Huissen TV

Informatie over Nederland. Selecteer de onderwerpen waarover u meer wilt weten over Huissen

Gezondheid en ouderenzorg |  Kwaliteit en veilige zorg voor ouderen en dementie

Gezondheid en ouderenzorg | Kwaliteit en veilige zorg voor ouderen en dementie

meningen Dit is het onderwerp van discussie. De publicatie verwoordt de standpunten van de auteur.

Met veel interesse luisterde ik naar minister van Volksgezondheid Mina Gerhardsen toen ze op de radio sprak over ouderenzorg en dementie. U had het over hoe politici vaak zeggen dat familieleden en vrijwilligers meer verantwoordelijkheid moeten nemen en meer zorg moeten dragen. Gerhardsen was het daar absoluut niet mee eens. Ook sprak ze over de noodzaak van nieuw denken over huisvesting en zorgtechnologie. Daar ben ik het helemaal mee eens.

Nabestaanden kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor de zorg. Dan krijgen we meer mensen die uiteindelijk hulp nodig hebben. Wie zijn de familieleden? Het zal grotendeels over vrouwen gaan. Moeten ze eindigen in hun werkende leven? Waar is dan de gelijkheid waar we voor werken? Of zorgt de oude man dag en nacht voor zijn zieke vrouw totdat ook hij hulp nodig heeft? Wie zijn de vrijwilligers die grote zorgtaken op zich willen nemen? Nee, dit zijn de verantwoordelijkheden en taken van de gemeenten en zij zijn degenen die de beste zorg kunnen bieden op het gebied van bedrijvigheid, waardigheid, veiligheid en kwaliteit. Het parlement moet ervoor zorgen dat we een inkomensstelsel hebben dat gemeenten in staat stelt deze taken op zich te nemen.

Ouderen, mensen met dementie die niet meer voor zichzelf kunnen zorgen, hebben professionele zorg nodig. Gerhardsen zei ook dat er tegenwoordig 100.000 mensen met dementie zijn, maar slechts 1.000 van hen hebben een gps. Het is jammer. Het feit dat ze geen GPS hebben, beperkt hun vrijheid en kost de samenleving onnodige tijd en middelen voor het zoeken, en creëert grote angst voor familieleden en angstaanjagende ervaringen voor degenen die geen huis kunnen vinden.

READ  - Genderquota zijn bureaucratischer dan we nodig hebben - Doc

Mijn oproep is aan de autoriteiten om te stoppen met praten over het feit dat vrijwilligers en familieleden op termijn meer verantwoordelijkheid moeten dragen. Ouderen of mensen met dementie krijgen geen eerlijke en kwaliteitsvolle zorg of waardige zorg. We moeten ervoor zorgen dat meer mensen worden opgeleid tot verpleegkundige en gezondheidsprofessional en dat meer mensen meer onderwijs krijgen in geriatrische verpleegkunde en dementiezorg, zodat de verzorgingsstaat vooruit gaat en niet achteruit. Er moeten dus aantrekkelijke functies worden gecreëerd om op te solliciteren en daar moeten alle politieke partijen naar streven. De Centrumpartij zet zich in voor menswaardige, verantwoorde en hoogwaardige zorg voor ouderen en dementie.

Grote Trofee Duisund
feestcentrum