Huissen TV

Informatie over Nederland. Selecteer de onderwerpen waarover u meer wilt weten over Huissen

Gemeente Kristiansand – – Helpt niet veel!

Verdraagt ​​u diensten? Dit gebeurt snel in onze gretigheid om aardig te zijn, om activiteiten voor de mensen in ons dagelijks leven op zich te nemen. Dit alles wordt gedaan in de beste zin, maar het kan een persoon lusteloos maken en men kan het plezier missen om zichzelf te beheersen. In extreme gevallen kun je een vaardigheid verliezen als je ermee stopt.

Velen zullen zichzelf herkennen. Ze hebben een ouder familielid, een familielid of vriendenkring met een handicap, of een familielid van iemand met verslavingsproblematiek.

Het eerste waar mensen aan denken is hulp. Maar we moeten weten dat het belangrijk is om mensen zichzelf te laten helpen. Het is belangrijk om de kleine en grote taken van het dagelijks leven onder de knie te krijgen, zegt Mitt Breve Nielsen, gemeentelijk directeur van Thuiszorg en Revalidatie.

Precies om deze reden kreeg de campagne de naam “Bear Service”. De campagne loopt vanaf maandag 15 november twee weken en wordt geleid door Campagnemanager en adviseur van het Health and Adaptation Team, Selge Bostrom Jitlistad.

silje bostrøm gitlestad foto Børge Røssaak Nilsen.jpg

Celje Bostrom Gitlistad. Foto: Børge Røssaak Nilsen

Ze benadrukt dat er geen twijfel over bestaat dat veel mensen hulp en zorg nodig hebben om een ​​goed dagelijks leven te ervaren.

– In de campagne belichten we taken en activiteiten die een persoon zelf kan beheren. Anderen moeten dit niet op zich nemen. Dan kunnen we ze het plezier ontnemen zichzelf te beheersen, en we kunnen ze een activiteit ontnemen, zegt Gitlistad.

Bear service is wanneer je denkt iemand te helpen, maar in werkelijkheid doe je het tegenovergestelde. Als je bijvoorbeeld een ouder familielid veel helpt met dagelijkse taken in huis, zegt Getlistad.

READ  Andøya Space Education en The Whale richten zich op jongeren

Hier kun je meer lezen over haar dagelijkse meesterschap, wat je kunt doen en films bekijken die de diensten van de beer demonstreren:

beren dienst

Wil positieve aandacht

De campagne bestaat uit films en andere content geproduceerd op internet en sociale media. De films spelen in op leeftijd en de ervaringen van een gehandicapte jongeman in een rolstoel.

De filmclips die we maakten zijn humoristisch. “We willen hier positieve aandacht voor”, zegt Gitlistad.

Ook zijn er informatiebladen op papier en posters gemaakt.

Dagelijkse taken en activiteiten in het dagelijks leven zijn belangrijk voor het welzijn, de gezondheid en de ervaring van meesterschap.

We zullen blijven helpen, maar we willen mensen laten beseffen dat we fouten kunnen maken in hun beste zin. We kunnen de diensten betalen, zegt ze.

Onderdeel van “Toekomstgerichte revalidatie”

De campagne maakt deel uit van het project “Toekomstgerichte revalidatie” van de gemeente. Het doel van het project was om de revalidatiediensten in de gemeente te versterken in overeenstemming met de belangrijkste richtlijnen, en om te werken aan een grotere participatie en samenwerking van gebruikers.

In het projectrapport staat dat het in gemeentelijke diensten moeilijk is voor nabestaanden om meer hulp te willen hebben dan nodig is voor hun naasten. Ook is het voor nabestaanden moeilijk om veel vaker te helpen.

Kort gezegd betekent dit bijvoorbeeld dat gemeentelijke diensten in plaats daarvan zouden moeten bijdragen aan rehabilitatie, zodat de burger de taak zelf kan beheren in plaats van diensten toe te wijzen die de taak zouden oplossen.

Mitt Privy Nielsen kopi.jpg

Burgemeester Mitt Privy Nielsen. Foto: Selge Bostrom Jitlistad

READ  Het brein genereert welzijn als het in deze richting wordt getraind, door Jose Sanchez

De gemeente Kristiansand hecht veel waarde aan het zijn van een thuisservicegemeente. Cultuur om beheersing en gebruik van private middelen te vergemakkelijken staat centraal in gemeentelijke diensten Centrale richtlijnen en gemeentelijke aandachtsgebieden suggereren dat revalidatie moet worden toegewezen in plaats van compenserende diensten, zegt burgemeester Mette Breve Nielsen.

De gemeente heeft een duidelijk doel: dat bewoners zo lang mogelijk in hun woning blijven wonen, zoveel mogelijk regie hebben en zo zelfstandig mogelijk zijn.

Onze ervaring is dat de meeste bewoners zo lang mogelijk thuis willen blijven. Om dit te bereiken, is het belangrijk om door te gaan met de activiteiten die je onder de knie hebt, zegt Gitlistad.

De campagne maakt deel uit van het project “Future Oriented Rehabilitation”. De verantwoordelijken voor de campagne zijn de medewerkers van de directeur Gezondheid en Coping en het Centrum voor de ontwikkeling van bejaardentehuizen en thuisdiensten in Agder (West).

Media contact

Selge Bostrom Jitlistad
Auto: 91 31 56 04