Huissen TV

Informatie over Nederland. Selecteer de onderwerpen waarover u meer wilt weten over Huissen

Hoe moeten we nu omgaan met de bodemgesteldheid in Virla en Moss? – Dagsavisen

In 2021 hebben Benedict Lund en ik, namens MDG Moss, twee brieven gestuurd naar minister van Transport Hareide met betrekking tot de ontwikkeling van het spoor en de bodemgesteldheid in Værla. In reactie op 21.04.08 schreef Harid:

“Bane NOR als opdrachtgever en de gemeente Moss als lokale planningsautoriteit zijn ervoor verantwoordelijk dat het project in Moss op een verantwoorde en veilige manier wordt uitgevoerd.”

Tot voor kort vertrouwde de gemeente op Bane NOR en NGI, die Verla in risicocategorie 4 plaatste, oftewel middelzwaar.

21.09.21 Het nieuws kwam binnen bij MA dat kanselier/hoogleraar geologie, Erling Siggerud in digitale geologie, van mening is dat de Rapid Mud Zone in gevarenklasse 5 valt, d.w.z. de gevaarlijkste.

Siggerud heeft 30 jaar ervaring als geoloog en heeft kennis van het evalueren en beheren van landcondities voor onder meer de olie- en gasindustrie. Deze kennis en technologie kan ook op de grond in Noorwegen worden gebruikt, op dezelfde manier als op veel andere plaatsen in de wereld.

Siggerud merkt ook op dat de gemeente Moss gegevens moet opvragen van grondboringen die zijn uitgevoerd door het NGI en Bane NOR van de gemeente. Deze worden momenteel stopgezet door NGI. Hij zegt: “NGI deed dit werk in opdracht van een overheidsinstantie en een gemeente, en de onderzoeken werden betaald met publieke middelen. Het publiek moet dus toegang hebben tot deze gegevens.” Wanneer dergelijke gegevens vertrouwelijk worden behandeld, helpt het om twijfels te zaaien over de basis van de beslissing.

Op woensdag 08.09.21 kondigde de MA aan dat de directeur van Planning, Milieu en Technologie van de gemeente, Torunn Årset, Siggerud had uitgenodigd voor een vergadering om advies te krijgen over de kennisbank, methoden en onderzoek die hij en zijn bedrijf gebruiken.

READ  Biologisch gebruik stelt gebruikers in staat hun gezondheid te meten en ziekte te voorkomen

Zoals bekend zijn de millenniumdoelstellingen voor ontwikkeling een partij die haar beleid baseert op wetenschap, dat wil zeggen. Het is ons kennisbeleid. We verwelkomen daarom de adviseur/hoogleraar geologie, Erling Siggerud, met zijn geavanceerde expertise op het gebied van beoordelingswerkzaamheden aan landomstandigheden bij Værla. We verwelkomen ook het Torunn-initiatief van dit jaar.

Wat betreft de millenniumdoelstellingen voor ontwikkeling, het is nu duidelijk dat we duidelijkheid moeten krijgen of Værla’s risicoklasse 4 of 5 is. Niet alleen de spoorweg staat op het spel, maar eigenlijk grote delen van onze stad, het menselijk leven en niet in de laatste plaats. Vertrouw op onze lokale politici.

Zoals het Ministerie van Transport en Communicatie zegt in zijn brief aan het Noorse Directoraat van Spoorwegen, 10.03.21: “De snelle aardverschuiving in Girdrum in de nacht van 30 december 2020 herinnert ons aan de enorme gevolgen die een dergelijke aardverschuiving kan hebben. Het is belangrijk dat de omstandigheden adequaat in kaart worden gebracht. “Land in de planning die van invloed is op snelle modderstromen. Als ontwikkeling moet worden uitgevoerd in een gebied met een risico op snelle modderstromen, is het belangrijk dat uitgebreide risicobeoordelingen worden uitgevoerd, dat preventieve maatregelen worden genomen grondig gedocumenteerd en dat veiligheid een hoge prioriteit heeft in het project.”

Ze zeggen verder: “We gaan ervan uit dat het Noorse Spoorwegdirectoraat, dat diensten inhuurt van klant Bane NOR, ervoor zorgt dat de klant systemen heeft en dat er voldoende documentatie is voor risicobeoordeling en mitigerende maatregelen voor lopende/geplande ontwikkeling projecten in gebieden met snelle slibafzettingen.”

Ook de MDG nam het initiatief richting het voorzitterschap: met “een verzoek om informatie over de visie van de gemeente op de opvolging van de omstandigheden ter plaatse in de wijk Ferla”.

READ  Staatssecretaris van Volksgezondheid krijgt kritiek op uitspraken over geestelijke gezondheid - Dagsavisen

Tegelijkertijd zullen de millenniumdoelstellingen voor ontwikkeling politici waarschuwen om de “blauwe” Bane NOR niet te vertrouwen. De MDG’s zijn van mening dat de verantwoordelijkheid van Moss-politici, als lokale planningsautoriteit, nu is om duidelijkheid te krijgen over de vraag of de modderzone in risicocategorie 4 of risicocategorie 5 valt.