Huissen TV

Informatie over Nederland. Selecteer de onderwerpen waarover u meer wilt weten over Huissen

Het verzet tegen het WHO-verdrag is een onderwerp geworden in de Amerikaanse verkiezingscampagne

Het verzet tegen het WHO-verdrag is een onderwerp geworden in de Amerikaanse verkiezingscampagneDonald Trump is boos op de Wereldgezondheidsorganisatie en het WHO-verdrag.

Er is opmerkelijk verzet tegen een herzien WHO-verdrag in de Verenigde Staten, vooral onder Republikeinen.

In februari voorzichtig zijn De Republikeinen in de Senaat hebben aangekondigd dat zij zich zullen verzetten tegen elke poging van de regering-Biden om zich aan te sluiten bij het komende WHO-verdrag over hoe te reageren op toekomstige pandemieën, tenzij dat verdrag eerst in de Senaat wordt goedgekeurd.

Senator Jim Risch, R-Idaho en veertien andere Republikeinse senatoren dienden een resolutie in waarin werd verduidelijkt dat elk juridisch bindend WHO-verdrag met betrekking tot de pandemische respons dat “aanzienlijke internationale verplichtingen” schept, door de Senaat moet worden goedgekeurd.

Op 17 oktober 2023 maakte Donald Trump verzet tegen het WHO-verdrag tot een belangrijk onderwerp in de komende verkiezingscampagne. Kondig aan Als president zal hij:

 • Beëindig dit verdrag onmiddellijk
 • Laat de volksgezondheid niet worden gebruikt als excuus om de vooruitgang van de mondiale overheid te bevorderen.
 • Haal ons uit de corrupte Wereldgezondheidsorganisatie.
 • Werken aan het creëren van een nieuwe coalitie van landen die zich sterk inzetten voor de bescherming van de gezondheid en tegelijkertijd het behoud van soevereiniteit en vrijheid.

In het wereldbeeld van Trump is de WHO ‘eigendom van China’. In feite is de WHO grotendeels in handen van Amerikaanse bedrijven, maar Trump heeft gelijk als hij zegt dat de WHO corrupt is en dat het verdrag alle landen een aanzienlijk deel van hun nationale onafhankelijkheid zou ontnemen.

WHO-pandemieverdrag – Een aanval op de mensheid

Nog nooit in de menselijke geschiedenis heeft een organisatie zo openlijk een staatsgreep gepland tegen de soevereiniteit en gezondheidsvrijheid van ieder mens op aarde. Deze printer James Rogowski in Lang artikel Wat betreft het verdrag van de Wereldgezondheidsorganisatie over epidemieën.

De inhoud van het verdrag kan als volgt worden samengevat:

 • De Wereldgezondheidsorganisatie wil controle hebben over de manier waarop u met uw gezondheid omgaat.
 • De Wereldgezondheidsorganisatie probeert meer macht over je leven te krijgen. Ze proberen hun vermogen uit te breiden om de reactie van de hele wereld op de komende pandemie te beheersen, buiten de huidige beperkte wettelijke bevoegdheid om. De WHO wil meer doen dan alleen landen adviseren. Hij wil volledige controle.
 • De Wereldgezondheidsorganisatie streeft ernaar een autoritaire “one-size-fits-all”-benadering van de mondiale gezondheidszorg op te leggen, die zij als enige beheersen.
 • De Wereldgezondheidsorganisatie probeert ook haar financiële middelen en jaarlijkse begroting aanzienlijk uit te breiden.
 • Dit gaat niet alleen over de Verenigde Staten. De inspanning moet mondiaal zijn. Per 1 juni 2022 is er nog geen ‘pandemieverdrag’ opgesteld. Dit is het moment om uw stem te laten horen. We moeten actief werken om te voorkomen dat deze verdragsonderhandelingen de rechten en vrijheden van de hele wereld schenden. Onze stem moet gehoord worden. Er moet rekening gehouden worden met onze meningen. Onze rechten moeten gerespecteerd worden.
 • De onderhandelingen tegen dit ‘verdrag’ worden gecontroleerd door bureaucraten, politici, advocaten en volksgezondheidsfunctionarissen. particuliere organisaties En farmaceutische vertegenwoordigers die zichzelf de controle willen geven over het bepalen van de toekomst van de ‘gezondheid’ in de wereld.
 • De inbreng van artsen, verpleegkundigen, wetenschappers en onafhankelijke gezondheidswerkers die al miljoenen levens hebben gered, wordt genegeerd.
 • De meningen en verlangens van ‘We the People’ worden genegeerd.
 • Als internationaal verdrag zou het WHO-pandemiepact juridisch bindend kunnen zijn boven de Amerikaanse grondwet, waardoor onze rechten worden geschonden en onze vrijheden worden beperkt. Voor landen over de hele wereld (en hun interne staten en provincies) zal deze juridisch bindende overeenkomst hun individuele grondwetten en pandemische responsstrategieën overstijgen.
 • De Verenigde Staten zijn een “co-sponsor” van de huidige onderhandelingen, maar zijn geen lid van de werkgroep die het proces leidt. ( Klik hier )
 • internationaal onderhandelingsorgaan een bedrijf ) Onder leiding van afgevaardigden uit zes landen die de belangrijkste regio’s van de wereld vertegenwoordigen – medevoorzitter mevrouw. Precious Matsuso (Zuid-Afrika), de heer Roland Dries (Nederland), ambassadeur Tovar da Silva Nunes (Brazilië), de heer Ahmed Salama Soliman (Egypte), de heer Kazuho Taguchi (Japan) en Dr. Viroj Tangcharoensathien (Thailand)
 • U kunt een lijst vinden van afgevaardigden die deelnemen aan de speciale zitting van de Wereldgezondheidsvergadering hier .
 • Minister van Volksgezondheid en Human Services (Xavier Becerra) Leidt de Amerikaanse delegatie naar de Wereldgezondheidsvergadering . Deel uw mening rechtstreeks met hem: [email protected] Twitter: @ Zie Becerra
 • We zijn het aan toekomstige generaties verplicht om hun soevereiniteit en gezondheidsvrijheid te beschermen. We moeten eisen en ervoor zorgen dat de Amerikaanse delegatie bij de WHO zich inspant om de soevereiniteit van het volk van de Verenigde Staten en onze vrijheden op gezondheidsgebied hoog te houden.
 • In plaats van toe te staan ​​dat het gecentraliseerde, autoritaire en dictatoriale biomedische fascisme onze levens domineert en controleert, moeten we actief werken aan het aandringen op gezondheidsvrijheid voor iedere persoon op aarde.
 • Veel documenten zijn beschikbaar via deze links: Internationale gezondheidsvoorschriften , IPPPR , Epidemisch beheer , WGPR , een bedrijf , Wat , Bijdragers aan de Wereldgezondheidsorganisatie En Niet-statelijke actoren .
 • Lees het volledige artikel hier.

Discussie over NRK op 19 oktober

Debat over NRK vanavond: WHO-verdrag. Bent u bereid het recht op zelfbeschikking over uw lichaam op te geven aan een supranationale organisatie die tot 84% particulier wordt gefinancierd door onder andere de vaccinindustrie? Over onze toekomstige gezondheid wordt nu in besloten bijeenkomsten onderhandeld…

READ  Een uitzonderlijk zware val

Let op: Susan Hart treedt op met onder meer Joachim Hetland en Morten Wallo Tvedt.

campagneSteun ons
Vorig artikelG7-diplomaat: We hebben de strijd in het Mondiale Zuiden definitief verloren