Huissen TV

Informatie over Nederland. Selecteer de onderwerpen waarover u meer wilt weten over Huissen

Kerstmis is van groot belang voor meer dan alleen christenen

Elke december vind ik rust door het verhaal van Maria, de moeder van Christus, in de Koran te lezen. Vrolijk kerstfeest!

In een rustige straat in Qaraqosh, ten zuidoosten van Mosul, staat een metershoog beeld van de Maagd Maria in de vorm van een kroon boven een van de oudste Syrisch-katholieke kerken in Irak.

De stad Qaraqosh is een oude christelijke stad waar de voertaal Armeens is en Arabisch als tweede taal. De Assyrische stad is een paar duizend jaar oud en is altijd een christelijke stad geweest, maar was ook onderworpen aan de Mongolen, Perzen, Koerden en het Ottomaanse Rijk. Met andere woorden, de stad is een belangrijk onderdeel van de geschiedenis van Irak en staat bekend als de ‘wieg van de beschaving’. Je zult veel bijbelse verwijzingen naar Irak vinden – zoals Mesopotamië, de Chaldeeën en Babylonië.

Maria is heilig in de islam en wordt meerdere keren genoemd in de koran.

We keren terug naar de “Maagd Maria” of Maria zoals ze in de Koran werd genoemd. Tijdens de invasie van de Islamitische Staat in Noord-Irak werden duizenden jaren oude kerken en Mariabeelden ontheiligd en vernietigd. Iraakse christenen werden vervolgd, vermoord of gedwongen zich te bekeren tot de islam. De terroristische organisatie ISIS heeft vele onvervangbare culturele schatten, heiligdommen en standbeelden vernietigd.

Dit jaar kwam er eindelijk een einde aan de restauratie van de kathedralen met de plaatsing van nieuwe Mariabeelden in het midden van de toren. Eerder dit jaar was de paus in Irak en bezocht hij verschillende kathedralen, kerken en moskeeën. Duizenden verzamelden zich rond één kathedraal, tussen palm- en olijfbomen, om de paus te groeten. Op de top van een van de kathedralen kijkt een Mariabeeld uit over de mensen.

READ  De gezondheid van mensen in het stenen tijdperk was erger dan branden

Kerstmis is belangrijker voor meer dan alleen christenen

Afbeeldingen en beelden van Maria als de moeder van Jezus zijn heel gewoon in veel landen van het Midden-Oosten en worden zeer vereerd in Irak. In mijn jeugdherinneringen uit Noorwegen en Irak nemen Maria en Jezus een centrale plaats in. In december kreeg ik extra tijd in ons huis. In het oude gedeelte van Bagdad waren beelden van de Maagd Maria een normaal verschijnsel. Het vertelt ons veel over de rijke interreligieuze geschiedenis van Irak. De gesluierde moslima’s die stoppen, kaarsen aansteken en bidden voor Maria is ook geen ongewoon gezicht.

Kerstverhalen, die ik heb doorgegeven aan mijn kinderen, van mijn moeder en weer van haar moeder. Ze zegt dat het gebruikelijk was dat de twee samen op vakantie gingen in Irak. Ik erfde van mijn grootmoeder een kleine afbeelding van de Maagd Maria, de moeder van Jezus. Het is goed geplaatst in mijn koran als een referentie en symbool van de hoge status van vrouwen in de islam.

Maryam Issa’s moeder is een spilfiguur in zowel het christendom als de islam.

Maria is heilig in de islam en wordt meerdere keren genoemd in de koran. Veel middeleeuwse moslimtheologen geloofden dat Maria een profeet was, omdat de islamitische kunst Maria en Jezus afbeeldt met een vlamkroon die de profeet symboliseert.

Helaas hebben patriarchale interpretaties en salafistische bewegingen een deken geworpen over de meest prominente vrouwen in de geschiedenis van de islam, inclusief het Maryam-verhaal uit de koran. Maar Maria is in de geschiedenis van de islam een ​​belangrijk rolmodel geweest voor zowel vrouwen als mannen.

READ  Waar is de investering in geestelijke gezondheid gebleven?

In de middeleeuwen was er een periode van wetenschappelijke, historische en culturele welvaart in de islam, die vanuit het oriëntalisme bekend staat als de gouden eeuw van de islam. Hier speelden moslimgeleerden en theologen een belangrijke rol in de ontwikkeling van wetenschap, wiskunde, islamitische theologie en literatuur.

Maryam Issa’s moeder en de stereotypen van moslimvrouwen

Maryam Issa’s moeder is een spilfiguur in zowel het christendom als de islam. Verhalen uit de tijd van de profeet Mohammed zeggen dat hij alle beelden en afbeeldingen heeft vernietigd, behalve het beeld van de Maagd en Jezus. Ik zorgde voor de tekening. Het wordt gezien als een symbool van zuiverheid en kracht. In de islam is zij de enige vrouw wiens naam wordt genoemd in de koran, en er is een hele soera naar haar vernoemd, naast verwijzingen in vele verzen en hadiths. De Koran vertelt ons vele malen over de geboorte van Jezus.

Maar in de islam wordt Christus niet beschouwd als de zoon van God, maar als de zoon van Maria.

In zowel het christendom als de islam is men het erover eens dat Maria een seksueel onaangeroerde vrouw was toen ze Jezus baarde. Maria’s verhaal begint in de Koran voor haar geboorte, met verwijzing naar haar familie. Volgens de koran trok de zwangere Maria zich terug en baarde Jezus alleen aan de voet van een palmboom. Ze keert terug naar de mensen met de pratende baby Jezus die ons vertelt dat hij een dienaar van God en een profeet is. Jezus, of Jezus zoals hij in het Arabisch wordt genoemd, heeft een speciale plaats in de islamitische traditie. Maar in de islam wordt Christus niet beschouwd als de zoon van God, maar als de zoon van Maria.

READ  Gezondheid en ziekte | De verborgen ziekte: tienduizenden krijgen het, maar ze hebben geen diagnose

Voor mij is het kerstevangelie, dat zonder kribbe in de koran staat, de kerstster en de drie wijzen. Ik ken Isa als Isa ibn Maryam (Isa ibn Maryam), een moeder die het leven schonk aan een heilige profeet, Jezus.

Elke december vind ik rust in het lezen van het verhaal van Maria, de moeder van Christus in de Koran. Vrolijk kerstfeest!