Huissen TV

Informatie over Nederland. Selecteer de onderwerpen waarover u meer wilt weten over Huissen

Gezondheidswerkers, maatschappelijk werkers | De identiteit van de gezondheidswerker wordt bedreigd


Kroniek

Onderzoeksdagen 22 september – 3 oktober 2021

De gezondheidswerkers en maatschappelijk werkers van vandaag voldoen aan nieuwe verwachtingen van multidisciplinariteit, samenwerking en zelfbeschikking. Prima, maar wat als tegelijkertijd de professionele identiteit wordt bedreigd? We moeten het hebben over de rol van de professionele assistent.

Waar bouwen gezondheids- en maatschappelijk werkers hun professionele identiteit op, en wat gebeurt er als het fundament verandert? Professionele assistenten hebben tegenwoordig te maken met een complexe dagelijkse praktijk met toenemende eisen aan interdisciplinaire en interprofessionele samenwerking. Tegelijkertijd wordt de hulprelatie steeds meer beïnvloed door gebruikersperspectief en zelfbeschikking. Verschillende gezondheids- en sociale beroepen hebben meer overlappende professionele platforms en zijn vaak belast met dezelfde taken. In dit geval hebben beroepen een bewustzijn van hoge rollen en goede denkhulpmiddelen nodig, en een gemeenschappelijke taal om te kunnen communiceren over rollen en rolverdeling.

Ik ben het

Identiteit vertelt me ​​wie ik ben en waar ik voor sta, en als dit bedreigend is, kan ik snel van streek raken. Hetzelfde geldt voor de professionele identiteit, die mij vertelt wie ik ben als ik mijn beroep uitoefen en die bijdraagt ​​aan het verkrijgen van een belangrijk professioneel gewicht. Maar de tijd is voorbij dat de professionele assistent zijn identiteit kan baseren op het zijn van een eerlijke, monopolistische en bevoorrechte autoriteit. Experts zitten nu aan beide kanten van de tafel, of de partner nu een patiënt is of een gebruiker, een familielid of een professional.

Hier bevinden we ons in een nieuwe rol van flexibiliteit, wat betekent dat we openstaan ​​voor de kennis en waarden van de ander. Dit is wenselijk, maar laat het ook veilig achter. Dan kunnen er storingen ontstaan ​​en in het slechtste geval de assistent ertoe brengen terug te keren naar een meer traditionele, gecontroleerde assistent-rol. Daarom moeten we de verstoringen herkennen wanneer ze komen.

READ  Fulltime functies zijn nummer één in de verkiezingscampagne

Onrust #1: een platformloze helper worden

De focus van vandaag op gebruikerservaringen en zelfbeschikking betekent dat de assistent-ervaring relatief meer terrein wint dan voorheen. Bestaat dan het risico dat professionele platforms voor carrières minder belangrijk worden? Wat we wel weten is dat het perspectief van de gebruiker van cruciaal belang is voor de vertrouwensrelatie van een assistent-relatie, en dat het belangrijk is om professionele hulp op de best mogelijke manier te kunnen afstemmen. Zoiets zou kunnen worden gezegd van samenwerkingsrelaties, niet in de laatste plaats tussen beroepen.

En dat is precies waar de assistent het voordeel vindt van een flexibelere assistent-rol: een situatie vanuit meerdere perspectieven bekijken en perspectieven met elkaar delen, geeft de mogelijkheid tot meer professioneel inzicht en meer ideeën voor oplossingen. Sommige situaties vragen om een ​​specifieke en actieve helpende rol, terwijl andere meer ruimte bieden voor dialoog en een interactieve helpende rol.

We kunnen de opties voor het kiezen van de helper illustreren met een as van werkwoord (meer controle) naar interactie (minder gecontroleerd).

Stoornis nr. 2: Helper worden zonder aanwezig te zijn

Gaandeweg leren we meer over hoe gezondheid en welzijn zich verhouden tot leefomstandigheden en relaties met de omgeving. Gemeenschapsgezondheids- en sociale diensten worden meer gemeenschapsgericht, met gemakkelijke toegang tot systemen waarvan individuen deel uitmaken. Professionele assistenten zijn bij alles betrokken, van familiebijeenkomsten en netwerken tot strijd voor rechten en gezondheidsbeleid. Bestaat het risico dat dit ten koste gaat van het individuele contact met de gebruiker of patiënt?

Het directe contact met de patiënt is voor beide partijen van grote waarde. De erkenning en empathie die kan liggen in het goed functioneren van het systeem, en het faciliteren van een beter leven, mag echter niet worden onderschat. Hier hebben we het weer over de flexibiliteit van de rol van de assistent, aangezien de assistent beweegt tussen nauw individueel contact en de omringende omstandigheden.

READ  Lise Øvreås is de nieuwe president van de Noorse Academie van Wetenschappen

Alternatieven voor hulpselectie kunnen worden geïntroduceerd als een knooppunt van het individu (directe samenwerking) naar het systeem (indirecte samenwerking en facilitering).

Turbulentie #3: Een helper worden zonder geloofwaardigheid

Tot nu toe hebben we rolflexibiliteit als een soort sleutel ingevoerd: om te kunnen navigeren tussen de rol van de interactieve en handelende assistent, en tussen de rol van de individugerichte en de systeemgerichte helper. De combinatie van deze twee assen geeft de gezondheids- en maatschappelijke beroepen een mooi beeld van de rol die zij moeten spelen. Is dit een risico dat de flexibiliteit wegvalt? Zal de professionele assistent als aarzelend worden gezien en daardoor aan geloofwaardigheid en integriteit inboeten?

Opnieuw zijn we in evenwicht, dit keer tussen flexibiliteit en stabiliteit. Soms is het echt nodig om je aan een rol te houden. Assen en rolconcepten kunnen het de assistent gemakkelijker maken om de bewegingen van zijn of haar rol in woorden uit te drukken, waardoor het begrip tussen samenwerkende partijen verbetert.

Stoornis nr. 4: Een helper worden zonder gemeenschap

Alle verschillende gezondheids- en sociale beroepen hebben hun eigen praktijkgemeenschappen, gecreëerd over een lange periode, die een gevoel van verbondenheid en een professioneel platform bieden. In de huidige situatie is er echter een roep om diversiteit en samenwerking over de grenzen heen. Bestaat het risico dat men de oorspronkelijke community of practice verlaat? Wij zijn van mening dat hun beroepsgemeenschappen erg belangrijk zijn en dat veilige en professioneel heldere beroepen het beste startpunt zijn voor samenwerking.

Samenwerking tussen professionals is vooral afhankelijk van het afwisselen van partijen tussen het overbrengen van heldere perspectieven en het luisteren naar anderen die hetzelfde doen. Dit type draaibeweging wordt vaak roteren genoemd. Om partijen voldoende zekerheid te bieden, zal het niettemin nodig zijn om coöperatieve culturen te ontwikkelen, ook wel professionele communities of practice genoemd, maar ook niet-professionele communities.

READ  Wereldwijde gezondheid is lokale gezondheid - Dagsavisen

De rol van de professionele assistent

Het is bijna niet te geloven om een ​​helper te zijn zonder een platform, aanwezigheid, geloofwaardigheid en gemeenschap. Dit zijn allemaal de bouwstenen van de professionele identiteit en benadrukken tegelijkertijd de belangrijke selectiefuncties van de assistent. Voortdurend meedenken en werken aan het oplossen van deze dilemma’s maakt volgens ons deel uit van een sterke professionele assistent-rol, met de flexibiliteit en integriteit die vandaag de dag vereist is. Dit opent een bredere professionele identiteit, die gebaseerd is op diversiteit in gezichtspunten en op gelijkwaardige relaties tussen samenwerkende partijen, zowel op het gebied van hulpverlening als samenwerkingsrelaties. Het opent zich voor een professionele, onprofessionele en onprofessionele identiteit, en voor een betere samenwerking tussen duidelijke en genereuze beroepen.

(De columnisten zijn nu gekoppeld aan Fagbokforlaget’s “The Role of a Professional Assistant”.)