Huissen TV

Informatie over Nederland. Selecteer de onderwerpen waarover u meer wilt weten over Huissen

Het proces van de Dutch Green Chemical Alliance intensiveert de vergroening van de maakindustrie

Binnen het klimaatakkoord zijn ook gerelateerde afspraken gemaakt Procesverwerkende industrie Zowel bij het terugdringen van de CO2-uitstoot als bij de omzetting van grondstoffen. Deze kansen en knelpunten werden besproken De online top vond plaats op 24 februari​ Tijdens de top riep een coalitie van 17 partijen op tot deze vergroening en ‘Groene chemie, nieuwe economie ‘Groene chemie, nieuwe economie) Actieprogramma met 22 actiepunten gepresenteerd aan directeur-generaal Business en Innovatie Foko Wissel Ministerie van Economische Zaken en Klimaat Economische zaken en klimaat, Kort EZK).

De verandering van de groene chemie begon Economisch Netwerk Zuid-Nederland (ENZuid). Dit komt door de hoge concentraties van grote chemische clusters in respectievelijk Geeland-Vlaanderen, Murtijk en Kelin. De overgang naar groene chemie is echter niet alleen een regionale kwestie, maar ook een kwestie van nationaal en Europees belang. Verder is CO2-reductie en het gebruik van duurzame grondstoffen niet langer een kwestie van goede technologie, maar vooral een economische kwestie. Ketenvorming, gebrek aan voldoende financiering en regulering om gateways te verkleinen – noodzakelijk om bestaande groene initiatieven te meten – worden allemaal genoemd als belangrijke belemmeringen. Een agenda met 22 concrete actiepunten helpt dit alles concreet vorm te geven.

Co.2 Vermindering

Sprekers van overheid, bedrijfsleven en kennisorganisaties waren uitgenodigd voor een online top op 24 februari om van gedachten te wisselen over het onderwerp, waaronder Dietrich Samsom (Europese Commissie, Groenakkoord), Water Bose (Invest-NL), Frank Kuipers (SABIC), Gustaf . Savannije (Best Sector HDSM, VDL), Willem Central (Circular Biophas Delta), Emo Meizer (Best Sector Chemicals) en Paul de Chrome (DNO). Ze waren het er allemaal over eens: groene verandering in 2030 en daarna is een enorme uitdaging. Het is echter ook duidelijk dat er iets moet gebeuren. Dat zou nu moeten gebeuren. De petrochemische industrie van vandaag herbergt enkele van de grootste verontreinigende stoffen. Waar de focus nu vooral ligt op het terugdringen van de CO2-uitstoot door over te schakelen op groene brandstoffen, levert het behalen van klimaatdoelen voor de chemische maakindustrie een CO2-reductie van 40 Mton per jaar op.

Veranderende basisprocessen

Arnold Stoking, CEO van het Knowledge Center Trots En de aanzet voor ENZuid, de organisator van het evenement, zei dat alle uitgenodigde sprekers “erg blij” waren dat ze de top daadwerkelijk hadden bijgewoond. Omdat het laat zien hoeveel het probleem door alle betrokken partijen wordt gevoeld. Stoken leidde een “tempo”. “De gasleiding in Croningen moet worden afgesloten, we moeten de kolencentrales verwijderen, de auto’s moeten op elektriciteit rijden. Dit is het tempo waarin we moeten praten. Olie en gas gaan echter niet over brandstof, maar over grondstoffen. . “

READ  Christoph krijgt onverwachte concurrentie van een Nederlandse wielerster

Volgens Stoking gebeurt er in 2030 al veel: “Overheid en bedrijven zijn betrokken bij de aanleg van grote CCS-projecten met infrastructuur, waterstofleidingen, stroomkabels, groene waterstof, CO2-opslag onder de Noordzee en grote windparken met elektrolyse. . Hiermee kunnen we ook de doelen voor 2030 halen. Maar dit is niet genoeg voor 2050. We moeten nu actie ondernemen om de doelstellingen voor 2050 te halen. D.w.z. de introductie en meting van nieuwe grondstoffen en nieuwe elektrische processen Nu​ We hebben 30 jaar nodig tot 2050. ​

Momentum

Maar 2030 – is het niet te vroeg? Vooral voor een industrie die is opgezet om de olieprijzen te verbeteren en niet concurrerend te zijn? Maakt dat je niet ‘nerveus’?
Emo Meijer, die namens de topindustrieën Chemie, HDSM en Energie de top bijwoonde, is ondanks zijn zorgen optimistisch. Het feit dat hij op de top namens minder dan drie disciplines spreekt, bewijst ook dat er volgens hem nu sprake is van een transversale aanpak. “Voor mij ligt de aard van het werk in die samenwerking.”

Al geeft hij het toe: “Dit is een ambitieuze missie. In 2050 moeten alle grondstoffen rond zijn. In 2030 zouden we halverwege moeten zijn. Het goede nieuws is dat we het tot nu toe goed doen met technologie. Het behalen van deze doelen is ook volkomen geloofwaardig gebleken. Maar ondertussen moeten we aan het werk. In de agenda staat wat hiervoor nodig is. We investeren nu op veel gebieden en het komt uiteindelijk allemaal samen. ​

Totale verandering

Anton van Peek, bestuursvoorzitter van de Commissie Chemie, dringt aan op de vorming van een groene keten op het gebied van chemie. “We werken actief samen met KMO’s en andere bedrijven. Net als die in de staalindustrie kunnen we kooldioxide als grondstof gebruiken. “Volgens Van Peek is er momenteel meer aandacht voor groene chemie, zoals groene waterstofproductie, maar ook voor de circulariteit van productieketens. “De verwachtingen zijn hooggespannen. We willen de gemeenschap laten zien dat het kan! Niet alleen met demo’s, maar ook met grootschalige projecten. We mogen de voorsprong die we hebben als Nederland niet verliezen. Anders zullen anderen ervoor wegrennen. ​

READ  Turkije voorzichtig bij de ontmoeting in Noorwegen - Burak Yilmas klopt Nederland met een hattrick - Thaksin |

Zo onderstreept Frank Kuipers, General Manager Corporate Sustainability bij SABIC, het belang van opvolging. De investeringsbeslissing voor de demofabriek is genomen voor een fabriek voor “Plastic Energy”, die door middel van pyrolyse plastic afval omzet in grondstoffen voor circulaire polymeren. Nu is het meten ervan. “

Van demo-installaties tot pilootfabrieken

Hoewel de nodige stappen op het gebied van financiering al zijn genomen, zijn nog steeds forse investeringen nodig. Alleen als de prijs een oorlog kan aangaan met de traditionele, op fossiele brandstoffen gebaseerde chemische industrie. De industrie is al jaren geoptimaliseerd, waardoor het bijna onmogelijk is om te concurreren met standaard uitvindingen. Koolstofprijzen Businesscases zouden rond moeten gaan. Tegelijkertijd moeten er nieuwe oplossingen worden ontwikkeld. Dit zal op zijn beurt de stijging helpen, waardoor de impact van de volumes wordt vergroot om een ​​positieve impact te hebben op zakelijke evenementen.

Wat kunnen investeerders nu bijdragen van demo-installaties tot pilootfabrieken? Water Bose, CEO Invest-NL Investment Fund: “Onze missie is om de jaarlijkse EZK-subsidie ​​te gebruiken om allianties op te bouwen. Maar verlaag de limiet voor financiering gericht op koolstofneutrale, circulaire economieën. Het werk in de publieke sector is enorm. Hoewel Invest-NL geen gerechtigde is, willen we graag met de partijen aan tafel zitten. Dan zullen we zien: wat hebben deze innovaties nodig om gefinancierd te worden? ​

Green Deal en Herstelplan

Er gebeuren ook dingen op Europees niveau. Dieteric Samsom, de kabinetssecretaris van de vicevoorzitter van de Europese Commissie Franz Timmermans, juicht de agenda en de alliantie toe. “Deze ontwikkeling is heel goed in lijn met het plan van het Europese Groenakkoord. Daarmee willen we aan allerlei touwtjes trekken. Ik ben blij dat het hier nu aan het einde van de reeks gebeurt – de industrie dus.

Wil jij in de toekomst Europa betreden met producten met een hoge CO2 footprint? U zult ervoor moeten betalen. ”Dieteric Samsam

De EU zal de nodige bijdragen leveren in termen van geld en regelgeving.

READ  8 nieuwe apps die je de afgelopen weken moet proberen

Samsung: “Het Green Deal-plan zal richting geven aan ons doel om in 2050 volledig CO2-vrij en volledig circulair te zijn, maar helpt ook biodiversiteitsverlies te voorkomen. Het omvat alle soorten aspecten, waaronder energie, transport en natuur. Hiervoor is een alomvattend plan nodig, waarbij consistentie en circulariteit hand in hand gaan. Voeg er een coronabesmetting aan toe. ​

Toch bieden vergelijkbare uitdagingen een kans. Binnen het Groenakkoord was $ 5,6 miljard in de vorm van subsidies aan Nederland, met name voor klimaatgerelateerde investeringen. De Corona-crisis als onderdeel van een Europees herstelplan.

Samsom: “Dus zorg ervoor dat je een plek krijgt onder dit project! Dit geld helpt u om uw businesscase verder te ontwikkelen. ​

Concurrerend niveau en CO2-belasting

Hoewel deze stimulans vanuit Brussel zeer gewaardeerd wordt, wil Stoking ook weten wat de concurrentiepositie van de Nederlandse procesindustrie is: “Hoe gaat Europa ons beschermen tegen de rest van de wereld?”

Samson: ‘Ik kan nu zeggen dat dit hun inzet de komende jaren zal zijn. We gaan het de komende tijd anders doen. We zullen een meer assertieve benadering volgen. Europa binnenkomen met producten met een hoog CO2-spoor? U zult ervoor moeten betalen. Vooral in Nederland is het al lang verboden. Maar ondertussen zien we dat er zeker draagvlak is voor de CO2-grenslijn. ​

Commerciële groene producten maken

Hoewel een alliantie “Met een indrukwekkende deelnemerslijst”Nu gemaakt en ik hoop in de toekomst met nog veel meer namen verbonden te worden. Dit is het moment om actie te ondernemen, eigenaar te worden en beslissingen te nemen. Stoking: “Daarbij moeten we een stap richting Nederland zetten om ervoor te zorgen dat de nationale partijen dit plan accepteren. Maar ook op Europees niveau in het kader van het Europese Groenakkoord. We kunnen onze kennis en expertise gebruiken om innovaties te stimuleren. We hebben een geweldige chemische industrie in Nederland. Nu moeten bedrijven, financiers en overheden samen de volgende stap zetten: zakelijke groene producten mogelijk maken! ​

Hoofdafbeelding: Dietrich Samson en Arnold Stoking (rechts).