Huissen TV

Informatie over Nederland. Selecteer de onderwerpen waarover u meer wilt weten over Huissen

Gezondheids- en zorgopties – Hier begint de actie

Het werk is nu begonnen om ervoor te zorgen dat de inwoners van Milhouse de komende jaren toegang hebben tot hoogwaardige gezondheids- en zorgdiensten.

Samen zorgen we voor goede oplossingen voor bewoners de komende jaren, schrijven in de post Jurid Olive Jagtoin (links), Anya Strten, Rita Blokum en Pernell Wahlberg.

Door Jurid Olive Gagtwin (Democratische Partij), burgemeester, Anya Straten (PvdA), oppositieleider, Rita Blukum (Socialistische Partij), leider HOK (Commissie Gezondheid, Onderwijs en Cultuur), Pernell Wahlberg (PvdA), plaatsvervangend leider van HOK

maandag 17 januari Het stuurteam, dat gaat werken aan het bepalen van de weg voorwaarts voor een duurzaam en alomvattend plan voor onze gezondheids- en zorgdiensten, is begonnen.

De stuurgroep bestaat uit de burgemeester, directeuren, winkelfunctionarissen, vertegenwoordigers van hogere raden en raden van personen met een handicap, evenals de voorzitter en vice-voorzitter van de commissie Gezondheid, Onderwijs en Cultuur.

Ze moeten zich voorbereiden Een samenhangend voorstel voor de toekomstige inrichting en dimensionering van gemeentelijke verpleeghuizen, thuiszorgdiensten, woningcorporaties voor gehandicapten en woningcorporaties voor ouderen. Het voorstel omvat een plan voor de beste manier om vakbekwaamheid binnen de sector te gebruiken, evenals een voorstel voor taken die door andere mensen dan werknemers kunnen worden uitgevoerd. De projectgroep kan desgewenst meerdere alternatieven presenteren en daarbij de impact van verschillende alternatieven beoordelen.

Het project is opgedeeld in twee fasen: Het kiezen van de manier van organisatie, structuur en dimensies. Welk serviceaanbod moeten we krijgen en waar, en welke aanbiedingen moeten we geven naast wat we al hebben en moeten we bij iemand stoppen? Hoeveel “plaatsen” moeten we binnen elk aanbod hebben en hoeveel middelen zijn nodig (personeelsplan). Het resultaat van het project is de basis voor het werken aan de verdere ontwikkeling van gezondheids- en sociale zorgdiensten in de gemeente Milhos, evenals het financieel plan 2023-2026

Ons doel is de laatste overweging op de gemeentehuisvergadering in mei. Voor die tijd wordt het besproken in het voorzitterschap van de verschillende raden en commissies.

Ouderenzorg: de manier waarop we werken moet veranderen

Waarom doen we dit? De komende jaren maken we een integraal plan voor een gezondheidsdienst en duurzame zorg in de gemeente. We gaan ervoor zorgen dat we ook een goede dienstverlening hebben voor bewoners van zowel 10 als 15 jaar. Dit is niet uniek voor de gemeente Milhouse. Het is een moeilijke situatie met grotere servicebehoeften, de behoefte aan meer middelen en personele uitdagingen in de gemeentelijke sector. KS bracht dit aan de orde via een eigen project en in december vormde de regering een nationale commissie van deskundigen onder leiding van Gunnar Bovim om toekomstige gezondheidsdiensten, werving en gebruik van verschillende beroepsgroepen te onderzoeken.

gemeente Mulhouse Ik heb al verschillende projecten gestart en veranderingen doorgevoerd. We hebben “100 jaar in ons huis”, een investering in sociale technologie en een intergemeentelijk werkgelegenheidsproject. De cijfers van Costra laten zien dat we er niet in zijn geslaagd het aanbod naar wens te verschuiven naar meer thuisdiensten. We zien hiervoor meerdere redenen. We missen stappen op de zorgladder en aanbiedingen die tussen thuis wonen en het krijgen van een plek in een verpleeghuis liggen. We hebben de immigratie uit andere gemeenten verhoogd en de pandemie heeft de uitdagingen verergerd. Minimumaanbiedingen zoals Vandaag- en Activiteitsaanbiedingen zijn gesloten en we hebben verminderde service- en hulpaanbiedingen. Dit zijn belangrijke diensten, die bij gebrek aan verhoogde druk op institutionele instellingen en een achteruitgang van de volksgezondheid.

Bejaardenzorgplaatsen kunnen vanuit Nederland worden overgedragen

Op verzoek van de gemeenteraad We hebben BDO Consulting van buitenaf naar deze omstandigheden laten kijken – als basis voor het bedrijf dat we gaan starten. Hoe efficiënt zijn diensten tegenwoordig in het gebruik van middelen, en op hoeveel institutionele plaatsen heeft de gemeente de capaciteit en competentie om met bestaande middelen te werken? Welke toekomstige capaciteiten zijn nodig en is het mogelijk om gebieden opnieuw toe te wijzen voor andere soorten diensten?

De VGM-commissies, winkelmanagers en directeuren staan ​​dicht bij het werk dat in de toekomst moet worden gedaan.

Politiek kijken we uit naar het belangrijke werk dat nu zal worden gedaan. We luisteren goed naar de Stuurgroep en werken samen aan goede oplossingen voor bewoners in de komende jaren.

Thuiszorgmedewerkers willen kosten werkkleding vergoed krijgen

Guru (30 jaar) trekt in huis en opent een medisch centrum met drie collega’s: – Ik heb er zin in

READ  Onderzoek aan de Universiteit van Zuidoost-Noorwegen