Huissen TV

Informatie over Nederland. Selecteer de onderwerpen waarover u meer wilt weten over Huissen

Het veld van Noorwegen vandaag in het professionele comité van de pers

Het veld van Noorwegen vandaag in het professionele comité van de pers

wees voorzichtig poster

Veld voor het schenden van goede journalistieke praktijken na een artikel over FRI, Pink Efficiency, Skeiv Ungdom en “Gender Confusing Teaching”.

De online krant Norway Today is vandaag veroordeeld voor het schenden van goede journalistieke praktijken in Professioneel Comité van de Pers.

Noorwegen TODAY is betrokken bij het overtreden van Vær Varsom Poster Punten 3.2 en 4.14, van beschuldigingen geuit tegen Foreningen Fri en onderwerp management Rosa Kompetanse en Skeiv Ungdom.

Let op de bestemming van het label:
3.2 Wees besluitvaardig in de keuze van bronnen en controleer de juistheid van de verstrekte informatie. Het is een goede journalistieke praktijk om bij de selectie van bronnen te streven naar breedte en relevantie. Wees vooral voorzichtig bij het verwerken van informatie uit onbekende bronnen, informatie uit bronnen die privacy bieden en informatie die tegen betaling door bronnen wordt verstrekt.

4.14. Degenen met sterke beschuldigingen moeten, voor zover mogelijk, toegang hebben tot gelijktijdige reacties op feitelijke informatie. Discussie, kritiek en verspreiding van nieuws mag niet worden gehinderd door de onwil van partijen om zich uit te spreken of deel te nemen aan het debat.

ongegronde beschuldigingen

Noorwegen heeft vandaag op donderdag 20 januari 2022 een artikel op internet gepubliceerd met de titel «Een oproep voor genderverwarrend onderwijs: ik doe het voor de mentale gezondheid van alle Noorse kinderen».

Het artikel verwees naar de tv-uitzending in Noorwegen van vandaag “Live from Bergen” uitgezonden in dezelfde week, waarin een van de initiatiefnemers werd geïnterviewd met een oproep: “Onze kinderen en kleinkinderen beschermen tegen genderverwarrend onderwijs in kleuterscholen en scholen.” In het artikel waarin naar zijn uitspraken over het beroep werd verwezen, waren uitzendingsopnamen opgenomen. Noorwegen citeert vandaag:

«- Het is een feit dat de FRI al enkele jaren rondloopt in scholen en kleuterscholen en een nieuw soort onderwijs over gender verspreidt. Einar zei dat ons grootste probleem is dat onderwijs niet gebaseerd is op wetenschap en biologie, dus als je dit doorgeeft aan een wetenschapper, arts of bioloog, zul je zeggen dat dit niet waar is en dat dit een ideologie is. Helgaas die dit najaar op het idee kwam om in beroep te gaan.”

Het artikel bevatte ook andere beweringen over wat en hoe de FRI het meldde. Er werd onder meer beweerd dat hun vaardigheidsschema tussen jullie niet van gegarandeerde kwaliteit was en dat «[i]Geen enkele overheidsinstantie heeft het Pink Competency Program onderzocht.” School- en kleuterschoolpersoneel wordt vaak gevraagd de klas te verlaten, zodat kinderen veilig kunnen zeggen wat ze willen.

– een lege leugen

De volgende dag, vrijdag 21 januari 2022, volgde Noorwegen de dag op met een nieuw artikel online waarin FRI-leider Inge Alexander Gestvang reageerde op de kritiek: «Leider van de FRI Association: – Dit is een schandalige leugen». Dit werd opgemerkt in een e-mail aan de redactie:

«- Zoals het lijkt uit ons land Locaties Ontmoet onze adviseurs niet in de competentiestudenten tussen jullie. Ons publiek zijn professionals, dat wil zeggen schoolpersoneel, schrijft Gjestvang. – Daarom is het een grove en onjuiste verklaring die Helgas hier afdrukt. Noch Rosa Community School, noch Rosa Kindergarten ontmoeten scholieren of kleuters. Het is niet zo dat we naar kleuterscholen of klaslokalen gaan en medewerkers sturen. Volgens Gestfang is dit een flagrante leugen. (…) – Verschillende directoraten kondigen elk jaar financiering aan via verschillende subsidieprogramma’s. FRI geldt voor het op gelijke voet met andere spelers. Met uitgebreide applicaties en zelfs de meest uitgebreide rapportage hebben onze donateurs goed zicht op waar de grafieken uit bestaan, dus ook deze stelling klopt niet.”

Verder mocht Helgas het woord voeren en reageren op FRI’s kritiek op zijn uitspraken. Het artikel verwees ook naar verschillende uitspraken van Helgaas, en becommentarieerde vervolgens onder andere Skeiv Ungdom: “- Het is moeilijk te zeggen welke organisatie van queer interest op welk moment doet wat ze doet, omdat het er veel zijn. Gjestvang weet heel goed dat Skeiv Ungdom de jongerenorganisatie is van de Fri Association en dat Fri de operationele organisatie is van Rosa Competence. Skeiv Ungdom reist met het Restart-lesprogramma, dat gebaseerd is op dezelfde theorieën als Rosa’s competentie. (…) – We weten zeker dat wanneer Skeiv Ungdom door de scholen reist met zijn schema gebaseerd op dezelfde ideologische basis als Rosa’s competentie, het natuurlijk is dat ze leraren vragen het klaslokaal te verlaten. ”

Hij wordt ook als volgt geciteerd: “- Het is waarschijnlijk waar dat Rosa’s competentie voornamelijk ligt in de opleiding van leerkrachten en kleuterleidsters, en niet rechtstreeks op kinderen. Maar de situatie is anders met Skeiv Ungdom, die voor zover ik weet rechtstreeks met de studenten wil praten en hun programma Restart wil geven. Daarom heeft Skeiv Youth ook de neiging om bijeenkomsten met ouders te houden waar ze vertellen waar Skeiv Youth de volgende dag met de leerlingen over zal praten. (…), zegt Helgas. »

Na discussie tijdens de vergadering van vandaag, concludeerde het Beroepscomité van de Pers dat Noorwegen VANDAAG goede journalistieke praktijken had geschonden op punten 3.2 en 4.14 in de poster van Vær Varsom, die gaat over het controleren van feiten en tegelijkertijd het weerleggen van feitelijke informatie. Noorwegen weigert vandaag de goede journalistieke praktijken te schenden.

READ  Nieuwe, gedecentraliseerde kankerdiensten worden gecreëerd in Health South-East - nieuws, gespecialiseerde gezondheidsdiensten, kanker, eerstelijnsgezondheidszorg