Huissen TV

Informatie over Nederland. Selecteer de onderwerpen waarover u meer wilt weten over Huissen

Johansen, Groene Partij

We horen de hele tijd dat de samenleving efficiënter moet en moet. Dit moet gebeuren door digitalisering, automatisering en robotica, en het moet in alle sectoren gebeuren, elk jaar. Wij van de Groene Partij geloven dat zolang we er blind op vertrouwen dat alles beter zal worden, zolang we maar efficiënt genoeg worden, we in een impasse zitten. Daarom werken we op nationaal niveau aan het veranderen van de koers van de sociale ontwikkeling, zodat we ons kunnen richten op een goede kwaliteit van leven en een goede volksgezondheid.

Een leraar die 30 jaar geleden 20 leerlingen in een klaslokaal had, zal vandaag nog steeds 20 leerlingen in hetzelfde klaslokaal hebben. Noch digitalisering, noch automatisering, noch robots hebben het efficiënter kunnen maken. Hetzelfde heb je met gezondheid, waar vereenvoudiging een klein beetje bijdraagt ​​aan het vermogen van werknemers om meer mensen tegelijkertijd te helpen. Met andere woorden, er is een grens aan hoe effectief het kan zijn. Zo worden beheerders in scholen en zorg gedwongen te besparen door minder tijd per gebruiker te besteden, het team rond de leerling te verkleinen, niet te investeren in lesmateriaal, beheersmiddelen te verminderen of andere maatregelen die de kwaliteit verminderen.

Een ander probleem is economie versus sociale economie. De gemeente mag geen begroting vaststellen waarbij de uitgaven hoger zijn dan de inkomsten. Aan de ene kant is het een natuurlijk en voor de hand liggend principe, aan de andere kant kan het op de lange termijn leiden tot zeer negatieve keuzes voor individuen en de samenleving. Het lijdt geen twijfel dat we in de gemeente Halden vaak meer moeten nadenken over economie en kortetermijnoplossingen dan over sociale economie en goede langetermijnoplossingen. Dit geldt vooral voor preventief werk.

READ  Ziekte, Geneeskunde / Gezondheid | Geïnteresseerde Noren nemen contact op met het Ministerie van Buitenlandse Zaken over het verlaten van Zuid-Afrika

Noorwegen is een van de meest efficiënte samenlevingen ter wereld en we hebben een oliefonds. Tegelijkertijd kunnen we het ons niet veroorloven om genoeg personeel te hebben in beroepen waar de kwaliteit van de dienstverlening afhangt van interpersoonlijke tijd. Het is eng dat rijkdom betekent dat je je menselijkheid, tijd en kwaliteit niet kunt veroorloven in beroepen in het onderwijs, de gezondheidszorg en de zorg.

Er kan veel worden gedaan om dit te veranderen en ik zal slechts enkele voorbeelden geven van oplossingen die kunnen worden onderzocht.

1. Er wordt vandaag een relatief hoge werkgeversheffing geheven op werknemers. Dit betekent dat het voor gemeenten en bedrijven duur is om mensen in dienst te nemen. Aangezien steeds meer taken worden opgelost door automatisering en robots, moeten we kijken hoe we dit kunnen belasten, terwijl de werkgeversbelasting verlaagd kan worden.

2. Progressieve belastingen op verbruik. Het grootste deel van onze groeiende welvaart wordt geïnvesteerd in consumptie en materiële welvaart. Dit draagt ​​bij aan zeer grote uitstoot van broeikasgassen, energieverbruik en gebruik van hulpbronnen. Het is heel belangrijk dat iedereen in zijn basisbehoeften kan voorzien en het mag niet te veel kosten. Wie zich meer kan en wil veroorloven dan in zijn basisbehoeften te voorzien, moet meer betalen voor zijn extra verbruik.

3. De erfbelasting moet opnieuw worden ingevoerd.

4. We zouden ons meer moeten richten op wat bijdraagt ​​aan een goede kwaliteit van leven, een goede algemene gezondheid en levensvreugde. Dit zou het doel van alle politiek moeten zijn. Preventief werk, tijd doorgebracht op school en tijd doorgebracht in de gezondheids- en zorgsector zijn absoluut essentieel voor de kwaliteit van leven, de algemene gezondheid en levensvreugde.

READ  NTNU stelt uitzonderingen voor wetenschappelijke competentie voor

Greens zet zich in voor een humane samenleving in ecologisch evenwicht. Dan moeten we onder andere nadenken over hoe het belastingstelsel tot stand komt, consumptie boven basisbehoeften hogere belastingen moet zijn en het doel een goede levenskwaliteit moet zijn.

Het alternatief is doorgaan op de huidige weg waar onze groeiende rijkdom zich concentreert op steeds minder mensen. Waarbij degenen die het meest bijdragen aan de uitstoot van broeikasgassen worden gelijkgesteld met degenen die nauwelijks iets uitstoten. Er wordt altijd verwacht dat beroepen in het onderwijs en de gezondheidszorg steeds efficiënter zullen worden. Waar degenen die menselijke arbeid kunnen automatiseren meer kunnen produceren terwijl ze minder bijdragen aan het gemeenschappelijke fonds.

Bij Halden hebben de Groenen de meerderheid om voor Kerstmis ook verslag uit te brengen over sociale en ecologische duurzaamheid in rapporten over het hoger onderwijs. Een belangrijke stap om de focus te verleggen van het eenzijdige doel dat de economie het enige is waar we ons op moeten richten bij de ontwikkeling van de gemeente. Tijdens het voorzitterschap was de gemeentemanager positief over het voorstel en zei dat ze hierover al in gesprek waren met de provincieraad. De motie werd echter met een grote meerderheid verworpen. In de gemeenteraad draaiden alle partijen, behalve de Tories, zich om en was de zaak beslist.

Johan Johansen, Groepsleider de Grone