Huissen TV

Informatie over Nederland. Selecteer de onderwerpen waarover u meer wilt weten over Huissen

Interdisciplinariteit als wetenschappelijke identiteit en sociale missie van NTNU

Kroniek:

“De Noorse Universiteit voor Wetenschap en Technologie is de enige technische universiteit in Noorwegen en misschien wel een multidisciplinair mekka in de hele Scandinavische regio. Het geeft de instelling een speciale status en stelt tegelijkertijd bepaalde wetenschappelijke eisen die niet kunnen tippen aan de huidige politieke eisen of ‘politieke correctheid’, zoals professor emeritus Bernd Neumann schreef.

Het overeenkomstige zelfbegrip is vastgelegd in de “grondwet” van NTNU, die bijna de plicht tot interdisciplinair werk vastlegt, dat wil zeggen, om te wisselen tussen wat Percy C. Snow “de twee culturen” noemde. Het gaat dus om een ​​verbinding tussen de geesteswetenschappen (“eerste cultuur”) en de natuurwetenschappen (“tweede cultuur”) – met als doel het vormen van een specifiek gevestigde, “derde cultuur”, of zelfs transdisciplinair, een taak die zorgen baart wereldberoemde natuurkundige en kwantumtheoreticus Werner Heisenberg. Het is dus dicht bij rekrutering voor het basisidee van Heisenberg.

Dit laatste is precies het centrale belang van de onderzoeksgroep Traits of a Third Culture, een interdisciplinaire groep die de fondsen heeft gekregen om in open access-modus te publiceren bij ’s werelds toonaangevende naturalistische uitgeverij Metzler/Springer. De groep bestaat uit een kernfysicus, historicus en taalkundige (prof. dr. Michael Katchelris, vakgroep natuurkunde, prof. dr. George Chabert, vakgroep Geschiedenis, prof. dr. Bernd Neumann, vakgroep Taal- en letterkunde, projectleider) .

Waar gaat het project over? Het antwoord vereist een kleine expeditie naar de geschiedenis van interdisciplinariteit. Werner Heisenberg (1901-1976) is een van de beroemdste en meest erkende voorlopers van de moderne atoomfysica, en hij schreef er een apart boek over. “Der Teil und das Ganze” werd in het Noors vertaald door Gyldendal Publishing als “Helhet og del” (vertaald door Eva Wyller, Gyldendal Publishing in 1971). Heisenbergs vader was sinds de negentiende eeuw een ‘typische Duitser’, wat inhoudt dat de man Klassiek Grieks beter kende dan Duits en zijn leven als een naaste buur van Aristoteles doorbracht. Op deze manier werd de zoon een echte klassieke “onderzoeker” onder alle moderne kernfysici. Voor hem bestonden de klassieke geestes- en natuurwetenschappen van onze tijd niet als speciale kennisgebieden, maar eerder als onderdelen die verband hielden met de ‘derde cultuur’. Net als Heisenbergs “Unschärferelation” (“de vage relatie”) is de moderne fysica enerzijds en de moderne interpretatie anderzijds fundamenteel veranderd en is een “derde cultuur” zijn rol binnengekomen.

Heisenbergs uitgangspunt was het inzicht dat Aristoteles’ energie inderdaad materie kan worden en vice versa. Ze associeerde de oude Grieken met Einstein en Heisenberg, en inderdaad in Aristoteles filterden ze het oorspronkelijke Griekse idee van ‘het atoom’ als de ondeelbare vorm. In plaats daarvan opende het zich voor het Schopenhaueriaanse en later Nietzscheaanse idee van een “Wiederkenschaft-eeuwigheid”: gigantische, energieverslindende “zwarte gaten”, die vervolgens nieuwe universums voortbrengen door energie om te zetten in materie?

Het is dus gerelateerd aan het interdisciplinaire onderwerp, dat het kerngebied van NTNU is, zoals de Noorse Universiteit voor Wetenschap en Technologie. Dit feit kan/mag niet worden betwist. Het multidisciplinaire systeem kan nooit onderworpen worden aan de politieke correctheid van onze tijd zonder zijn noodzakelijke vrijheid van denken te verliezen. Integendeel: het primaire argument van Heisenberg in Geheel en Gedeeltelijk stelt nieuw verworven vrijheid, vrijheid van de eisen van vandaag (die Jacques Derrida eigenlijk wilde exploiteren). Hun centrum ligt in de volgende overwegingen: niet alleen energie kan materie worden en vice versa (iets dat al door Aristoteles is genoemd en zoals empirisch is bevestigd door Einstein/Heisenberg, zoals vermeld), evenals de mens- en natuurwetenschappen (vooral natuurkunde). Een nieuwe relatie met elkaar door de ontdekkingen van Heisenberg. Dit gebeurt met name door de beroemde “Unschärferelation” van Heisenberg, dat wil zeggen de “fuzzy-relatie”. Dus Werner Heisenberg kon schrijven: “Het is waarschijnlijk dat we … in de afgelopen dertig jaar in de natuurwetenschappen hebben geleerd om niet-dogmatisch te denken. Het concept van vleierij bijvoorbeeld, dat Niels Bohr centraal stelde in zijn beschouwingen over de kwantumtheorie was noch in de filosofie noch in de geesteswetenschappen bekend, maar het feit dat het nu in het veld van de exacte wetenschappen is verschenen, betekent een beslissende verandering.” (Hoofdstuk zeven) Deze “beslissende verandering” heeft plaatsgevonden en kan niet langer worden gewist. Dezelfde ‘cruciale verandering’ vormt ook de kern van ons interdisciplinaire project over Kafka, Welbeck, Einstein, Heisenberg en ‘Third Culture’, een feit dat dit project in het hart van NTNU’s identiteit als interdisciplinaire denktank plaatst.

(Voor projectgroep: Professor M. Bernd Neumann, ISL)

Volg UA op Facebook sociale netwerksiteEn Twitter En Instagram.

READ  Politici vragen universiteiten ervoor te zorgen dat 'politiek niet vermomd wordt als wetenschap'