Huissen TV

Informatie over Nederland. Selecteer de onderwerpen waarover u meer wilt weten over Huissen

Klimaat, COP26 | Noorse experts: dit is de manier om het klimaatdoel te bereiken

Noorse experts over het wereldwijde energiesysteem in 2050: de persistentie van fossiele en nucleaire energiebronnen.


Zijn ambities realistisch op de Glasgow Climate Summit deze week? Ja, volgens experts van het Noorse bedrijf DNV (Det Norske Veritas Group) in Høvik buiten Oslo.

Het is tijd omdat het de schaarstefactor is, niet het kapitaal, zei Remi Eriksen, CEO van DNV, toen het bedrijf vorige week met zijn analyse naar buiten kwam.

Lees ook: Winkel over de energiecrisis in Europa: een moeilijk plaatje

De weg naar het klimaatdoel

In het rapport “Path to Net Zero Emissions” beschrijft de DNV de mogelijke weg naar het doel; Om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5°C:

  • Noord-Amerika en Europa moeten tegen 2042 klimaatneutraal zijn.
  • China moet zijn uitstoot tegen 2050 met 98% verminderen.
  • De geïndustrialiseerde landen van de wereld zouden tegen 2042 koolstofneutraal moeten zijn en daarna koolstofnegatief.
  • Het is onwaarschijnlijk dat Afrika en India hun uitstoot tegen 2050 met respectievelijk meer dan 23 en 64 procent zullen verminderen.
  • De huidige technologieën zijn voldoende om de doelstellingen voor nulemissie te halen, maar vereisen een aanzienlijke verhoging van het niveau.
  • In een emissievrije samenleving zal elektriciteit meer dan de helft (51 procent) van de energiebehoefte dekken, en wind- en zonne-energie zullen 86 procent daarvan voor hun rekening nemen. Waterstof heeft een aandeel van 13 procent. Fossiele energiebronnen zullen worden gebruikt en zullen 21 procent van het energieverbruik uitmaken (8 procent uit olie, 10 procent uit aardgas en 3 procent uit steenkool).
  • Koolstofvastlegging moet tegen 2050 een belangrijk onderdeel van het energiesysteem worden.
  • Kernenergie kan een rol spelen, maar is duur in vergelijking met duurzame energie.
READ  Blinde passagiers verstopten zich in de technische ruimte:

Lees ook: Japan gaat focussen op hernieuwbare energie – en kernenergie

Lees ook

Het ene land stoot twee keer zoveel broeikasgassen uit als het andere

Het is noodzakelijk om koolstof af te vangen

DNV slaat in haar rapport een voorzichtig optimistische toon aan en constateert dat de internationale gemeenschap veel kan bereiken als het gaat om het terugdringen van de uitstoot en het dichterbij de klimaatdoelen komen, maar het vraagt ​​nu tijdens de Klimaattop om de nodige maatregelen.

Heb je nagedacht over wat en welke, zo ja, koolstofvastleggingsmethoden veelbelovend zijn?

In ons model hebben we een koolstofafvangproces uitgebreid gebruikt in zowel procesemissies, emissies van elektriciteitscentrales en industriële emissies, als elektriciteitsproductie uit steenkool, gas en bio-energie. Die laatste produceert negatieve emissies en is daarom erg belangrijk voor bijvoorbeeld Europa, dat na 2042 netto negatieve emissies zou moeten hebben, zegt DNV’s Head of Energy Conversion Research, Alvec Ambassador, aan Nettavisen.

Lees ook

Een complete puinhoop: – Het probleem is dat iedereen een businessclass-mentaliteit heeft

Onze laatste hoop?

De COP26-klimaattop wordt aangeprezen als onze laatste en beste hoop om het doel van 1,5 graad te halen. Sommigen hebben zich afgevraagd waarom kernenergie niet wordt genoemd als een groter deel van de oplossing. Politicoloog Ralph Schuellehammer van de particuliere Webster University in Wenen in Oostenrijk is een van hen. In een interview met het tijdschrift Nieuwsweek en In september beweerde hij dat er alleen ideologische redenen waren om kerncentrales te sluiten en ze op sommige plaatsen te vervangen door kolencentrales.

READ  Athene bedreigd door bosbranden - Vier arrestaties - NRK Urix - Buitenlands nieuws en documentaires

– Dit leidt tot een dramatisch gebrek aan macht, zegt Schuellehammer en noemt Zweden en Duitsland als voorbeelden.

In haar laatste rapport gaat DNV ook in op de kwestie van kernenergie. Hun conclusie is dat kernenergie geen prominente rol zal spelen “omdat het te duur is in vergelijking met hernieuwbare energie”.

Kernenergie is duurder

Zou het onrealistisch zijn om meer in kernenergie te investeren, ook al zou dat politiek haalbaar zijn?

– In ons model ontdekten we dat kernenergie duurder is dan hernieuwbare energie met batterijopslag, en hernieuwbare energie met opslag voldoet aan de wereldwijde behoefte aan elektriciteit die te allen tijde beschikbaar is, binnen de regio en de fysieke beperkingen die de hulpbronnensituatie biedt. Dan zijn we van mening dat hernieuwbare energiebronnen een betere en realistischere oplossing zijn dan kernenergie, die naast hoge kosten een decennium kost om te bouwen. Aan de andere kant moeten bestaande kerncentrales zover worden uitgebreid dat dit op een veilige manier kan, stelt Alvik in een e-mailreactie.