Huissen TV

Informatie over Nederland. Selecteer de onderwerpen waarover u meer wilt weten over Huissen

Home brengt veel hogere verwachtingen van de Europese Unie

De skyline van Europa

Noorse onderzoeksgemeenschappen ontvangen een subsidie ​​van NOK 250 miljoen meer in EU-fondsen dan verwacht in de eerste aankondigingen in Horizon Europa.

Noorwegen heeft de ambitie om 2,8 procent van de miljarden aan onderzoek binnen te halen die worden verspreid in het Europese onderzoeksprogramma Horizon Europe. Cijfers uit de eerste aankondigingsronde laten nu zien dat Noorse instellingen 3,26 procent van de gedeclareerde fondsen hebben gereserveerd, een totaal van 181,2 miljoen euro, ofwel 1,85 miljard Noorse kronen, berekend tegen de huidige wisselkoers.

Veel boven het gemiddelde

De Onderzoeksraad heeft de status quo beslecht na de eerste call for proposals in het onderzoeksprogramma Horizon Europe van de Europese Unie. In totaal is 5,5 miljard euro uitgetrokken.

Hetzelfde geldt voor een veel groter aandeel Noorse projecten waarvoor middelen zijn toegewezen dan het gemiddelde voor het Horizon Europa-programma. Terwijl iets minder dan 15 procent van alle ingediende aanvragen voor financiering, won 27 procent van de Noorse aanvragen. Met andere woorden, het Noorse slagingspercentage is bijna twee keer zo hoog als het gemiddelde wanneer Europese onderzoekers strijden om EU-fondsen.

In totaal werden 694 aanvragen met Noorse deelname en 189 projecten met Noorse deelname genomineerd voor financiering.

wereldwijde uitdagingen

De resultaten laten zien dat Noorwegen het beste presteert in de categorie “Global Challenges and Competitive Business Life”. In de zogenaamde pool werd 144 miljoen euro toegewezen. Voor “Outstanding Science” ontvingen Noorse aanvragen € 21,8 miljoen. De categorie “Open Innovatie” ontving 13,4 miljoen euro.

Er is een scherp contrast tussen de deelname van Noorwegen aan het vorige onderzoeksprogramma Horizon 2020 en de eerste contactronde bij Horizon Europe. In 15 procent van alle genomineerde projecten was er Noorse deelname aan Horizon Europa, vergeleken met 5,6 procent in Horizon 2020. En in 8 procent van de genomineerde aanvragen is er Noorse vertegenwoordiging, vergeleken met 4,4 procent in Horizon 2020.

Hoge efficiëntie

Sintef is het grootste onderzoeksinstituut van het land en genereert traditioneel de meeste financiering.

De verklaring is allereerst dat er een hoog competentieniveau is in Noorse professionele omgevingen. Noorwegen is ook goed in het creëren van sterke vakbonden die de hele waardeketen vertegenwoordigen waarin de EU geïnteresseerd is. Het gaat om het vertegenwoordigen van gemeenten, particuliere bedrijven, onderzoeksinstituten voor toepassingen en consortia, zegt Vincent Fleischer, directeur Strategie en Communicatie van CENTV.

Hij is ook van mening dat Noorse beroepsverenigingen zich richten op wat belangrijk is voor de Europese Unie.

Noorwegen heeft een enorme vraag naar expertise om groen te worden in Europa. Of het nu gaat om energie, zee, gezondheid of de gebouwde gemeenschap. De ervaring leert dat Noorse onderzoeksinstituten ook aantrekkelijk zijn als partners en coördinatoren. Onderzoeksgemeenschappen in andere landen weten dat ze ons kunnen vertrouwen als projectmanagers en partners van de EU, zegt Fleischer.

gemixte gevoelens

Directeur van Centv vindt nog steeds dat bevredigende cijfers een keerzijde hebben Onzekerheid rondom Raad voor Onderzoek en Bekostiging in de toekomst.

– Dat is meestal geweldig goed nieuws, maar de onzekerheid die is ontstaan ​​rond de toezegging van de overheid om een ​​deel van de kosten van deelname aan Europese onderzoeksprogramma’s terug te betalen aan de onderzoeksinstituten, geeft gemengde gevoelens. Hopelijk laat deze procentuele stijging zien dat Noorwegen veel kan bijdragen aan onze belangrijkste exportmarkt in Europa, en dat het zinvol is om dat geld (RES-EU Editor’s Note) voor Noorwegen te gebruiken, zegt Fleischer.

– RES-EU is een zeer cruciale blauwdruk voor het succes dat Noorwegen nu heeft, maar vorige week bleek het ernstig ondergefinancierd te zijn, benadrukt Fleischer.

De nieuwe cijfers voor de institutensector geven goede argumenten in het debat over EU-financiering en het stimuleren van EU-deelname. Van de totale Noorse toewijzingen haalt de institutensector tot 37 procent van de fondsen op, 68 miljoen euro. De sector universiteiten en hogescholen komt op de tweede plaats met 26 procent. Daarna volgt het bedrijfsleven met een aandeel van 19 procent.

In een rapport dat maandag op de nieuwe bestuurstafel van de Research Council lag, waarschuwde het dat een dividenddoel van 2,8 procent zou kunnen dalen. Geschat wordt dat ze jaarlijks 655 miljoen NOK aan steroïden nodig heeft om het doel te bereiken.

“Maatregelen dat de stimuleringsfondsen op het huidige niveau moeten worden gehouden, zullen ertoe leiden dat de omzetdoelstelling niet wordt bereikt, en daarom zal Noorwegen de 25 miljard NOK die aan lidmaatschapsgelden is betaald, niet gebruiken. Instellingen die deelnemen aan Horizon Europa krijgen geen vergoeding voor hun extra kosten, en hebben daarom niet de financiële middelen om deel te nemen, » het heet.

De departementale sector nam deel aan 312 aanvragen, waarvan 99 projecten genomineerd waren voor financiering.

READ  Het momentum om de Zuidzee te beschermen neemt toe