Huissen TV

Informatie over Nederland. Selecteer de onderwerpen waarover u meer wilt weten over Huissen

Het gevaarsignaal voor de vakbeweging – Dagsavisen

Steeds minder winkeleigenaren voelen zich gerespecteerd door het management. De belangstelling voor vervolg- en vervolgopleidingen neemt af. Deze twee signalen zijn gevaarlijk voor de vakbeweging, en dus ook voor veel arbeiders.

De YS Work Life Scale is altijd interessant om te lezen. En dit jaar ook. We nemen eerst het positieve. Het is duidelijk dat de samenleving op weg is uit de epidemie. Het optimisme neemt sterk toe. In de YS-schaal kunnen we lezen dat werknemers over het algemeen minder bang zijn om hun baan te verliezen dan vele jaren geleden. Minder angst voor negatieve gevolgen van herstructurering en inkrimping. Maar werknemers in bedrijfstakken die zwaar getroffen zijn door ontslagen, worstelen nog steeds met hun verbinding met het beroepsleven als onveilig.

Zien we hier tekenen van hardere bedrijfsleiders? Daar moeten onderzoekers ons een antwoord op kunnen geven.

Het is triest om te zien dat minder winkeleigenaren zich gerespecteerd voelen door het management van het bedrijf of bedrijf. Tien jaar geleden was dat aandeel 77 procent. Dit jaar is dat gedaald naar 55 procent, na een forse daling van tien procentpunten ten opzichte van de schaal van vorig jaar. Het is ook moeilijker om winkelagent te zijn dan vijf jaar geleden. De schaal geeft geen antwoord op de vraag waarom winkelhosts moeite hebben om gerespecteerd te worden. Zien we hier tekenen van hardere bedrijfsleiders? Daar moeten onderzoekers ons een antwoord op kunnen geven.

Het is niet meer dan normaal dat YS-leider Eric Colerod zich zorgen maakt. Dat zouden we allemaal moeten zijn. Het Noorse samenlevingsmodel zal instorten als de ontwikkelingen niet in een positieve richting worden gekeerd. Volgens Kollerud is een van de instrumenten om de collectieve rechtvaardigheid te herstellen, zodat de vakbondsbeweging problemen kan aanpakken zonder dat individuen het voortouw hoeven te nemen.

READ  Eric Adams wint de voorverkiezingen van New York - en waarschijnlijk de nieuwe burgemeester van de stad - VG

Het beeld is echter niet helemaal zwart. De legitimiteit van de vakbeweging onder de bevolking is constant hoog. Zo werd de vakbeweging tijdens de pandemie versterkt. Het aandeel werknemers dat lid is van een vakbond of zou kunnen overwegen lid te worden, heeft zich gestabiliseerd op het hoge niveau van vorig jaar, 82 procent. De steun voor de vorming van collectieve lonen is op hetzelfde niveau als voor de epidemie. Opgemerkt moet worden dat ambtenaren het minst tevreden zijn met hun salaris.

Ongeveer 70 procent van de werknemers geeft aan behoefte te hebben aan meer digitale competentie. De behoefte was hetzelfde, zelfs vóór de pandemie. Tegelijkertijd is het alarmerend dat de belangstelling voor voortgezette en voortgezette opleiding gestaag is afgenomen sinds de eerste YS-schaal in 2009 verscheen. Naarmate veranderingen in het werkleven sneller plaatsvinden en meer inclusief worden, zullen veel werknemers moeten vernieuwen. Vaardigheden die nodig zijn om tijdens het beroepsleven beter bestand te zijn tegen veranderende weiden.

Vakbondsbeweging en werkgevers lijken de wil te hebben om permanente educatie en bijscholing te verbeteren. Politici moeten nu hun bezoekuren weten. Levenslang leren moet een realiteit worden, niet alleen op papier.

Blijf geïnformeerd. Ontvang dagelijks een nieuwsbrief van Dagsavisen