Huissen TV

Informatie over Nederland. Selecteer de onderwerpen waarover u meer wilt weten over Huissen

Je moet geestelijke gezondheid heel serieus nemen

Dit is een hoofdartikel. Het geeft de mening van de krant Nation weer. De hoofdredacteur en de politieke redacteur zijn verantwoordelijk voor de inhoud.

Dan de regering Minister van Volksgezondheid Bint Hui (H), die in 2017 opriep tot legalisatie van gemeentelijke psychologen in alle gemeenten, maakte zich zorgen over het verlagen van de drempel om hulp te krijgen bij psychische problemen.

“We hebben allemaal Psychologische gezondheid. Tegenwoordig is de drempel voor hulp erg hoog wanneer u mentale gezondheidsproblemen begint aan te gaan. We zijn ervan overtuigd dat als er psychologen in de gemeenten zijn, mensen sneller en beter hulp krijgen en zaken eerder kunnen oplossen. ” Hui vertelde TV 2 Vier jaar geleden.

De site bevat Ontwikkelingen hebben aangetoond dat wetgeving alleen niet veel helpt. Sinds 1 januari 2020 moeten gemeenten toegang krijgen tot een specialisme psychologie. Tegelijkertijd H.n Onderzoeksrapport van Sintef aMeer dan de helft van de gemeenten in het land heeft moeite om lokale psychologen in dienst te nemen.

het verslag Het blijkt dat alle districten, behalve Oslo en Phiken, worstelen met rekrutering. 38 procent van de gemeenten gaf aan dat het buitengewoon moeilijk was om psychologen in te huren, terwijl 16 procent het als een grote uitdaging noemde.

Zij zijn het De kleinste gemeente, met minder dan 2.000 inwoners, is het moeilijkst in dienst te nemen. Maar niet alleen kleinere gemeenten hebben het moeilijk. Het land schreef onlangs over de gemeente Senja, die ongeveer 15.000 inwoners telt en lange tijd worstelt met het inhuren van een psychiater.

Gemeentelijke financiën Het heeft natuurlijk ook gevolgen voor de werkgelegenheid. Het is nog moeilijker om gemeentelijke psychologen te overtuigen om kleinere deeltijdbanen aan te nemen.

READ  Gezondheid, Ostbegd | Een open brief aan Merethe Skui en Gry Anja Gundersborg

‘Het is onhoudbaar Wanneer dit de feiten zijn in de gemeenten. De regering praat in een partijretoriek over wat ze hebben gedaan voor de geestelijke gezondheid. Hier moet je volkomen eerlijk zijn dat dit niet goed genoeg is ”, zegt Kjersti Toppe, de parlementaire vertegenwoordiger van Sp.

Gemeenteraad in SingaJorid Meyer vindt het belangrijk om een ​​betere professionele omgeving te hebben bij het aannemen van personeel. Toppe is het daarmee eens: “In veel gemeenten moeten ze de dienstverlening van psychologen helemaal opnieuw opbouwen. Er is geen professionele omgeving. Als je toekomstige psychologen in gemeentelijke diensten wilt inhuren, moet je overwegen om de professionele omgeving te versterken.”

Tops en medefeest Kari Anne Bøkestad Andreassen heeft nieuwe maatregelen voorgesteld om de werkgelegenheid van gemeentelijke psychologen te stimuleren. Ze stellen overheidssteun voor voor werkgelegenheidsprojecten die specialisatiecursussen en onderwijsposities voor gemeentelijke psychologen zouden kunnen veiligstellen, wat bijdraagt ​​aan een sterkere professionele omgeving.

S. Ook moet ervoor worden gezorgd dat studenten psychologie tijdens hun studie meer kunnen oefenen in de GGD. Volgens het plan zullen de voorstellen op 27 mei in de Tweede Kamer worden besproken.

Hij heeft natuurlijk gelijk Daarin hebben we allemaal geestelijke gezondheid. Daarom moet de overheid maatregelen nemen die ervoor zorgen dat psychologen in alle gemeenten aanwezig zijn, zodat mensen in het hele land verzekerd kunnen zijn van blootstelling wanneer er problemen met de geestelijke gezondheid ontstaan.