Huissen TV

Informatie over Nederland. Selecteer de onderwerpen waarover u meer wilt weten over Huissen

Gezondheid, de Noorse Arbeidsinspectie | Daarom reageerde de Noorse Arbeidsinspectie op het werken in een asbestput

Eind oktober gebeurde er iets groots Belangrijkste waterpauze In Kfarnabkafgen in Fana.

op de websites van BA En NRK kreeg foto’s van de werkzaamheden te zien, waaronder een foto van een asbestleiding die niet was opgerold en arbeiders die zonder adembescherming in de greppel aan het werk waren.

De Noorse Arbeidsinspectie ging ter plaatse om te controleren hoe er met de oude leiding met asbestcement was omgegaan en gaf toen bevel de werkzaamheden onmiddellijk stop te zetten.

Volgens het rapport van de Noorse Arbeidsinspectie zijn op meerdere plaatsen op de bouwplaats asbestverpakkingen aangetroffen.

Er waren echter geen tekenen of markeringen die erop wezen dat er op de locatie met asbest werd gewerkt en er wordt gezegd dat er op verschillende plaatsen in het verwerkingsgebied poedervormig asbest lag terwijl de arbeiders daar doorwerkten.

De inspecteurs schreven: “Het gebied was afgezet, maar de arbeidsinspectie moest zelf kinderen en volwassenen die probeerden het gebied binnen te komen, afwijzen.”

De Noorse Arbeidsinspectie heeft vernomen dat bij het verpakken van asbest geen strakke beschermende kleding met capuchon en goedgekeurde ademhalingsbescherming is gebruikt.

Ze zouden ook te horen hebben gekregen dat “een muilkorf niet in de loopgraaf mocht worden gebruikt omdat het ademen daardoor moeilijk werd”.

De Noorse arbeidsinspectie merkte ook op dat tweedehands wegwerppakken in een aanhangwagen werden gedumpt met machines die mogelijk zijn gebruikt om asbest te verwijderen.

“We zagen ook gebruikte handschoenen buiten het afgezette gebied liggen bij een doos met asbesttape erop”, aldus het rapport.

READ  Geneeskunde / Gezondheid, Ziekte | NIPH beveelt waakzaamheid aan vanwege de delta-variabele

ik zal antwoorden

Na de inspectie heeft de gemeente Bergen in totaal tien bevelen ontvangen, naast het bevel om de reparatie zelf stop te zetten.

De gemeente moet vrijdag aan het einde van de dag schriftelijke antwoorden sturen naar de Noorse Arbeidsinspectie.

– Ik kan hier nu geen commentaar op geven, maar er zijn dingen die we willen beantwoorden, zegt agentschapsdirecteur Magnar Six in Bergen Van.

Volgens Sekse zijn de medewerkers die op het terrein werkten opgeleid om met asbest om te gaan.

– Ik weet dat we goed op weg zijn om nuchter op het rapport te reageren en de opeenvolging van gebeurtenissen te beschrijven zoals onze mensen die voor ogen hebben en misschien een dialoog aan te gaan met de Noorse Arbeidsinspectie over een deel hiervan, zegt Sekse .


Strikte regels

De leiding die werd vernield in Kfarnabkavgen in Fana was van het oude type met asbestcement.

Asbest werd in 1985 verboden, maar daarvoor werd het gebruikt in gebouwen en voorzieningen.

Bij het werken met items die asbest bevatten, gelden strikte regels om mensen te beschermen tegen gezondheidsrisico’s.

Als asbesthoudende cementleidingen worden gebroken, kunnen werknemers worden blootgesteld aan asbeststof, aldus de Noorse arbeidsinspectie.