Huissen TV

Informatie over Nederland. Selecteer de onderwerpen waarover u meer wilt weten over Huissen

Gezondheid en politiek | Een complete overwinning voor Christian: – Revolutie voor Harstad

In Harstad strijden een aantal zieke burgers – sommigen al jaren – voor persoonlijke, door de gebruiker gecontroleerde hulp. BPA-tekort heeft er onder meer toe geleid dat sommige mensen de commune hebben verlaten.

Woensdag besloten politici dat de regels liberaler moesten worden. Kristian Eilertsen (Frp) voert al lang campagne voor deze groep en kreeg tijdens de vergadering de volledige unanieme steun van de gemeenteraad.

Jan Fjellstad zegt dat Harstad bekend staat als de slechtste BPA-gemeente van Noorwegen.

We kunnen niet de coolste van de klas zijn.

Nu gaat dat veranderen.

In feite zegt de zwart-witresolutie dat

“De gemeenteraad vraagt ​​de gemeentemanager om een ​​meer liberale praktijk in te voeren voor het afhandelen van zaken en het toekennen van BPA in Harstad.” De formule werd voor het eerst voorgesteld door Eilertsen en Frp.

Lees ook

Wanhopige smeekbede om hulp aan Bjorn Lund: – Moeten mensen in de stront lopen voordat de gemeente reageert?

– revolutie

– Ik wil wat lijkt op mijn raad unaniem bedanken. Meer mensen zouden toegang moeten hebben tot BPA en een kans moeten hebben op een beter leven. Het gaat erom dat moeders moeders zijn, geen zorgverleners, en broers en zussen broers en zussen laten zijn en kinderen kinderen laten zijn. Het is een egalitair instrument waarmee meer mensen kunnen deelnemen aan de samenleving, zoals iedereen, zegt Eilertsen na de stemming.

Dit wordt de BPA-revolutie in Harstad, zegt Ellertsen.

niet vervuld

Burgemeester Carrie Ann Opsall zegt dat de nieuwe richtlijnen grotendeels een herhaling zijn van eerdere beslissingen.

READ  NTNU, Technologie | Nieuw openbaar vervoer voor Trondheimers - maar je moet snel zijn

Het probleem was dat wij politici niet geloofden dat de administratie niet liberaal genoeg was in het omgaan met BPA-aangelegenheden. Dat de Rijksadministrateur meerdere zaken terzijde heeft geschoven blijkt wel.

De revolutie zou in dit geval zijn dat het bestuur de reeds bestaande regels en de duidelijke signalen die politici nu afgeven, doorzet.

– Zelf heb ik tijdens de AP Nationale bijeenkomst van dit jaar een vrouw ontmoet die is verhuisd omdat ze haar BPA niet in Harstad kon halen.

Lees ook

De gemeente onderbreekt het aanbod aan Christian scherp: – Nu gaat het om mijn recht op leven

Dat hebben de politici besloten

1. De gemeenteraad van Harstad neemt kennis van de kwestie van BPA.

2. De gemeenteraad stelt richtlijnen vast om de kwaliteit van het casemanagement voor BPA in de gemeente Harstad te waarborgen.

3. Er wordt een interne checklist opgesteld om ervoor te zorgen dat alle normen in de BPA-procedures zijn beoordeeld. Uiterste datum 15 september 2023.

4. De gemeenteraad verzoekt de gemeentesecretaris om een ​​meer liberale praktijk voor de behandeling van zaken in te voeren en BPA toe te wijzen in Harstad.

5. Het gemeentebestuur verplicht de gemeentebestuurder ervoor te zorgen dat regulering van BPA kan worden uitgevoerd over de dienstgebieden van de gemeente, zoals kinderopvang, school en gezondheidszorg.

6. Het gemeentebestuur wijst erop dat het in veel gevallen aangewezen zal zijn om verschillende hulpverleningsmaatregelen op elkaar af te stemmen, zodat de gebruiker met een beperkt aantal mensen te maken heeft, en om een ​​meer omvattende dienstverlening aan te bieden.

READ  De FRI heeft VANDAAG een klacht ingediend bij Noorwegen ten gunste van PFU

7. Conform de bedoeling van de BPA-regeling is het vaak passend dat de gemeente eenvoudige gezondheidsvoorzieningen opneemt in de BPA-regeling als dit gerechtvaardigd en gewenst is door de gebruiker. Het gemeentebestuur verzoekt de gemeentemanager om de werkwijze van de gemeente hierop aan te passen.

8. De gemeente merkt op dat de gemeentegrenzen geen belemmering mogen zijn om assistenten ook buiten de gemeentegrenzen te laten werken met gebruikers, wanneer de gebruiker bijvoorbeeld wil deelnemen aan excursies en activiteiten. Het gemeentebestuur verzoekt de gemeentemanager om de werkwijze van de gemeente hierop aan te passen.