Huissen TV

Informatie over Nederland. Selecteer de onderwerpen waarover u meer wilt weten over Huissen

Het gezondheidsplatform stuurde per abuis patiënteninformatie naar Helse Vest – NRK Trøndelag

Het begon op 12 november.

Het St. Olav’s Hospital in Trondheim heeft het nieuwe registratiesysteem, het Health Platform, ingevoerd. Kort daarna begonnen verwijzingen van St. Olaf’s naar ziekenhuizen in Vestland te komen.

Volgens wat NRK heeft vernomen, heeft het betrekking op dertig verwijzingen verzonden vanuit St. Olav naar Gezondheid Bergen. Op basis van de inhoud van de doorverwijzingen hadden ze waarschijnlijk bij een andere afdeling in St. Olav.

Via het gezondheidsplatform werden verwijzingen naar Helles Bergen gestuurd.

In wezen zijn er gynaecologische verwijzingen die in het verkeerde ziekenhuis terechtkomen.

Bevestig de verzendfout

– Sinds het gebruik van het Healthy Platform heeft HellsVist ​​​​een aantal per abuis verzonden verwijzingsberichten ontvangen en een aantal echte verwijzingsberichten van St. Olaf.

Dit wordt bevestigd door Ole Jørgen Kirkeluten, algemeen directeur van Helse Vest IKT.

Ze registreerden ook dat het gezondheidsplatform radiologierapporten naar Health Bergen had gestuurd.

– Voor zover bekend zijn dit reactierapporten bestemd voor de Traumapolikliniek in St. Olav, maar gericht aan Gezondheid Bergen.

Om ervoor te zorgen dat foutmeldingen correct worden afgehandeld, heeft Helse Vest IKT contact gehad met Helseplattformen en Hemit, de totaalleverancier van IT-systemen voor Helse Midt-Noorwegen.

Geweldige schoonmaakklus

Ook in st. Olav, ze hebben bevestigd dat de verwijzingen in de verkeerde mailbox zijn beland.

Gelukkig werd dit snel ontdekt en kregen alle getroffenen de afspraak die over een paar dagen bij St. Olaf had moeten zijn.

Dat zegt Christina Yvonne O. Calland, communicatieadviseur bij het St. Olaf’s Hospital.

Wat er is gebeurd, is dat verwijzingen naar de verkeerde mailbox zijn verzonden. De selectie van de ontvanger gebeurt via een lijst op het scherm, hier is de verkeerde geadresseerde geselecteerd in de lijst met degenen die moeten worden doorgestuurd. Dit leidde tot veel doorverwijzingen naar Bergen.

READ  Iedereen kan nu alles wetenschappelijk bewijzen in dievenjournalen

Om meer van dergelijke fouten te voorkomen, zijn er enkele wijzigingen aangebracht aan het gezondheidsplatform.

Er zijn nieuwe gebruikersdirectories gemaakt en systeemwijzigingen doorgevoerd, zodat gebruikersfouten gemakkelijker kunnen worden voorkomen.

Dat zegt Sigrun Berg Engen, communicatiedirecteur bij Helsingplatformen.

In St. Olaf is deze week een aparte werkgroep opgericht die het scoresysteem nu nauwlettend volgt.

Er wordt hard gewerkt aan het corrigeren van alle fouten en onvolkomenheden, die onder meer hebben geleid tot het ontbreken of ernstig ontbreken van patiënteninformatie tussen ziekenhuizen en artsen.

De Noorse gegevensbeschermingsautoriteit volgt op

Volgens de Noorse gegevensbeschermingsautoriteit zijn fouten te verwachten bij de introductie van een volledig nieuwe technologieoplossing zoals Health Platform.

Over het algemeen kunnen verschillende afwijkingen meer of minder ernstig zijn. Ook kunnen meerdere minder ernstige afwijkingen samen indicaties geven van een meer algemene storing. Daarom houden we het introductieproces van het gezondheidsplatform en de afwijkingen die zich daarbij voordoen nauwlettend in de gaten.

Dat zegt Susan Lee, directeur juridische zaken bij de Noorse gegevensbeschermingsautoriteit.

Susan Lee van de Noorse gegevensbeschermingsautoriteit volgt de introductie van het gezondheidsplatform op de voet

Foto: Bjorn Olav Nordahl/NRK

Hoe gevaarlijk is de gezondheidsinformatie van bepaalde patiënten om bij de verkeerde ontvanger terecht te komen?

Over het algemeen is het gevaarlijk dat vertrouwelijke informatie, in de vorm van gezondheidsinformatie, bij de verkeerde ontvanger terechtkomt. Li zegt dat dit het recht op vertrouwelijkheid van een patiënt zou schenden, wat het vertrouwen van patiënten in het gezondheidszorgsysteem zou kunnen aantasten.

Het is volgens haar echter enigszins verzachtend dat de verkeerde ontvanger een zorgprofessional is die een wettelijke geheimhoudingsplicht heeft.

Tijdens de introductie van het Gezondheidsplatform heeft het St. Olafs Ziekenhuis de operaties teruggebracht en het personeel uitgebreid.

Het streven is om binnen een week weer normaal te gaan werken.

– Het is heel belangrijk dat we het redden qua patiënten en wachtlijsten. Ik wil niet speculeren of we dat kunnen.

Dit is volgens ziekenhuisdirecteur Grethe Aasved, die toegeeft dat er uitgebreid aan foutopsporingswerkzaamheden wordt gewerkt.

We werken er nu aan om daar te komen, en dan zien we over vier weken wel waar we staan.

Grote Asfid, directeur van St Olaf's Hospital

Het doel is om binnen een week weer volledig operationeel te zijn, zegt ziekenhuisdirecteur Aasved.

Foto: Grete Thobroe/NRK