Huissen TV

Informatie over Nederland. Selecteer de onderwerpen waarover u meer wilt weten over Huissen

Kan de zorg aantrekkelijker worden?

Dit is een opening. Het verwoordt de mening van de krant The Nation. De hoofdredacteur en de politieke redacteur zijn verantwoordelijk voor de inhoud.

Het Noorse Directoraat van Volksgezondheid denkt Er is een tekort van wel 7.000 verpleegkundigen en 2.000 gespecialiseerde verpleegkundigen in Noorwegen. En binnen een paar jaar werd het erger. De pandemie heeft ook de behoeften zichtbaarder gemaakt.

Tot 130.000 Noren Zonder huisarts heeft het Noorse directoraat van gezondheid erkend dat er iets moet gebeuren met de huisartsenregeling.

Om een ​​goede gezondheid te bieden Welzijnsdiensten dicht bij waar mensen wonen is een belangrijk doel van de Labour/SPD-regering. Momenteel wordt deze ambitie bedreigd door het tekort aan professionals, vooral in landelijke gebieden.

Daarom heeft de overheid apart zetten Gezondheidswerkerscommissie om de werkgelegenheidscrisis te onderzoeken in de gezondheidszorg. Het zal tegen 2040 een uitgebreide beoordeling van de behoeften en competenties van werknemers opleveren.

Digitalisering, nieuwe technologie Nieuwe vormen van werk kunnen van invloed zijn op de toekomstige behoeften van mensen en het soort vereiste vaardigheden. Er kan zeker iets vereenvoudigd worden, tot grote vreugde van zowel personeel als patiënten.

maar het werkte Ook over warme handen, over verzorging, verpleging en de fysieke aanwezigheid van professioneel opgeleide mensen.

Waarom kan je niet opstaan? Artsen en verpleegkundigen aan het werk? Hoe worden drop-outs gerehabiliteerd, gemobiliseerd en teruggebracht in de zorg?

Vestiging als Ze beschikken niet over voldoende personeel en nemen hun toevlucht tot overwerk en uitzendbureaus. Dit veroorzaakt veel slijtage van het personeel, wat weer kan leiden tot extreem ziekteverzuim – en meer Gebruik van overuren en ingehuurde alternatieven. Personeelstekorten kosten.

READ  Halsby, veel meer dan praten over de hel

Irene Maria Luther Vanuit de vakbond zit in de nieuwe commissie. Ze vertelde Kommunal Rapport dat betere lokale financiering, met de mogelijkheid om meer voltijdbanen in de gezondheidsdienst aan te bieden, essentieel is om te zorgen voor voldoende werkgelegenheid, vooral in de regio.

Grotere vacatures Bij de GGD wordt de noodzaak om geld uit te geven aan extra diensten verminderd. Dan is de slijtage van het personeel minder en het ziekteverzuim minder. Negatieve werkgelegenheids- en financiële spiraal kunnen worden gekeerd.

Werkgever Superintendent in Kansas Vorig jaar bleek dat 86 procent van de leiders in de Noorse gemeente zeer aanzienlijke of enigszins aanzienlijke problemen aangaf om voldoende verpleegkundigen te krijgen.

Zoeken en hoger Minister van Onderwijs Ola Borten Moe (Sp) was dan ook opgetogen toen hij in januari in totaal 500 nieuwe verpleegopleidingsplaatsen lanceerde op hogescholen en universiteiten in het hele land.

Het is zeker. Goede stap op weg De volgende hindernis is het gebrek aan beschikbare stages Relevant en van hoge kwaliteit, evenals het vermogen en de competentie om studenten te begeleiden. Ook hier is er een tekort aan mensen.

Commissie voor gezondheidswerkers Het staat onder leiding van prof.dr. Gunnar Bovim en zal zijn rapport voor 1 februari volgend jaar presenteren. Ze moeten er rekening mee houden dat de werkgelegenheidscrisis niet op één plek in de ‘waardeketen’ kan worden opgelost.