Huissen TV

Informatie over Nederland. Selecteer de onderwerpen waarover u meer wilt weten over Huissen

Gezondheid en politiek | De overheid is verantwoordelijk voor de huisartsencrisis


meningen Dit is het onderwerp van discussie. De publicatie verwoordt de standpunten van de auteur.

De blauwe regering (H, V en Krf) en de steunpartij Frp moeten de verantwoordelijkheid nemen dat de GP-regeling in een vrije val verkeert en op instorten staat in veel gemeenten van het land.

Volgens KS nadert een punt waarop een reëel risico bestaat dat inwoners in grote delen van het land essentiële gezondheidsdiensten zullen verliezen. KS geeft ook verschillende acties aan die met de regeling zelf moeten worden ondernomen. Blader door het veranderende financieringssysteem, het veranderende schema voor de spoedeisende hulp, het faciliteren van vaste banen voor artsen en het faciliteren van goede professionele gemeenschappen.

De gemeenten ondersteunen de huisartsenregeling al enkele jaren en de subsidies worden jaarlijks verhoogd. Maar het is een fundamentele fout dat gemeenten elkaar overbieden voor de aanstelling van artsen. Gemeenten met minder financiële middelen zullen verliezen. Het geld moet komen en het zal van de staat komen, via de nationale begroting.

Alleen al in Harstad heeft de gemeenteraad 12 miljoen NOK extra toegewezen om de regeling te stabiliseren. Het is lokaal belangrijk geweest om ervoor te zorgen dat we onze artsen en medische centra behouden, dat aan iedereen een huisarts wordt toegewezen en de druk op artsen te verminderen. Als de gemeenteraad niet unaniem actie had ondernomen, hadden meer mensen vandaag de dag zonder huisarts gezeten.

Niet alle gemeenten zijn financieel zo gunstig als Harstad en ze hebben moeite om artsen in dienst te nemen. Dit geldt met name in de gemeenten in de regio. Het kabinet heeft weinig nagedacht over de grote ongelijkheid tussen gemeenten.

READ  Gezondheid, lawines | Volkshulp: - Pasen zonder ernstige ongelukken

In 2020 diende de regering een actieplan in voor de huisartsendienst, aangezien het de bedoeling was om de dienst vanaf hetzelfde jaar met 1,6 miljard NOK op te voeren.
Maar toen gemeenten in het voorjaar vroegen om actie en meer geld van de regering, vooruitlopend op de herziene nationale begroting, kwamen minister van Volksgezondheid Høie en regeringspartijen met kruimels in de vorm van 75 miljoen NOK om het plan te “promoot”. De eis en behoefte in de gemeenten was 500 miljoen NOK.
Het kan alleen maar worden omschreven als een aanfluiting van de gemeenten en de bevolking.

De Centrumpartij heeft zich uitgesproken in haar kritiek op de manier waarop de overheid omgaat met de huisartsenzorg. We hebben geprogrammeerd om prioriteit te geven aan acties die stabiliteit en personeel in de huisartsenregeling brengen en de regeling aantrekkelijker maken voor clinici. Onder andere de lijstlengte en de spoedeisende hulp moeten worden verminderd, de basisondersteuning moet worden verhoogd en de ALIS-regeling (Huisarts in Specialisatie) moet nationaal worden gemaakt.
Dit zal ervoor zorgen dat artsen meer tijd besteden aan het ontmoeten van hun patiënten en minder tijd aan bureaucratie en administratie. En niet in de laatste plaats zullen de gemeenten hun geld gebruiken voor andere belangrijke gezondheidsdiensten, in plaats van de missie van de staat te verdoezelen.