Huissen TV

Informatie over Nederland. Selecteer de onderwerpen waarover u meer wilt weten over Huissen

Kiezers denken dat premier Frederiksen gesanctioneerd is voor nertsschandaal – NRK Urix – Foreign News & Documentaries

Traditioneel zijn de sociaal-democraten de grootste winnaar bij de gemeenteraadsverkiezingen. Dat is dit jaar ook het geval, schreef hij, maar er zijn enkele grote veranderingen geweest Radio Denemarken.

De steun van de partij steeg van 32,4 procent in 2017 naar 28,5 procent bij de verkiezingen van dit jaar. Voor het eerst wordt de regio Noord-Jutland niet geleid door een sociaal-democraat.

Universitair hoofddocent Martin Vince van de afdeling Politicologie aan de Universiteit van Aarhus zegt: Radio Denemarken Wie gelooft dat de nerts de interpretatie is:

Er waren veel nertsenfokkerijen in Noord-Jutland. Ik weet zeker dat ze het feest daar verpest heeft, zegt hij.

In november vorig jaar besloot Mette Frederiksen alle nertsen van Denemarken te doden. Het was bedoeld als infectiebestrijdingsmaatregel na de ontdekking van een gemuteerde variant van het coronavirus, en infecties van nerts op mensen. Het besluit bleek geen gezag te hebben in het Deense recht.

In Noord-Jutland waren 375 nertsenfokkerijen. Ter vergelijking: er zijn iets minder dan 40 in Noorwegen. In totaal zijn 15-17 miljoen van jullie vermoord.

Foto: MORTEN STRICKER / AFP

– Hij sprak niet zacht

Maar niet alleen op het platteland trokken de sociaaldemocraten zich terug. Ook in alle grote steden trad een daling op.

De partij verloor haar historisch sterke positie in Kopenhagen en zakte van 27,6 procent naar 17,3 procent. Hier vinden de Vinæs dat de verplaatsing van banen van steden naar regio’s een belangrijke reden is.

De sociaal-democraten namen veel initiatieven die draaiden om de regionalisering van het onderwijs en de overdracht van banen. Men gelooft dat ze niet vriendelijk spraken met de mensen in de grote steden.

    Christian Tholsen Dahl, leider van de Deense Volkspartij sinds 2012.

Christian Tholsen Dahl leidt sinds 2012 de Deense Volkspartij. Hij vindt nu dat de partijleiding verantwoordelijkheid moet nemen voor de verkiezingsuitslag.

Foto: NILS MEILVANG / AFP

wil met pensioen

De Deense Volkspartij is een andere grote verliezer bij de verkiezingen. Landelijk heeft de partij haar steun gehalveerd met een score van 4,1 procent en verliest ze zetels in een aantal gemeenten.

Kort nadat de uitslag bekend was geworden, zei DF-partijleider Christian Tholsen Dahl dat hij wilde aftreden als partijleider. Daarom riep hij met spoed de hoofdraad van de partij bijeen om de uitslag van de verkiezingen te beoordelen.

Bij deze beoordeling hoop ik dat er een buitengewone nationale vergadering zal plaatsvinden, waarop een nieuwe leider van de Deense Volkspartij zal worden gekozen. Het juiste is dat ik verantwoordelijkheid neem voor het resultaat dat we hebben behaald. Dal voegde eraan toe dat onze mensen in het hele land een goede strijd hebben gestreden Radio Denemarken.

De conservatieven werden uitgeroepen tot winnaar van de verkiezingen. Hun steun was twee keer zo groot als bij de vorige verkiezingen en eindigde op iets meer dan 15 procent.

READ  Ik ben getrouwd met Malala - VG