om Ullevål Hospital te behouden:

Heeft u vragen over de regeling? Neem contact op met het secretariaat van de UNESCO-commissie van het ministerie van Onderwijs en Onderzoek: [email protected]