Huissen TV

Informatie over Nederland. Selecteer de onderwerpen waarover u meer wilt weten over Huissen

Het is eng om geen vragen te stellen over de evolutietheorie – onze aarde

Asbjørn Erland Lund

Bestuurslid van Origo Noorwegen (voorloper van BioCosmos)

Het is op zich positief dat hij kan spreken van ‘betekenis’ op darwinistische basis. Het is meer dan waar darwinistische mechanismen een basis voor bieden. Maar het is beangstigend dat niemand de evolutietheorie in twijfel mag trekken. Dit is niet het kenmerk van de wetenschap. In principe moet men komen tot de theorieën die de werkelijkheid het best beschrijven.

Natuurwetten

In de natuurwetenschappen werkt men met de natuurwetten. Ze vormen de basis voor het verzamelen van aanvullende gegevens over het heelal. De wetenschap die is ontstaan ​​in de joods-christelijke cultuur verbindt de natuurwetten met de God van orde. Het hebben van vluchtige atomen alleen in legale orbitalen als basis biedt geen basis voor enige vrije wil, laat staan ​​voor rede en wetenschap.

Vals uit Hess

Een belangrijke zelfselecterende beperking in de natuurwetenschappen is de aanname dat alleen natuurlijke oorzaken acceptabel zijn in causale verklaringen. Als Hessen beweert dat intelligent design geen wetenschappelijke theorie is, heeft hij daar zijn achtergrond in. Dit ondanks het feit dat in veel verwante wetenschappen (archeologie, cryptologie, criminologie, enz.) de noodzaak van intelligente oorzaken wordt erkend.

Hessen legt vervolgens een verklaring af waaruit blijkt dat hij niet bereid is om meer over het onderwerp te weten te komen. “Het ontwerp kan niet worden bewezen of weerlegd door wetenschappelijke methoden”, zegt hij. Ten eerste is dit onjuist en ten tweede zou de evolutietheorie te kort schieten als er dezelfde eisen aan zouden worden gesteld.

READ  Geneeskunde / Gezondheid, Ziekte | VK scherpt reisregels aan

Lees ook: “Als evolutionair bioloog ben ik niet bang dat dit onderwerp bekritiseerd wordt door de bende achter intelligent design”

missende documenten

Intelligent design beweert in het kort dat sommige fenomenen beter kunnen worden verklaard door intelligente oorzaken. Het enige dat nodig is om intelligent ontwerp te weerleggen, is documentatie. Maar de evolutietheorie omzeilt de eis dat ze met grote vaardigheid kan worden weerlegd. Als eerdere claims onjuist zijn gedocumenteerd, wordt het probleem op tijd geretourneerd. Er werd bijvoorbeeld eerder gezegd dat we afstammen van apen, terwijl nu wordt beweerd dat apen en mensen een gemeenschappelijke voorouder hebben.

Verzwak de zoekopdracht niet

Het is moeilijk om theorieën over de oorsprong van verschijnselen zoals het heelal of het leven te documenteren met experimentele methoden. Dit zijn eenmalige gebeurtenissen en kunnen niet worden gerepliceerd of geverifieerd in het laboratorium. Hier moet men voortbouwen op de conclusies voor de beste verklaring, in de vorm van een historische wetenschap (ontvoering). Als iemand beweert dat de oorsprong van het universum en het leven door intelligente oorzaken moet zijn ontstaan, dan zal dat geen afbreuk doen aan het empirische onderzoek naar hoe de natuur functioneert en tegenwoordig wordt bewaard. Empirisch kan dagelijks worden beweerd dat intelligentie een bijdrage levert wanneer nieuwe informatiesystemen worden ingebouwd in nieuwe innovaties en ontwerpen. Evenzo is de levensinformatie in DNA een specifieke code en bevat de cel duizenden kleine motortjes. Zijn dergelijke motoren toevallig verschenen?

respect voor de wetenschap

Tot slot merken we op dat leraren volgens Hessen persoonlijk wel in intelligent design kunnen geloven, maar het niet als wetenschappelijk alternatief kunnen lanceren. Maar helpt het tot zwijgen brengen van afwijkende meningen het respect voor de wetenschap vergroten? Cellen schreeuwen door de biologie, maar veel biologen horen het niet omdat ze vastzitten in oude doctrines.

READ  Gezondheid Noord RHF | De 'koffiepauzebeslissing' in het 'hoofdziekenhuis' in Sandnessjøen en omgeving is zeker een prestigieus project geworden in Helse Nord

Vind je de discussie over intelligent design spannend? Lees deze dingen:

Alf Gosund: “Mijn docenten richtten zich op de evolutietheorie. Mijn vader was tegen »