Huissen TV

Informatie over Nederland. Selecteer de onderwerpen waarover u meer wilt weten over Huissen

Helse Bergen brøt love – VG

HØYRISIKO: Da pandemien kom, ble flere pasienter skrevet ut fra rusbehandling i Bergen. Voor schurft var det farlig.

17 pasen ble brått skrevet ut fra rusbehandling in Bergen. Nå har fylkeslegen konkludert med in Helse Bergen brøt loven.

uitgeverij:

Ik flere artikler har VG fortalt hvordan pasienter i rusbehandling ble skrevet ut for raskt under pandemiutbruddet.

Tobarnsfaren Even (34) van Askvoll tok sitt liv tre uker etter utskrivelse.

Til VG sier fylkeslege i Vestland, Sjur Lehmann bij Haukeland universittsjukehus har brutt spesialisthelsetjenesteloven.

Sykehuset konkluderer selv med at utskrivelsene ikke var forsvarlige. Og det er vi enig i, sier han.

– Ikke farlig

I januari i fjor uttalte leder for Avdeling for rusmedisin på Haukeland at alle pasientene fikk oppfølging:

«Ingen pasienter som ble skrevet ut i Bergen, ble satt i en farlig situasjon».

Alle fikk en medisinfaglig, forsvarlig oppfølging, konkluderte en intern granskningsrapport på sykehuset.

Til VG og Statsforvalteren i Vestland har flere fortalt at de ble skrevet ut til «kaos og livsfare».

Fylkeslegen sier arbeid met tilsynssaken har vist at risikovurderingen ikke var god nok.

— Jeg tror det er mye å lære fra denne saken. Uansett om de pandemi eller atomutslipp, må utskrivelser av sårbare pasienter være gjennomtenkt, sier Lehmann.

KRITISK: Fylkeslege Sjur Lehmann.

– Kritikken vr går på at vi ikke har klart å se hvordan de har tenkt en prioritert for hver enkelt pasient.

Tidligere har VG skrevet at sykehuset ønsket å frigjøre kapasitet til intensivavdelingen da pandemien kom. Et styringssignal fra administrerende direktør, Eivind Hansen, kan ha blitt misforstått.

READ  Private Health Actors, KS | Een belangrijke rol voor commerciële gezondheidsactoren in plattelandsgebieden

– Beskjeden ble uklart oppfattet av ledelsen på Avdeling voor rusmedisin, sier Lehmann.

– Det gjorde bij utskrivelsene fikk et hastverk over seg, en det ble for høy risiko, sier Lehmann.

Kies een ander zoekveld op en corrigert etter hvert, var det ikke forsvarlig.

Viktig læring voor sykehuset

Administrerende direktør, Eivind Hansen, sier til VG at de tar fylkeslegens konklusjon på alvor, og at Saken har flere læringspunkter som sykehuset allerede har tatt tak i.

– Voor det første er det viktig med god intern kommunikasjon, slik op alle betrokken medarbeidere har samme situasjonsforståelse en at beslutninger som tas er risikovurdert en godt Forrankret, sier Hansen.

– Sakene har også vist at det er viktig å lytte til pasient og pårørendestemmen, samt personal med erfaringskompetanse.

Hansen erkjenner bij overgangen fra døgnbehandling til annen oppfølging, enten i spesialisthelsetjenesten eller primærhelsetjenesten, er svært komplisert en kan medføre økt risiko for pasientene.

– Gjennomgangen av sakene har også synliggjort viktigheten av god samhandling en kommunikasjon mellom ulike behandlere en behandlingsenheter om pasienter, avslutter han.