Huissen TV

Informatie over Nederland. Selecteer de onderwerpen waarover u meer wilt weten over Huissen

In deze gebieden zal Health North beter zijn – nieuws, gespecialiseerde gezondheidsdiensten, kanker, geestelijke gezondheid en hart- en vaatziekten

Publicatie: 2021-04-21 – 13.57.2020

Lees ook

De Gezondheidsatlas laat een grote variatie in kwaliteit zien

Met uitzondering van het Nordland-ziekenhuis bereiken de gezondheidsfondsen van Hillsord volgens Gezondheidsatlas van kwaliteit, Die in januari werd gelanceerd en werd gereproduceerd in Controlebladen Vooruitlopend op de volgende bestuursvergadering in Hillsord.

Volgende week woensdag bespreekt het bestuur risicogebieden die gezondheidsfondsen in 2021 zouden moeten nastreven. Achtergrond is onder meer dat de Gezondheidsatlas van Kwaliteit grote geografische verschillen vindt als het gaat om de behandeling van veel ernstige ziekten.

De atlas omvatte 31 geselecteerde kwaliteitsindicatoren die de kwaliteit meten in geselecteerde essentiële gezondheidsdiensten. Resultaten gelden voor de professionele gezondheidsdienst en de periode 2017-2019.

U dient hier voorrang aan te geven
Onder de belangrijkste bevindingen in de atlas, waarvan u de verslaggeving van Dagens Medisin hier kunt lezen, vinden we onder andere dat het acceptatiegebied van UNN een van de gebieden was die de grootste uitdaging hadden om lage doelen te bereiken in veel kwaliteitsindicatoren. Het VN-netwerk had negen indicatoren met een laag streefcijfer.

De kwaliteit van de patiëntenzorg is vooral goed in ziekenhuizen in Hillsord, maar er zijn nog gebieden waar kwaliteitsverbetering gewenst is.

In het werk van het initiatief moet prioriteit worden gegeven aan regio’s met een grote nationale variatie en regio’s die te maken hebben met grote groepen patiënten en gevaarlijke omstandigheden, zoals CEO Cecily Day schrijft Om een ​​bord te bezitten.

Op basis van een uitgebreide beoordeling noemt Daae twee domeinen in de geestelijke gezondheidszorg en vijf domeinen binnen de somatologie als risicogebieden die speciale aandacht en follow-up vereisen.

READ  Veel ziekenhuizen komen uit pandemiealarm

De maatregelen op korte termijn zijn om de capaciteit van het huidige aanbod te vergroten door particuliere middelen te herschikken en de consumptie van werkgelegenheid te vergroten.

Cecily Day

Het zal de werkgelegenheid vergroten
Op het gebied van de geestelijke gezondheidszorg meldt Hils Nord een toename van het aantal verwijzingen in de geestelijke gezondheidszorg voor kinderen, met name kinderen en jongvolwassenen met een eetstoornis of psychose.

Het overaanbod van nieuwe verwijzingen, samen met achterstanden, betekent dat kortetermijnmaatregelen gericht zijn op het vergroten van de capaciteit van bestaande aanbiedingen, door particuliere middelen opnieuw toe te wijzen en het gebruik van gehuurde middelen te vergroten, schrijft Dai in Moederbordbehuizing.

Daarnaast werd het gebrek aan interactie tussen de gespecialiseerde gezondheidsdiensten en de gemeenten met betrekking tot deze categorie patiënten als risicogebied aangemerkt.

Dat wordt benadrukt Het ontbreken van kwaliteitsindicatoren en kwaliteitsregistraties voor de geestelijke gezondheidszorg en gespecialiseerde multidisciplinaire farmacotherapie (TSB) maakt het noodzakelijk om risico’s te identificeren op basis van de mate van doelverwezenlijking. Het in kaart brengen van risico’s op dit gebied is dus gebaseerd op informatie uit andere bronnen dan kwaliteitsrapporten.

Als het doel dat niet is
Binnen somieten definieert het volgende prioriteitsgebied:

  • Myocardinfarct en reperfusiebehandeling binnen de aanbevolen tijd: Uit cijfers van de Cardiovascular Registry blijkt dat alle gezondheidsfondsen in Hillsord onder het landelijk gemiddelde liggen en een lage doelscore op de index hebben.
  • Orthopedie: Er is een ongewenst verschil in de kwaliteit van Hilsord binnen de orthopedie. Dit geldt met name voor het gebruik van geïmmobiliseerde romp bij heupfracturen, waar UNN nog steeds een laag streefcijfer haalt, en verschilt van de rest van de gezondheidscentra in het Noorden die een hoog streefcijfer hebben.
  • Operatie voor een heupfractuur binnen 24 uur: Finnmark Hospital behaalde een gemiddeld doel, terwijl de andere ziekenfondsen een laag doel bereikten. Er moeten maatregelen worden genomen om de operatietijd te verkorten.
  • Kankerbundelproces: de mate van doelrealisatie is nog onvoldoende. Er blijft een ongewenste variatie in het behalen van doelen in de regio, die in samenwerking met Health Trust Funds nauwlettend in de gaten moet worden gehouden.
  • Het percentage ziekenhuisverblijf met ten minste één getroffen patiënt: te verminderen tot 10 procent of minder in 2023. Voor de meeste gebieden in Hillsord waar de onderzoeken (GTT) worden uitgevoerd, is het percentage hoger.
READ  Geestelijke gezondheidszorg in Azraq - Dagsavisen

Speciale aandacht
– Een van de drie doelstellingen van het openbaar bestuur is het verzekeren van gelijke en kwalitatief goede toegang tot patiëntenzorg, en Daae begint zijn samenvatting voor de raad van bestuur:

De in deze case beschreven prioritaire risicogebieden krijgen in 2021 een speciale focus en zullen worden voortgezet in de managementdialoog met Health Trust Funds. Het concludeerde dat het werk van het initiatief veeleisend zal zijn en dat het nodig zal zijn om de ontwikkeling in de loop van de tijd te volgen, waarbij ook aandacht moet worden besteed aan samenwerking en de bereidheid om van elkaar te leren in het verbeteringswerk.

De raad van bestuur van Helse Nord RHF wordt uitgenodigd om de volgende beslissingen te nemen:

1. De Raad neemt informatie over het inschatten van de risico’s van het niet behalen van kwaliteitsdoelstellingen bij de behandeling van patiënten ter informatie

2. De Raad van Bestuur vraagt ​​dat de berekende risicogebieden worden opgenomen in het uitgebreide risicobeheer van Helse Nord.

Volg het laatste nieuws van Dagens Medisin door u te abonneren op onze gratis nieuwsbrief en ons te volgen op sociale media.