Huissen TV

Informatie over Nederland. Selecteer de onderwerpen waarover u meer wilt weten over Huissen

Je kunt de lerarenopleiding met 2 in wiskunde invoeren

Stein Vidar Samuelsen heeft blijkbaar niet het huiswerk gemaakt dat hij van mij kreeg: de eis van vier geldt alleen voor de eenvoudigste praktische wiskunde op de middelbare school.

Brief van de lezer Dit is een discussiepost, geschreven door een externe bijdrager. De publicatie verwoordt de standpunten van de auteur.

Kiest men één van de wiskundevakken S=Sociale Studies of R=Science in Vg2 (tweede graad), dan is succes voldoende, dus minimaal tweede leerjaar. Dit heeft ertoe geleid dat leerlingen die wiskunde goed beheersen en een plan hebben om leraar te worden, geen wiskunde S of R durven te nemen omdat ze vinden dat ze er 4 moeten hebben in deze vakken. Zo is de ingangseis voor de lerarenopleiding een 2 in Wiskunde voor leerlingen die S1 of R1 in Vg2 volgen.

Lees ook

De hatelijke vier: wiskundevereiste sluit de deur voor goede leraren

Ik ben het helemaal met Samuelsen eens dat alle vakken belangrijk zijn, maar hij vindt het moeilijk te begrijpen waarom wiskunde zo belangrijk is. Ik noemde dit in mijn vorige post over het debat, maar ik wil het graag herhalen:

  1. Wiskunde is in de eerste plaats een belangrijk instrument voor veel andere wetenschappen, met name in de natuurwetenschappen en economie. In alle vakken is het nuttig en noodzakelijk om een ​​goede wiskundige kennis te hebben.
  2. Ten tweede is wiskunde de enige exacte wetenschap waarin alle beweringen waar of onwaar, ja of nee, actueel of niet-gecirculeerd zijn. Dit laatste heeft de basis gelegd voor de massale digitale revolutie die we de afgelopen decennia hebben meegemaakt.
  3. Ten derde heeft het vak wiskunde een intrinsieke waarde die het vermogen om logisch te denken vergroot en een betere mogelijkheid biedt om de wereld om ons heen te organiseren en te organiseren. Zonder wiskunde zal de democratie vergaan.
READ  14 coronapatiënten opgenomen in Helles Forde

Tot slot wil ik benadrukken dat ik niet primair heb deelgenomen aan deze discussie ter verdediging van de vier beweringen, maar omdat zeer velen, waaronder Samuelsen, zich niet aan de waarheid houden. Het is niet waar dat men een graad 4 in wiskunde moet hebben om een ​​gekwalificeerde kandidaat voor de lerarenopleiding te zijn. Als een leerling 1P op Vg1 en S1 op Vg2 kiest, behoudt hij gemiddeld de tweede klas.