Huissen TV

Informatie over Nederland. Selecteer de onderwerpen waarover u meer wilt weten over Huissen

Hier zal een aanrijding plaatsvinden

seconden voor de aanvaring tussen de twee schepen

De film toont een zeilboot ca. 40 ft met het grootzeil omhoog dat ongeveer midscheeps een groter schip raakt. Er is geen informatie over welke schepen erbij betrokken waren, de omvang van de schade en het tijdstip of de locatie van het ongeval. Zeilboten wapperen met de Nederlandse vlag. De film werd fel bediscussieerd over wie de schuldige was.

Experts zijn van mening dat er veel fouten zijn gemaakt

Seilmagasinet had contact met navigator en instructeur aan de Oslo Naval School en ervaren schipper Johan J. Petersen. Hij schreef vele zeeboeken en werkte vele jaren voor de Salvage Society. Petersen zegt dat de film kort is en daardoor weinig context laat zien die van belang zou kunnen zijn voor de verspreiding van schuldvragen. Sommige beoordelingen kunnen nog steeds worden gemaakt op basis van wat de film laat zien.

Beide schepen moeten aanvaring vermijden

Petersen wijst erop dat beide schepen de plicht hebben om te doen wat mogelijk is om een ​​aanvaring te voorkomen. Het schip moet uitwijken, maar het andere schip moet ook alles doen wat in zijn macht ligt, inclusief uitwijken, om aanvaring te voorkomen als het schip dat moet uitwijken dat niet doet.

In de internationale regels van de zee zijn alle schepen verplicht om uit te wijken voor andere schepen die van stuurboord komen. Het was dus het grote schip van waaruit werd geschoten dat bij de start moest wijken. Er kunnen echter landelijke aanvullingen en uitzonderingen zijn. Noorwegen heeft marinebases 44, waarin kort gezegd staat dat pleziervaartuigen moeten wijken voor koopvaardijschepen als ze elkaar ontmoeten in havengebieden, drukke waterwegen of smalle wateren. Als de aanvaring in Nederlandse wateren heeft plaatsgevonden, kunnen er overeenkomstige nationale regels zijn die van invloed kunnen zijn op de schuldvraag. In veel gebieden zijn er verkeersscheidingszones waar groter commercieel verkeer rechten heeft gecementeerd. Of de aanrijding in een dergelijk gebied heeft plaatsgevonden, is op de film niet te zien.

READ  Stenius Morstad en zijn vriendin onthullen een nieuw liefdesbriefje: "Change"

Toen hij 20 jaar oud was, zeilde Johann G. Petersen met Sorgenfri de wereld rond.

Beide schepen maakten fouten

Petersen is van mening dat beide schepen verschillende fouten hebben gemaakt voordat ze in aanvaring kwamen. Om botsingen te voorkomen, moet je een uitkijkpost en schildwacht houden. Er zijn geen mensen zichtbaar op het dek of aan het roer van de zeilboot. Het schip dat moest wijken, had eerder moeten wijken. Als een groot schip moest uitwijken, veranderde het duidelijk niet tijdig van koers of snelheid. Een groot schip is veel groter dan een zeilboot, maar toch is het schip niet zo groot dat het relatief snel van koers en snelheid kan veranderen. Als het de zeilboot was die moest wijken, moest het grote schip alsnog op tijd vertragen of van koers veranderen om aanvaring te voorkomen. Het moet ook zijn verwittigd door middel van geluid (vijf korte stoten) en/of VHF. Het kan zijn gedaan zonder dat hij in de film verscheen.

Misverstand over de speciale Noorse regels

Petersen heeft enkele overwegingen met betrekking tot marinebasis 44, die volgens hem redelijke bedoelingen hadden. Kleine, gemakkelijk manoeuvreerbare schepen moeten verplicht worden uit te wijken voor grote, zwaar manoeuvrerende schepen in wateren waar een groot schip op de gebruikelijke manier geen ruimte zou hebben om uit te wijken. Volgens Petersen ontstaat er onduidelijkheid over de termen “plezierschip” en “koopvaardijschip”. Er zijn grote zware pleziervaartuigen en snelle/wendbare kleine vaartuigen. Deze formulering is dus verkeerd met betrekking tot intentie en reden. Er zijn ook enkele zeevaarders op koopvaardijschepen die vanwege deze regel vinden dat pleziervaartuigen altijd voor hen moeten wijken. dit is niet waar. Regel 44 is alleen van toepassing als er sprake is van havengebieden, verstopte vaarwegen of smalle wateren. Dit is een grijs gebied met veel misverstanden en meningen.

READ  Mosjøen, Cultuur | Naar 's werelds grootste kinderfilmfestival: - Het bewijs dat je niet hoeft op te geven