Huissen TV

Informatie over Nederland. Selecteer de onderwerpen waarover u meer wilt weten over Huissen

Gezondheid, Binnenlandse Politiek |  Waarom beloofde Labour tijdens de laatste verkiezingscampagne een verpleeghuis te bouwen, terwijl ze nu helpen broodnodige verpleeghuizen te sluiten?

Gezondheid, Binnenlandse Politiek | Waarom beloofde Labour tijdens de laatste verkiezingscampagne een verpleeghuis te bouwen, terwijl ze nu helpen broodnodige verpleeghuizen te sluiten?

toespraak van de lezer Dit is een bijdrage aan de discussie, geschreven door een externe bijdrager. De publicatie geeft de mening van de auteur weer.

Allereerst moet ik zeggen dat er veel goeds is in de gezondheidssector in Rana, en ik wil mijn complimenten geven aan de vele bekwame medewerkers die hard werken om ouderen de beste gezondheidszorg te bieden.

Maar met grote ongerustheid zie en hoor ik nu de ontwikkeling. Ik ontmoet zorgprofessionals die veel vragen hebben? Zoals wat er gebeurt met het inkrimpen van personeel en inkrimping. Veel mensen vragen, en de vragen zijn ook gericht aan het management, maar ik en anderen zijn niet wijzer dan de antwoorden.

Er wordt gezegd dat er lange wachtlijsten zijn voor degenen die 24 uur per dag zorg nodig hebben, dus mijn vraag is waarom zijn verpleeghuizen gesloten? Het laatste cijfer van het verpleeghuis van Gruben zijn 16 kamers die al zijn stopgezet, tot grote frustratie van velen. Er wordt gezegd dat er meer zullen zijn, dus ik vraag wat de plannen zijn voor de toekomst? Tegelijkertijd werden de nachtwakers gescheiden van de verzorgingshuizen, waar meer krankzinnigen woonden.

We hebben ook krankzinnigen die thuis wonen, onder toezicht van een verpleeg-/verzorgingshuis. Een deel van de thuiswonenden heeft dringend behoefte aan een plek in een verpleeghuis.

Ik ken het gezondheidsplatform waar iedereen zo lang mogelijk thuis moet blijven, de techniek laat dat ook toe. Dit is niet voor iedereen weggelegd, zeker niet voor krankzinnigen.

Waarom beloofde Labour tijdens de laatste verkiezingscampagne een verpleeghuis te bouwen, terwijl ze nu helpen broodnodige verpleeghuizen te sluiten? Dat zeggen werknemers in deze sector.

READ  Veilig delen van medische dossiers en patiëntgegevens

Met dank aan Anne-Sophie Urke
1 plaats Rana KrF