Huissen TV

Informatie over Nederland. Selecteer de onderwerpen waarover u meer wilt weten over Huissen

Het Noorse parlement heeft 58.000 NOK als compensatie betaald aan een vertegenwoordiger van het huidige parlement

Ontdek het 12 jaar later, schrijft hij DN.

Na de verkiezingen van 2009 ontving een aantal vertrekkende vertegenwoordigers hun gebruikelijke ontslagvergoedingen van het parlement. Op dat moment verdienden ze elk automatisch een maand, en daarna konden ze meer aanvragen.

De regeling is nuttig voor politici die na afloop geen werk en inkomen hebben. Maar in 2009 ontvingen niet alleen voormalige acteurs hun ontslagvergoeding.

Dat deed iemand die nog in het parlement zat ook: Centrumpartijveteraan Peer Olaf Lundtegen, schreef DN.

Wat betreft het verzoek om toegang van de DN, heeft het Noorse parlement nu ontdekt dat Lundteigen in december 2009 een gewone bonus ontving als vertegenwoordiger en 58.075 NOK als ontslagvergoeding.

De administratie van het Noorse parlement heeft zelf erkend dat het systeem voor vervroegde uittreding sinds de invoering ervan in 1966 in de eerste plaats gebaseerd is op vertrouwen.

Er is een aantal operaties en onderzoeken gestart in verband met alle kwesties op het gebied van de huisvesting van passagiers en de betaling van vervroegde uittreding in het Parlement.

schreef onlangs TV 2 Een aantal parlementsleden, die zich in ieder geval niet herkiesbaar stelden, vroegen ook een ontslagvergoeding aan tot een jaar na de parlementsverkiezingen.

Parlementsvoorzitter Masoud Qarahkhani (Arbeiderspartij) verklaarde vervolgens dat hij begrijpt dat veel van de informatie die naar buiten is gebracht de reputatie van het Parlement onder de bevolking schaadt.

– Het zijn trappen, dat begrijp ik. Daarom ga ik het voorzitterschap en alle politieke partijen opruimen. We zijn verschillende processen gestart terwijl we onze verschillende schema’s doorlopen, waarbij we onszelf de vraag stellen: is het eerlijk? Hebben ze legitimiteit bij het volk? Hebben we schema’s die niet verkeerd begrepen kunnen worden? We moeten hanteerbare schema’s hebben en vertrouwen en openheid bieden over alles, zegt Grakhani.

READ  Tienduizenden zonder elektriciteit in koude winter Schotland en Noord-Engeland

Kast is bijgewerkt!