Huissen TV

Informatie over Nederland. Selecteer de onderwerpen waarover u meer wilt weten over Huissen

Gezondheid, politiek | We moeten onszelf een intenser doel durven stellen om het ziekteverzuim te verminderen

Meningen Dit is het onderwerp van discussie. De post geeft de standpunten van de schrijver weer.

In een verhoor van het gemeentehuis op donderdag 29 april werd de burgemeester een aantal vragen gesteld over de ernstige afwezigheid van ziekte en administratieve training op het gebied van gezondheid en welzijn in de gemeente Harstad.

De reactie van de burgemeester op de vraag of de oorzaken van ziekteverzuim zijn geïdentificeerd en wat er specifiek wordt gedaan om dit terug te dringen, was dat Health and Care in 2017/2018 deelnam aan een project waarbij het ziekteverzuim daalde van 11,4% naar 9,8%.

De uitdaging is, zoals ik het zie, dat het ziekteverzuim daarna gestaag hoog bleef en voor 2020 is het 11%, dat wil zeggen dat we weer op hetzelfde niveau zitten als in 2017. Volgens KS is het landelijk gemiddelde over het hele land voor gemeenten is 7, 4 in 2020. Ik denk dat we duidelijk een uitdaging hebben in Harstad. We moeten onszelf een groter huiveringwekkend doel durven stellen om het ziekteverzuim terug te dringen, en dit zou in ieder geval op nationaal niveau moeten zijn.

Ik denk dat het lijkt alsof we in onze gemeente niet teveel focussen op uitdagingen en adequaat werk doen om ziekteverzuim te voorkomen. Wij als politici kunnen niet werkeloos toekijken omdat wij, verreweg de grootste werkgever, niet beter zorgen voor onze waardevolle eerstelijnsmedewerkers.

Daarom heb ik de burgemeester ook gevraagd of er in de gemeente enige vorm van management / middenkaderopleidingen op het gebied van ziekteverzuimpreventie wordt aangeboden. Ik kreeg een antwoord dat managers de wettelijke cursussen “VGM voor managers” volgen en dat de gemeente als IA hier cursussen doorheen heeft en advies en administratieve ondersteuning krijgt van HSE-adviseurs en HR-adviseurs.

READ  Gebrek aan gezondheidsdiensten

Er was ook een gemeentelijk 10-factorenonderzoek onder werknemers, waarbij beheerders van de dienstregio moesten volgen en dichtbij moesten zijn. Daarnaast is er een verzuimcommissie ingesteld om in augustus een rapportage aan de gemeenteraad voor te leggen.

Mijn vraag over management- / middenkaderopleidingen in dit belangrijke werk kreeg een mystiek antwoord zonder kwantificering en zonder verdere informatie over wat de verzuimcommissie feitelijk doet en de doelen die ze stellen voor het werk van de commissie.

Degenen die als managers en middenmanagers in gezondheid en welzijn in de gemeente Harstad werken, hebben over het algemeen geen managementopleiding of managementervaring en worden vaak op de eerste lijn benoemd tot de meest bekwame in hun vakgebied. Deze middenmanagers en managers moeten systematisch worden opgeleid en gecontroleerd om goede werknemersleiders te worden, en dit maakt het op hun beurt weer goed voor hen om op de eerste rij te worden aangenomen. Dit betekent niet dat onze leiders niet bekwaam zijn, maar het is belangrijk om ervoor zorgen dat ze de competentie en adequate instrumenten hebben om ziekteverzuim te voorkomen. Dat zouden ze van de gemeente Harstad moeten krijgen in de vorm van trainingen en het voorkomen van ziekteverzuim.

Deze verantwoordelijkheid gaat naar de top in het gemeentebestuur.

Ten slotte had ik bij het verhoor een motie tot besluit waarin ik de gemeentedirecteur vroeg om aan de gemeenteraad te rapporteren over de redenen en het mogelijke plan voor het in kaart brengen dat als basis zou kunnen dienen voor het selecteren en presenteren van meetbare acties. Doelstellingen om in de toekomst het gemeentelijk ziekteverzuim terug te dringen.

READ  Geestelijke Gezondheid, Jeugd | Ik heb bijna een half miljoen opgehaald tijdens een fietstocht van twee weken: - Een hele opluchting

Dit voorstel is door de PvdA, SV, V, Senterpartiet en Krf geannuleerd en is niet in behandeling genomen. Dat betekent dat ik test of de politieke uitgangspunten van het ambt belangrijker zijn dan de aandacht voor gemeentelijke medewerkers die niet gezond genoeg zijn om aan het werk te gaan. Het was een onschuldig voorstel dat de gemeente als werkgever een beter zicht had kunnen geven op de uitdagingen en wat nieuwe tools om mee te werken.

Ten slotte zou ik zeggen dat het gewoon een kwestie van je hoed afzetten voor degenen die in de gezondheids- en welzijnssector in Harstad werken. In mijn ontmoetingen met de sector heb ik alleen professionals ontmoet die bekwaam, begripvol en oplossingsgericht zijn. We hebben in deze sector veel werk aan “the scene”.