Huissen TV

Informatie over Nederland. Selecteer de onderwerpen waarover u meer wilt weten over Huissen

Goldfuge: – Nu kunnen we een iets hogere infectiedruk weerstaan

Twee op de drie Noren zijn nog niet ingeënt tegen COVID-19.

Ondertussen is de verspreiding van de infectie gestabiliseerd na een lange periode van ietwat gestage afname, en op vrijdag is het aantal besmettingen op één dag gestegen tot 714.

Directeur Gezondheid Bjorn Goldfog denkt echter dat het nu relatief veilig is om door te gaan met de tweede stap in het heropeningsplan van de regering.

– Er zijn hier geen garanties. Guldvog vertelt NTB dat we de hele tijd in onzekerheid werken.

Maar we kunnen het gevoel hebben dat we een relatief goede stoel hebben.

De tweede stap

Guldvog denkt dat de besmetting waarschijnlijk zal toenemen als de tweede stap van het heropeningsplan volgende week donderdag wordt geïmplementeerd. De activiteit onder mensen zal toenemen, meer mensen zullen elkaar ontmoeten en mensen zullen elkaar ontmoeten in grotere groepen dan voorheen.

We moeten er dus op voorbereid zijn dat de besmettingsaantallen wat omhoog gaan.

Maar infectiepercentages zijn slechts een van de factoren waarmee rekening wordt gehouden. Als de vaccinatie doorgaat zoals gepland, als het aantal ziekenhuisopnames laag is en de capaciteit van de gezondheidsdiensten goed is, dan zullen verhoogde infecties geen belemmering vormen voor verdere heropening, aldus de gezondheidsdirecteur.

Nu kunnen we een iets hogere infectiedruk verdragen, want nu is bijna iedereen in de hoogrisicogroepen gevaccineerd. Dit betekent, legt hij uit, dat iemands risico om de ziekte op te lopen dramatisch is afgenomen.

– Hoe meer mensen in onze gemeenschap worden gevaccineerd, hoe groter de kans dat ze een mildere ziekte hebben.

READ  Discussie, meningen | Hoe u tijdens een crisis voor uw geestelijke gezondheid zorgt

Element

De keerzijde van de medaille is dat niet-gevaccineerde mensen moeten leven met een verhoogd risico op toekomstige infecties.

Maar volgens Guldvog zijn er nog maar een paar weken voordat de vaccinatie in Noorwegen komt, zodat de verspreiding van de infectie zichzelf zal vertragen.

We weten dat wanneer we ongeveer 60 procent van de vaccinaties naderen, dit waarschijnlijk een krachtig effect zal hebben op de verspreiding van de infectie in de gemeenschap, zegt Guldvog.

Hij bouwt daarbij voort op ervaringen uit landen als Israël en het Verenigd Koninkrijk, die tot de landen behoren die het verst zijn gekomen op het gebied van vaccinatie.

Ondertussen is de infectie in de zomer gemakkelijk te bestrijden, merkt de gezondheidsdirecteur op.

Wachten op lokale uitbraken

Guldvog krijgt steun van directeur van het National Institute of Public Health Camilla Stoltenberg.

Het belicht het aantal ziekenhuisopnames dat misschien wel het belangrijkste is om in de toekomst op te letten.

– Het probleem is dat daar een vertraging is. Er zullen dus weken zijn waarin we een beetje onzeker zijn, zegt Stoltenberg tegen NTB.

Stoltenberg heeft ook de bedenkingen gemaakt die we de komende weken mogen verwachten van de lokale uitbraak.

Dan hoop en denk ik dat we in staat zullen zijn om zo te handelen dat als we een toename van ziekenhuisopnames, intensieve zorgen en sterfgevallen zien, mensen snel zullen reageren en begrijpen dat ze zich moeten houden aan strengere regels voor infectiebeheersing, zegt ze.

Ik denk dat de meerderheid van de bevolking heel goed weet hoe dit werkt.

READ  Lichaamsbeweging kan positieve effecten hebben op de eetlustregulatie

(© NTB)