Huissen TV

Informatie over Nederland. Selecteer de onderwerpen waarover u meer wilt weten over Huissen

Fiscribladet: De begroting van dit jaar brengt de gezondheid van de zee in gevaar

Fiscribladet: De begroting van dit jaar brengt de gezondheid van de zee in gevaar

Dit is een leider. Het verwoordt het standpunt van de krant. De hoofdredacteur is verantwoordelijk voor de inhoud van de leider.

De overheid zet de deur open voor grote investeringen in nieuwe industrieën die op zee of op de zeebodem zullen plaatsvinden. Tegelijkertijd snijden ze in het budget voor het Marine Research Institute, de belangrijkste onderzoeksomgeving voor het leven op zee. Weet het ene ministerie niet wat het andere doet?

Het Marine Research Institute zoekt naar soorten die ons op de meest milieuvriendelijke en duurzame manier van voedsel voorzien, mits we ze goed beheren. Ze kijken naar de effecten van klimaatverandering en de trekpatronen van vissen. Over de vissoorten weten we nauwelijks iets. De lijst is lang. Daarom is het ondenkbaar dat de overheid de kans aangrijpt om kennisverwerving te beperken wanneer de druk groot is om meer oceaanbronnen te exploiteren.

De kennisbasis over de gezondheid van de oceanen moet worden vergroot, niet vertraagd.

Deze week werd bekend dat het Naval Research Institute meer zal moeten bezuinigen dan afgelopen najaar werd onthuld. Toen werd bekend dat vanaf volgend jaar de scheepvaartafdeling en de exploitatie van het onderzoeksschip “Christine Bonnevie” failliet gaan en 28 arbeidsplaatsen verdwijnen. Bovendien moet er 120 miljoen NOK worden bezuinigd op de rest van het bedrijf. Het instituut zal in totaal 170 miljoen NOK ‘verstrekken’.

Overmakingen van het Ministerie van Handel en Visserij waren dit jaar lager als gevolg van de verkrapping van de staatsbegroting. Bovendien wordt de aanzienlijke stijging van de prijzen voor elektriciteit en bunkers slechts in geringe mate gecompenseerd door de staatsbegroting.

READ  Zullen Moore en Romsdalspinken de gezondheid van vrouwen bevorderen?

Het gaat natuurlijk om geld en de angst om het enorme oliegeld aan te raken dat het land binnenstroomt.

U moet dus rekening houden met de verdeling van de begrotingsmiddelen. In West-Noorwegen wordt verder gewerkt aan organisatieplannen voor Hordvast, waardoor het mogelijk wordt om zonder veerboten tussen Bergen en Stavanger te reizen. Het project kost miljarden alleen al voor het voorproject. Misschien moet dat geld in plaats daarvan worden toegewezen aan onderzoek op zee, en mag de geëlektrificeerde veerboot de fjord blijven oversteken.

Onafhankelijke onderzoeksinstellingen zijn belangrijker dan ooit. Als we de onderzoekers van de toekomst willen opleiden, moeten er kansen zijn voor hen om een ​​baan te krijgen.