Huissen TV

Informatie over Nederland. Selecteer de onderwerpen waarover u meer wilt weten over Huissen

Klimaat PDK-stoornissen

Geen zin meer: ​​geen droogtes, geen hittegolven, natuurrampen, overstromingen of bosbranden meer. De coördinator schrijft dat waar dit ook gebeurt, ze worden achtervolgd door een mediawereld die leeft van sensaties. De foto is genomen tijdens een recente bosbrand in Californië. Foto: Noah Berger/AP Foto/NTB

Kjell vraagt ​​Arne Norum op Dagen 6 september of PDK-leiders zich niet ongemakkelijk voelen over het klimaat. Het korte antwoord is nee.

De klimaatcrisis is een uitvinding van politici. Universitair docent Non-Hassan toonde in zijn artikel in Universitetsavisa – “Klimaatcrisis heeft geen basis in de wetenschap” – dat het woord “klimaatcrisis” niet voorkomt in klimaatrapporten, behalve op één plaats in de laatste:

Ook hebben sommige media recentelijk sterkere termen en uitdrukkingen aangenomen en gepromoot dan “klimaatverandering” en meer neutrale “opwarming van de aarde”, waaronder “klimaatcrisis”, “opwarming van de aarde” en “klimaatnoodsituatie” (Zeldin-O Neal, 2019) . » (zijde 228).

Het Klimaatrapport concludeert dat “klimaatcrisis” en soortgelijke uitdrukkingen alleen in de media te vinden zijn.

De vraag is of de toename van door de mens veroorzaakte CO2-emissies bij de verbranding van olie, gas, kolen, cement en staal de wereldtemperatuur doet stijgen en zo bijdraagt ​​aan catastrofale verstoringen.

Dit is niet gebaseerd op notities. Noch de mondiale temperatuur, noch de zeespiegelstijging is met recordsnelheden gestegen. Er zijn veel voorbeelden van klimaatvoorspellingen die niet zijn uitgekomen of verouderd zijn.

Er zijn geen droogtes meer, geen hittegolven, natuurrampen, overstromingen of bosbranden meer. En waar dat ook gebeurt, ze worden achtervolgd door een mediawereld die leeft van sensaties. Interessant is dat ondergetekende Norum verwijst naar Dagsrevyen wanneer hij zijn beweringen moet bewijzen. Er moet onderscheid worden gemaakt tussen berichtgeving in de media en wetenschappelijke observaties.

Zonder koolstofdioxide zou er geen leven op aarde zijn. Het is bewezen dat een toename van kooldioxide leidt tot een toename van de groene bedekking van de bodem en een toename van de opbrengsten wereldwijd.

De Christelijke Partij wil de noodvoorraden graan weer aanleggen en de voedselgrond die we in Noorwegen nog hebben behouden.

Tot slot is het belangrijk op te merken dat de christelijke partij klimaatverandering zeer serieus neemt. Er kunnen om verschillende redenen ‘slechte jaren’ zijn die tot misoogsten leiden. De Christelijke Partij wil de noodvoorraden graan weer aanleggen en de voedselgrond die we in Noorwegen nog hebben behouden.

Gebrek aan paraatheid en degradatie van de bovengrond kunnen een bron van ontwrichting zijn – geen door de mens gemaakte ideeën over een crisis zonder wortels in de realiteit.

READ  Debat, geestelijke gezondheid | Geestelijke gezondheidszorg!