Huissen TV

Informatie over Nederland. Selecteer de onderwerpen waarover u meer wilt weten over Huissen

Ik heb de rekening van de advocaat niet zelf betaald – E24

LYNGBY, E24: Thomas Burgen wordt voor miljarden gezocht na het witwasschandaal. Op de vraag wie advocaten betaalt, wijst hij op zijn vorige werkgever.

Wie betaalt?: Thomas Burgen, voormalig CEO van Danske Bank, maandag onderweg naar de rechtszaal.
Geplaatst:

De eisers, waaronder het oliefonds, eisen 2,5 miljard DKK van de Noorse Thomas Borgen, de voormalige topman van Danske Bank.

De belangrijkste vraag is in hoeverre hij verzekerd is of op welke andere manier hij dit eventueel zelf moet betalen.

De proef vindt nu plaats in de Deense stad Lyngby, buiten Kopenhagen, waar E24 maandag aanwezig was.

De advocaat van de eisers, Casper Westberg, wijst in de rechtbank op Borgens juridische vergoeding van 16 miljoen NOK in de zaak.

Westberg vraagt ​​of Borgen de rekening van de advocaat kan betalen.

Burgen beantwoordt de vraag niet direct, maar zegt dat hij de juridische kosten niet heeft betaald.

Op de vraag wie de juridische kosten betaalt, antwoordde Burgen in de rechtbank dat hij dacht dat het Danske Bank was.

Danske Bank heeft E24 laten weten dat de bank hier geen commentaar op heeft aangezien de zaak in behandeling is.

Hij zal nauwelijks in staat zijn om persoonlijk te betalen

In de juridische documenten waar E24 toegang toe heeft, blijkt dat partijen niet hebben bereikt in hoeverre Borgen verzekerd is.

In pleidooien van eisers schreven zij dat zij zich er uiteraard van bewust zijn dat het voor Burgen moeilijk is om de te betalen som van miljarden persoonlijk te betalen.

Maar ze schreven: “Vanuit de perceptie van de eisers dat Thomas Burgen verzekeringsdekking had en gedeeltelijk was er een overeenkomst dat Danske Bank Thomas Burgen zou vrijwaren van elke claim die verder gaat dan de verzekeringsdekking.”

Aanklagers wijzen erop dat Burgen deze voorwaarden niet heeft uitgelegd, ondanks oproepen daartoe.

In de pleidooien merken eisers op dat zij in dit verband opmerken dat Borgen zich in de zaak laat vertegenwoordigen door de vaste advocaat van Danske Bank, het advocatenkantoor Plessner.

Zij gaan er in dit verband van uit dat er in deze zaak geen belangenconflict bestaat tussen Borgen en Danske Bank.

Lees ook

Ex-chef Danske Bank over witwasschandaal: – Heel erg

Weigert akkoord te gaan met Danske Bank

Garantieadvocaten schrijven in hun pleidooi dat elke aansprakelijkheid voor schadevergoeding onder alle omstandigheden moet worden kwijtgescholden of substantieel moet worden verminderd tot een bedrag dat de garantie daadwerkelijk kan betalen of in de mate dat de aansprakelijkheid moet worden gedekt door een verzekering.

In de pleidooien van de advocaten van Borgen verwezen zij naar een schadevergoedingsclaim van 2,5 miljard Deense kronen.

De advocaten van Borgen schreven: “Het is duidelijk dat Thomas Borgen niet eens in staat is om een ​​bedrag van bijna deze omvang te betalen.”

READ  - Geprobeerd een beetje anders te spelen • Budstikka

In tegenstelling tot wat de eisers denken, hebben Borgen Bank en Danske volgens de advocaten van Borgen geen enkele overeenkomst vrijgesproken dat de Bank Borgen zou ontslaan van enige schadevergoeding in verband met de zaak Estland.

De advocaten van Borgen schrijven dat de financiële omstandigheden van Borgen en “de aard van het aldus beschreven gedrag spreken tot een substantiële beperking van enige aansprakelijkheid voor schade, aangezien al het andere, om voor de hand liggende redenen, een onredelijke last voor Thomas Borgen zou zijn.”

Lees verder E24 +

De ex-vrouw kreeg een ander luxe huis

– Zo verschrikkelijk

Burgen zelf heeft maandag voor het eerst uitleg gegeven over het witwasschandaal.

– Wat er is gebeurd is zo verschrikkelijk. Borgen van het Getuigenfonds zei eerder op maandag dat er geen twijfel over bestond dat de bank niet aan haar verplichtingen had voldaan.

De kern van de kwestie is of de voormalige CEO van een van de grootste Scandinavische banken aansprakelijk is voor schade aan aandeelhouders die denken dat ze geld hebben verloren in het witwasschandaal.

De vraag is dus wat Burgen als CEO van de zaak wist, en op welk moment hij wat wist. Er is veel tijd besteed aan het uitleggen van Burgen om dit duidelijk te maken. Het was een recensie van Burgen dat hij had gehoord van kritiek op de Estse tak, maar voordat de zaak bekend werd, hoorde hij dat er geen reden tot paniek was.

Ik denk dat ze werden misleid

Het is het adviesbureau Deminor dat Borgen aanklaagde namens 155 investeerders. Ze zijn van mening dat beleggers meerdere jaren zijn misleid totdat het in 2018 bekend werd.

READ  Denk je dat Buffett aandelen koopt? Finansavisen

In 2018 werd bekend dat het Estse filiaal van Danske Bank transacties had geautoriseerd ter waarde van honderden miljarden dollars aan mogelijk criminele activiteiten in Rusland.

De aanklagers zullen volgende week actie ondernemen.

Er zijn negen dagen uitgetrokken voor het proces, dat vorige week begon.

Lees verder E24 +

Een nieuwe sprong in de rentetarieven, maar zal het snel genoeg zijn?