Huissen TV

Informatie over Nederland. Selecteer de onderwerpen waarover u meer wilt weten over Huissen

Invoering regionale maatregelen – regjeringen.no

Artikel |
Laatste update: 03.12.2021


In gebieden met een hoge infectiedruk en een grote belasting van de gezondheids- en zorgdiensten en waar afstemming van infectiebeheersingsmaatregelen nodig is, kan de overheid regionale infectiebeheersingsmaatregelen invoeren in de betreffende gemeenten. Deze regionale maatregelen zullen worden ingevoerd op basis van advies en aanbevelingen van gemeenten, een staatsfunctionaris, het Noorse Directoraat voor Volksgezondheid en het Noorse Instituut voor Volksgezondheid.

Om de verspreiding van besmetting te verminderen, kan het nodig zijn om voor meerdere gemeenten in de regio verscherpte maatregelen te nemen, zodat de inspanningen op elkaar worden afgestemd en gecoördineerd.

In de volgende gevallen kan het nodig zijn dat de Staat in de regelgeving regionale maatregelen voorziet:

  • In gebieden met een hoge infectiedruk en een grote belasting van de zorg en zorg, waar afstemming nodig zal zijn die de gemeenten zelf niet binnen een redelijke termijn kunnen realiseren.
  • Hetzelfde geldt wanneer de ontwikkeling zodanig is dat de regio’s in een dergelijke situatie dreigen te komen.

Als het nodig is om maatregelen in meerdere gemeenten in een gebied op elkaar af te stemmen, maakt de rijksambtenaar in overleg met de Noorse Directie Volksgezondheid en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid voorstellen voor een pakket maatregelen voor de betreffende gemeenten.

Als sommige gemeenten nog steeds geen lokale maatregelen willen definiëren, of als regionale coördinatie van maatregelen te lang duurt, stuurt het Noorse Directoraat van Volksgezondheid zijn aanbeveling naar het ministerie van Volksgezondheid en Welzijnsdiensten. Deze aanbeveling zal gebaseerd zijn op input en evaluaties van getroffen gemeenten, de staatsfunctionaris en het National Institute of Public Health. De minister van VWS beslist vervolgens of regionale maatregelen worden vastgelegd in regelgeving, welke maatregelen moeten worden genomen en hoe lang deze zullen duren.

READ  Welke gezondheidsproblemen gaan het meest verder dan het opleiden van tieners?

De volgende gemeenten/regio’s hebben regionale maatregelen: