Huissen TV

Informatie over Nederland. Selecteer de onderwerpen waarover u meer wilt weten over Huissen

Heimstaden moet worden schoongemaakt na onjuiste facturering – E24

Heimsden beloofde dat ze geen restitutie zouden eisen toen het Duitse Hooggerechtshof oordeelde dat het huurplafond van Berlijn ongrondwettelijk was. Huurders reageren op het feit dat er meer een rekening hebben ontvangen.

Groots in Berlijn: Na lang wikken en wegen werd in november vorig jaar in Berlijn de grootste acquisitie van Ivar Tollefsen geformaliseerd. Op de foto is de wijk Kreuzberg te zien, waar een aantal van 130 door Heimsden aangekochte appartementsgebouwen staan.

Fabrizio Bank/Reuters

Geplaatst: Geplaatst:

Na de uitspraak van het Hooggerechtshof in april beloofde de president van Heimsden, Patrick Hall, dat huurders geen huur hoeven te betalen.

Het was dan ook een grote teleurstelling voor veel Berlijners in de gebouwen van Heimstaden toen ze twee maanden later de brievenbus openden en een dergelijk verzoek vonden.

E24 zag één factuur verzonden op 14 juni. Het is 268 euro. De achtergrond van de claim is vier maanden verlaagde huur, van december tot maart, als gevolg van een huurplafond dat nu ongrondwettelijk is bevonden.

De factuur is verzonden door Von Rüden Immobilien, partner van Heimstaden. Volgens de Duitse krant dagelijkse spiegel Het bedrijf stuurde ook claims ter waarde van 2.200 euro.

Wij ruimen meteen op

De communicatiedirecteur van Heimstaden, Christian Dreyer, legt uit dat Heimstaden in Berlijn in transitie was.

Het bedrijf heeft onlangs zijn eigen kantoor in de Duitse hoofdstad opgericht, nadat het eind vorig jaar zijn gigantische overname van 9 miljard NOK had geformaliseerd.

Gedurende het jaar zal Heimstaden de gehele Duitse portefeuille via haar eigen activiteiten beheren, maar totdat de interne personeelsbezetting aanwezig is, is Von Rüden Immobilien ingeschakeld als externe partner.

Sorry: de directeur communicatie zegt dat Heimstaden de zaak ordelijk wilde behandelen. Ze zullen niet alleen achteraf betalen, maar ze zullen het verschil betalen aan Berlijners die de maximumprijs niet hebben gebruikt om tegen een goedkoper tarief te huren.

Stian Lisberg Solom

Christian Dreyer merkt op dat Heimstaden een van de weinige verhuurders in Berlijn was die bevestigde dat ze van geen enkele klant restitutie zouden eisen, op dezelfde dag dat de huurplafond ongrondwettelijk werd bevonden.

“Helaas kregen sommige van onze huurders toch een foutieve bestelling van een van onze externe partners, die we uiteraard meteen opruimen”, schreef hij in een e-mail.

Lees verder E24 +

Thorsten Berg (72) werd de koning van kamperen in Noorwegen

Straatdemonstraties tegen Tolfsen

Het was een turbulente start van Heimstadens aanwezigheid in Berlijn.

Toen bekend werd dat Heimstaden van Ivar Tollefsen bijna 4.000 appartementen in de stad had beveiligd, gingen activisten de straat op.

Ze vrezen dat Tollefsen zich alleen maar op hun kosten wil verrijken, dat de huurprijzen fors gaan stijgen of dat appartementen worden doorverkocht en van de huurmarkt verdwijnen.

Dit ondanks het feit dat Heimstaden herhaaldelijk heeft verklaard dat ze een eeuwig perspectief hebben op de investeringen en dat ze geen snelle doorverkoop of andere grote veranderingen van plan zijn.

Verzet: Veel Berlijners zijn bang voor zogenaamde gentrificatie. Dit betekent dat gebieden in de buurt van het stadscentrum die van oudsher tot de lagere sociale klassen behoorden, steeds vaker worden overgenomen door mensen uit hogere sociale klassen.

Afbeeldingen

De activisten kregen steun van lokale politici in Berlijn, die afgelopen najaar verklaarden dat ze in sommige beschermde gebieden zoveel mogelijk gebouwen wilden kapen die de autoriteiten in eigendom hadden.

In november vorig jaar nam Heimstaden alle twijfel weg toen het overeenkomsten ondertekende die het recht van eerste weigering van de autoriteiten opheffen, maar hun eigendom van het onroerend goed ernstig beperken.

Het bedrijf heeft nu pas 20 jaar de mogelijkheid om appartementsgebouwen op te splitsen en individuele appartementen door te verkopen. In de overeenkomst staat ook dat als Heimstaden de gebouwen in de komende 10 jaar gaat renoveren, de huur niet meer mag stijgen dan maximaal 30 procent van het inkomen van de huurders.

Lees ook

Activisten zijn teleurgesteld nadat Heimstaden een gigantische deal in Berlijn heeft gered

Ik weet niet wat er zou zijn gebeurd zonder ons

De afspraken waren echter niet genoeg om alle sceptici tevreden te stellen.

De activisten achter het “Stop Heimsden”-initiatief zijn het hele voorjaar doorgegaan met straatprotesten.

Vorige week heeft de groep gewerkt om een ​​overzicht te krijgen van uitgestelde betalingsfacturen voor huur – vereisten die ze zagen als gebroken beloften. Ze namen ook contact op met Heimstaden en von Roden Immobilien over de zaak.

– Ze zeggen dat er een storing in het systeem was. Ik hoop dat het uiteindelijk niets oplevert, schreef Jagner Anderson bij Stop Heimstaden in een e-mail.

Ongewenst: Afgelopen najaar waren er bijna dagelijks demonstraties tegen de Tollefsen-overname van Berlijn.

Stop op Heimstaden

Hij reageert op het verzenden van claims en is van mening dat de minst vindingrijke in staat zal zijn om de verkeerde claims te pushen.

“We kunnen niet weten wat er zou zijn gebeurd zonder ons als een georganiseerde huurdersomgeving en de ondersteuning die we bieden”, benadrukt Anderson.

Christian Dreyer van Heimsden schreef in een e-mail dat alle huurovereenkomsten worden herzien, zodat ze ervoor kunnen zorgen dat geen enkele klant meer betaalt dan zou moeten.

– Als klanten al onjuiste declaraties hebben betaald, worden deze uiteraard terugbetaald.

Lees verder E24 +

Daarom ontvluchten de rijken de vermogensbelasting: – Omzeiling van de “erfbelasting”

READ  Explosies in verschillende steden in Oekraïne - VG