Huissen TV

Informatie over Nederland. Selecteer de onderwerpen waarover u meer wilt weten over Huissen

G20-landen stemmen in met 1,5 graaddoel – VG

G20-leiders kwamen zaterdag bijeen voor een traditionele “familiefoto” in het La Nuvola Convention Center in Rome.

GLASGOW/OSLO (VG) De G20-landen zijn overeengekomen om het doel van de Overeenkomst van Parijs na te streven en te proberen de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5 graad.

Geplaatst:

Dit zeggen de bronnen tegen Agence France-Presse.

De bronnen moeten dicht bij de onderhandelingen op de top staan. Ze beweren dat de leiders van de G-20 een verklaring onderschrijven die veel verder gaat dan de Overeenkomst van Parijs in 2015, waarin werd geconcludeerd dat de opwarming van de aarde onder de 2 graden zou moeten blijven, en idealiter dichter bij de 1,5 graad.

Tijdens de top in Rome, die zal worden gevolgd door de VN-klimaattop COP26 in Glasgow, was er veel druk op de G20-landen om tot een gemeenschappelijk klimaatbeleid te komen. De 20 grote geïndustrialiseerde landen zijn samen verantwoordelijk voor 80% van de wereldwijde klimaatemissies.

Experts zijn van mening dat om de doelstelling van 1,5 graad te halen, men de wereldwijde uitstoot tegen 2030 ruwweg moet halveren en vervolgens de wereld tegen 2050 volledig CO2-neutraal moet maken.

Minister van Klimaat en Milieu Espin Barth Eide (PvdA) vertelde VG dat hij erg blij was dat de G20-landen nu een akkoord hebben bereikt in Rome.

Hij heeft een doelstelling van 1,5 graad als een van de drie belangrijkste punten die hij de komende weken hoopt te halen uit de klimaattop in Glasgow.

– Dit is heel goed gedaan door degenen die erbij waren. Dit vergroot de mogelijkheid van een gezamenlijk besluit vanuit Glasgow. Eddy zegt dat het ook op andere vlakken kan helpen om beweging te creëren.

READ  Barack Obama: Een trieste boodschap die hij deelt
Hoofdrol: Espen Barth Eddy (Actie).

De andere twee punten van belang voor de klimaatminister in de aanloop naar de klimaattop zijn de escalatie van de klimaatfinanciering – evenals de vaststelling van gemeenschappelijke normen voor quotasystemen.

We moeten realistischer worden en we moeten valkuilen en bedrog vermijden als we lessen uitwisselen.

Hij beweert dat de wereld veel verschillende quotasystemen heeft:

– Wat belangrijk is, is dat we gemeenschappelijke normen moeten bieden. Het zou beter zijn geweest als andere quotasystemen in de wereld meer op de Europese normen zouden lijken. Het quotum moet de werkelijke uitstoot vertegenwoordigen, zegt hij tegen VG.

Frankrijk en Groot-Brittannië kwamen overeen om het visserijgeschil op te lossen

Tijdens de G20-top kwamen Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk ook overeen “praktische en praktische maatregelen” om het geschil tussen de twee landen over visrechten te bezweren.

Dat heeft het kantoor van de Franse president Emmanuel Macron bekendgemaakt.

In het rapport staat dat Macron en de Britse premier Boris Johnson samen spraken tijdens de G20-top. Daar hadden ze het eens moeten worden over onmiddellijke mitigerende maatregelen en zo snel mogelijk met concretere maatregelen komen.

De twee landen verschilden maandenlang van mening over de visrechten van hun boten in elkaars wateren in het Engelse Kanaal. De kwestie was zeer prominent aanwezig in de onderhandelingen over het echtscheidingsakkoord tussen het VK en de EU na de Brexit.

De Fransen reageerden heftig op de Britse weigering om de Franse vissers de vergunningen te verlenen die ze in lijn met het Brexit-akkoord hadden aangevraagd.

READ  Gewelddadige bosbranden: op weg naar de geschiedenisboeken

De afgelopen weken is het conflict sterk geëscaleerd en heeft Frankrijk gedreigd Britse vissers de toegang tot Franse havens te ontzeggen, de douanecontroles aan te scherpen en de energievoorziening naar de Kanaaleilanden te beperken.