Huissen TV

Informatie over Nederland. Selecteer de onderwerpen waarover u meer wilt weten over Huissen

Geestelijke gezondheid is een politieke kwestie – Dagsavisen

De regering beloofde na de regering het aanbod op het gebied van de geestelijke gezondheidszorg te versterken. Tot slot wordt de regering van Solberg geleid door minister van Volksgezondheid Bent Hoy. Hij hield zich ook niet aan zijn belofte. Algemene Rekenkamer de bevindingen Gegraveerd, maar ook niet verrassend. Overeenkomen met de resultaten van Kinderombudsman Alle waarnemingen en onderzoeken gerapporteerd door de Vereniging van Psychologen en Geestelijke Gezondheid aan de autoriteiten en de media.

Het is heel goed mogelijk om geestelijke gezondheidszorg te krijgen die goed werkt.

We vrezen dat deze eis door zowel de bevolking als de media als vanzelfsprekend zal worden beschouwd – dat de geestelijke gezondheidszorg een permanent rampgebied is en alleen moet worden geaccepteerd. Laten we duidelijk zeggen: dit is niet waar. Het is heel goed mogelijk om geestelijke gezondheidszorg te krijgen die goed werkt. De behandeling die wordt aangeboden op het gebied van geestelijke gezondheid heeft een goed gedocumenteerd effect en is veel beter dan veel van de medicijnen die we met een blauw recept krijgen.

Echter, zoals de Algemene Rekenkamer opmerkt, krijgen patiënten deze behandeling niet noodzakelijkerwijs. Daarna hebben we het niet gehad over de 20% afgewezen door de gespecialiseerde gezondheidsdienst of degenen die in een gemeente als geheel wonen zonder aanbiedingen aan hen.

Als we fysieke gezondheid blijven vergelijken – worden de bevindingen die door het kantoor van de auditeur-generaal, de kinderombudsman en onze leden- en gebruikersenquêtes op andere gezondheidsgebieden worden bekendgemaakt, geaccepteerd? Reageerde de regering traag op onderzoeken waaruit bleek dat kinderen weigerden te vermoeden dat ze leukemie hadden, niet werden gecontroleerd in het ziekenhuis, de helft van hun chemotherapie kregen of de behandeling stopten voordat ze zeker wisten dat de kanker weg was?

READ  De prominente zoek- en reddings-ngo wil het bewustzijn vergroten

Diensten worden slecht beheerd en ondergefinancierd.

Onze claim is dat dit eerder een veel sterkere reactie heeft uitgelokt. Hier hebben we het over enkele fundamentele geestelijke gezondheidsproblemen. Het is gelijk in de wet en gecoördineerd met andere gezondheidsdiensten. De competentie en zorg voor geestelijke gezondheid is echter veel lager in het openbaar bestuur en andere gezondheidszorg dan in andere disciplines.

Hierdoor krijgen andere taken op het gebied van gezondheid vaak prioriteit, zowel in ziekenhuizen als in gemeenten. Dit ondanks het feit dat de Wereldgezondheidsorganisatie psychische stoornissen beschouwt als onze op één na grootste gezondheidsuitdaging na kanker, wat de samenleving jaarlijks ongeveer 70 miljard kost. bevolking Hij wil het prioriteitsgebied. Dit vereist leiderschap van onze gekozen vertegenwoordigers.

De bevindingen van het bureau van de auditeur-generaal zijn veelzijdig, maar er zijn twee opvallende probleemgebieden; Slecht beheer van diensten en gebrek aan financiering. Het bureau van de auditeur-generaal, de kinderombudsman en de commissie Kjøs hebben met hun standpunten en mandaten duidelijke aanbevelingen gedaan die als richtlijnen kunnen dienen om de situatie definitief aan te pakken. Dit vraagt ​​om concrete maatregelen die naar onze mening een grote impact zullen hebben:

• Het ministerie van VWS moet structurele maatregelen nemen om de GGZ prioriteit te geven en de HMO’s hebben laten zien niet naar signalen te luisteren.

• Er moet een grondige herziening en reductie plaatsvinden van de beheerdoelstellingen, het reglement van orde en andere administratieve tijddieven die niet profiteren van diensten, maar vaak een obstakel vormen.

READ  Padselectie: Fase twee is aan de gang

• Er dienen duidelijke eisen te komen aan de dienstverlening die gemeenten geacht worden aan hun inwoners te verlenen, waaronder competentie-eisen en arbeidsregels.

• Er moeten gemeentelijke ondersteuningsplannen worden ontwikkeld die de ontwikkeling van deze diensten vereenvoudigen en belonen.

• Interactie tussen ziekenhuizen, gemeenten, maritieme en andere diensten zou een vereiste moeten zijn die beloond en geprioriteerd moet worden voor uitgebreide hulp.

Deze acties waren een goed startpunt dat veel heeft geholpen. Het vereist alleen politieke wil. Alle partijen strijden nu om hun plannen en visies in de aanloop naar de verkiezingen te presenteren, inclusief geestelijke gezondheid. Wat we zoeken is de bereidheid om het voortouw te nemen en de duidelijke aanbevelingen die nu van vele kanten beschikbaar zijn, op te volgen. Hopelijk hoeven we deze oproep niet snel steeds opnieuw te doen.