Huissen TV

Informatie over Nederland. Selecteer de onderwerpen waarover u meer wilt weten over Huissen

Hij droeg elf ton bijtend zuur en reed op andermans rijbewijs – Doxavisen

De inval vond vrijdagavond plaats bij controlepost Krossmoen aan de E39 in Helland.

Het resultaat van het onderzoek is als volgt.

Er werd waargenomen dat een Nederlands voertuig voor het controlepunt de weg op probeerde te draaien, de bestuurder werd gecontacteerd en naar het controlepunt gestuurd voor een uitgebreide controle. Na controle van de rij- en rusttijden bleek dat de bestuurder naast drie ernstige overtredingen van de dagelijkse rust- en rijtijden op andermans rijbewijs had gereden. Een van de overtredingen is een actieve rusttijd van 24 uur. De bestuurder rustte slechts drie uur en 36 minuten. Hij kreeg het bevel om 24 uur ter plaatse te rusten terwijl politieadvocaten de zaak behandelden. Het voertuig werd getagd en in beslag genomen totdat het probleem was opgelost. De chauffeur heeft elf ton gevaarlijke stoffen van corrosief zuur naar Noorwegen afgeleverd.

Er is aangifte gedaan van een voertuig bij de Belastingdienst wegens onjuist gewicht jaarbelasting.

Een voertuig kreeg een rijverbod wegens slecht zicht naar voren en opzij.

Een auto met een aangevraagde uitschrijving werd verbannen wegens het niet herinschrijven. De bestuurder betaalde de herinschrijvingsvergoeding aan het controlestation.

Vijf voertuigen kregen een rijverbod omdat de lading niet goed/regelmatig was vastgezet. Ook voor het rijden moet de lading goed en volgens vereiste worden vastgezet.

Bij een technische controle bleek dat er vijf voertuigen mankementen vertoonden. Er wordt een inspectierapport/defectnota afgegeven met een deadline voor het corrigeren van de fouten.