Huissen TV

Informatie over Nederland. Selecteer de onderwerpen waarover u meer wilt weten over Huissen

Gezondheid en politiek | Voortgang en impact van maatregelen om ziekteverzuim te verminderen


meningen Dit is het onderwerp van discussie. De publicatie verwoordt de standpunten van de auteur.

Ondergetekende bracht de kwestie van de groeiende en hoge incidentie van ziekteverzuim in de gemeente Harstad aan de orde in april van dit jaar door middel van ondervraging.

In de reactie van de burgemeester kreeg de gemeenteraad te horen dat een aantal maatregelen in volle gang is. Eerder werd onder andere een werkomgevingsonderzoek uitgevoerd waarbij in het eerste kwartaal van 2021 met het resultaat werd begonnen. Ook werd meegedeeld dat de paritaire commissie op haar vergadering van 25 augustus een rapport van de werkcommissie zou ontvangen en dat de De commissie werkomgeving zou hetzelfde rapport ontvangen tijdens haar vergadering van 31 augustus.

We schrijven nu snel in oktober en de cijfers over het tweede kwartaal laten een stijging van het ziekteverzuim zien ten opzichte van het eerste kwartaal. Door het hoge ziekteverzuim mist in de gemeente Harstad dagelijks meer dan een op de tien het werk. In een van onze servicegebieden is het ziekteverzuim opgelopen tot 23% en is ongeveer een op de vier niet aan het werk. De cijfers geven aan dat de te nemen maatregelen hoogstens niet het gewenste effect hebben.

Er zijn veel redenen voor ziekteverzuim. Om het ziekteverzuim terug te dringen en daarmee het arbeidsverzuim te vergroten, zijn er veel factoren waarmee op verschillende bestuursniveaus in een gemeente rekening moet worden gehouden. In de media hebben we gelezen over de angstcultuur en de enorme werkdruk op het gebied van gezondheid en zorg om iets te noemen dat wij als Conservatieve Partij belangrijk vinden om ook in deze context onder de aandacht te brengen. Conservatieven vrezen dat de gemeente zich in een vicieuze cirkel bevindt en dat het ziekteverzuim wordt beïnvloed door de manier waarop het werk wordt georganiseerd en geleid, en de cultuur en houding van de verschillende eenheden.

READ  Voetbal, Geneeskunde / Gezondheid | Krant: De EK-finale op Wembley was erg indrukwekkend

Vragen voor de cursus:

  • Wanneer is het X Factor Onderzoek (Enquête Werkomgeving) gereed en wordt het ter toetsing aangeboden aan de gemeenteraad of andere commissies?
  • Hebben de paritaire commissie en de werkomgevingscommissie de melding van de ziekteverzuimcommissie ontvangen en afgehandeld? Indien het antwoord nee is, wanneer kan de behandeling dan verwacht worden?
  • Kan de burgemeester aangeven welke concrete maatregelen worden genomen en welke termijn is vastgesteld voordat de zichtbare resultaten van de initiatieven in de vorm van minder bevredigend verzuim worden verwacht?