Huissen TV

Informatie over Nederland. Selecteer de onderwerpen waarover u meer wilt weten over Huissen

Groep deskundigen zegt nee tegen openbare ambulancedienst – Nieuws, politiek en economie

Gepubliceerd: 2021-03-22 – 11.07 (bijgewerkt: 2021-03-22 – 13.11)

Bijgewerkt met een opmerking van het gilde

Zij hebben maandag hun rapport ingediend bij de minister van Volksgezondheid en Welzijn Bint Hoi (H).

De commissie stelt in wezen voor om het huidige model, waarin particuliere bedrijven meedingen naar het operationele deel van de luchtambulancediensten (vliegtuigambulance en helikopterambulance) voort te zetten, maar is onder meer van mening dat er veranderingen moeten komen om de bedrijfscontinuïteit en loon. Situatie.

Overheidsrapporten in één Persbericht.

Hier lees je het verslag

Service in problemen
De deskundigengroep is aangesteld op basis van verstoringen en onzekerheden die zijn ontstaan ​​in verband met de gunning van de opdracht en de wisseling van operator bij de Ambulancedienst Luchtvaart in 2018/2019.

In 2019, Ap en Sp De staat is verantwoordelijk voor de exploitatie van ambulancevliegtuigen Omdat ze de voorbereiding erg slecht vonden.

De Norwegian Medical Association, de Norwegian Nurses’ Union, de Norwegian Air Transport Association en de vakbond hebben allemaal het comité van deskundigen van de regering geadviseerd om de algemene werking van de luchtambulancedienst te ondersteunen.

Onderzoek van drie modellen
Het team van experts bestudeerde drie verschillende modellen voor de toekomstige werking van de luchtambulancedienst.

  • Het model van vandaag, inclusief mogelijkheden om dit te verbeteren
  • model met algemene bediening
  • Model met de werking van non-profit acteurs

In ons werk hebben we de nadruk gelegd op het beste model voor het oplossen van specifieke uitdagingen. Dit kan het beste worden gerealiseerd door verbeteringen in het huidige model, aangezien toekomstige operaties na een aanbesteding ook door professionele luchtvaartorganisaties zullen worden verzorgd, zegt expertgroepleider Sven Ole Fagernes.

READ  Reisverboden zullen de verspreiding van ommicrons niet voorkomen

De vakbond is zeer teleurgesteld dat de commissie voortdurend concurrerende biedingen voor de luchtambulancedienst aanbeveelt.

Cecil Skogog, Handelsgilde

De groep stelt wijzigingen voor in het inkoopproces en stelt dat het contract eisen stelt aan een geleidelijke overdracht van de regels in geval van een verandering van operator.

personeelsverzekering
Toen Babcock Scandinavian Airlines, de toenmalige operator, het roer overnam na Lufttransport, verloren veel werknemers enkele honderdduizenden kronen aan salarissen. Ze kregen niet de anciënniteit die ze als piloten hadden.

De groep experts benadrukte het vinden van oplossingen die de continuïteit van de arbeidsomstandigheden voor werknemers en hun salarissen zouden waarborgen in het geval van toekomstige wijzigingen aan de operator.

Het is van cruciaal belang om de efficiëntie te behouden en de continuïteit van de samenwerking in de Air Ambulance Service te waarborgen. Zorgt voor paraatheid, vliegveiligheid en veiligheid van de bevolking. Ik wil de groep deskundigen bedanken voor hun uitgebreide werk, zei minister van Volksgezondheid en Welzijn Bint Hui in het persbericht.

De expertgroep is ook van mening dat er in de komende decennia twee operators in dienst van ambulancehelikopters moeten zijn en dat er minder typen helikopters moeten zijn dan er nu zijn. Ook zijn er voorstellen voor maatregelen om de kwaliteit, communicatie en informatiestroom te verbeteren.

– zo gefrustreerd
De federatie is erg teleurgesteld dat de commissie aanbeveelt om een ​​concurrerend bod op de luchtambulancedienst voort te zetten en is van mening dat de staat ook het operationele proces moet overnemen, zegt federatievicevoorzitter Cecil Skogog in een commentaar.

READ  Gustav Wetzwe treedt af als CEO van Salmar

De commissie beveelt aan om de aanbestedingsprocedure voor de traumahelikopter voort te zetten. De Commissie stelt voor om de huidige praktijk te verbeteren door het mogelijk te maken om basisvereisten vast te stellen met betrekking tot de bezoldiging van het personeel en de arbeidsvoorwaarden. Maar niet op grond van arbeidsrechtelijk rechtvaardiging bij de overgang van onderneming. De Commissie meent dat de reden voor deze voorwaarde is dat het noodzakelijk en wenselijk is voor de dienst. Hoe dan ook, die conclusie plaatst de manier waarop de HF Air Ambulance Service omgaat met blootstelling aan concurrentie in een vreemd daglicht, vervolgt ze.

Al-Ittihad is teleurgesteld en verbijsterd tegelijk door deze conclusie. De aard van de dienst, structurele veranderingen in de gezondheidsdiensten en veranderingen in de rol van de ambulancedienst wijzen op de blijvende noodzaak om de dienst aan deze evolutie aan te passen. Skoghaug zegt dat langetermijncontracten bijdragen aan verminderde flexibiliteit en het moeilijker kunnen maken om noodzakelijke en noodzakelijke veranderingen door te voeren gedurende de looptijd van het contract.

Volg het laatste nieuws van Dagens Medisin door u te abonneren op onze gratis nieuwsbrief en ons te volgen op sociale media.