Huissen TV

Informatie over Nederland. Selecteer de onderwerpen waarover u meer wilt weten over Huissen

Het hersenimplantaat geeft de robotarm een ​​tastgevoel

In zoomen / Een robotarm in actie.

Universiteit van Pittsburgh Medical Center