Huissen TV

Informatie over Nederland. Selecteer de onderwerpen waarover u meer wilt weten over Huissen

Klimaatonderhandelingen in Glasgow (COP26) – regjeringen.no

Van 31 oktober tot 12 november 2021 komen de lidstaten van het Klimaatakkoord van de Verenigde Naties bijeen tijdens de Glasgow Climate Negotiations in Schotland (COP26).

Dit zijn jaarlijkse klimaattoppen waar landen van de wereld onderhandelen over hoe om te gaan met klimaatverandering en de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen op een eerlijke manier te verminderen.

De basis zijn internationale afspraken, het klimaatakkoord van de Verenigde Naties, het Akkoord van Parijs en het Kyoto-protocol.

Van 31 oktober tot 12 november 2021 komen de lidstaten van het Klimaatakkoord van de Verenigde Naties bijeen tijdens de Glasgow Climate Negotiations in Schotland (COP26).

Zesentwintigste bijeenkomst van de partijen bij de klimaatonderhandelingen

COP staat voor Conference of the Parties. Dit jaar vinden voor de zesentwintigste keer klimaatonderhandelingen plaats. De Noorse delegatie wordt geleid door de minister van Klimaat en Milieu Espen Barth Eide. Premier Jonas Gahr Store doet op 1 en 2 november mee in het zogenaamde high-level segment, waar staatshoofden van over de hele wereld aan deelnemen.

Tijdens internationale klimaatsamenwerking zullen veel concrete besluiten worden onderhandeld en aangenomen. Op Climate Summits praten onderzoekers, politici en het maatschappelijk middenveld ook over nieuwe wetenschap, noodzakelijke klimaatmaatregelen en financiering.

Klimaatambities verhogen

COP26 zal kijken naar de algehele vermindering van de uitstoot van broeikasgassen. Het vergroten van de klimaatambities is het belangrijkste onderwerp op de partijbijeenkomst.

De slogan van het Britse voorzitterschap van de bijeenkomst was “Keep 1.5 graden alive”. Het omvat beleidssignalen over sterkere emissiereducties, maar het omvat ook een betere aanpassing aan veranderingen en meer steun voor ontwikkelingslanden.

Er is grote belangstelling voor de doelstelling van de geïndustrialiseerde landen om in het jaar na 2020 in totaal 100 miljard dollar aan klimaatfinanciering bij te dragen aan ontwikkelingslanden, nadat duidelijk werd dat dit doel dit jaar niet gehaald zou worden. Tijdens de bijeenkomst zal het belangrijk zijn om duidelijk te maken hoe de klimaatfinanciering zo snel mogelijk kan worden verhoogd tot dit bedrag.

READ  Awards voor uitmuntende onderzoekers in het Universitair Ziekenhuis van Oslo

Een ander belangrijk onderwerp op de klimaattop van dit jaar is de afronding van het rulebook van de Overeenkomst van Parijs, dat zal bijdragen aan de uitvoering van de overeenkomst.

Follow-up van de Overeenkomst van Parijs

Tijdens de klimaatonderhandelingen (COP21) in 2015 is het Akkoord van Parijs aangenomen, waarin alle landen zich gecommitteerd hebben aan een gezamenlijk doel om de uitstoot te verminderen om de opwarming van de aarde te beperken tot minder dan 2 graden, liefst minder dan 1,5 graad.

Daarnaast hebben staten toegezegd doelen te stellen voor de mate waarin ze hun uitstoot zullen verminderen. Deze nationale doelen worden “Nationaal Bepaalde Bijdragen” (NDC) genoemd. De doelen moeten de hoogste ambitie van het land vertegenwoordigen en een vooruitgang zijn ten opzichte van eerdere doelen.

De Overeenkomst van Parijs verplicht landen om elke vijf jaar nieuwe en ambitieuzere klimaatdoelen in te dienen, voor het eerst in 2020.

Aangezien COP26 is uitgesteld tot 2021 vanwege COVID-19, is de verwachting hoog dat meer landen in Glasgow verbeterde klimaatdoelstellingen zullen presenteren. Noorwegen heeft zijn doelstelling in het kader van de Overeenkomst van Parijs in februari 2020 versterkt.

Het Akkoord van Parijs bevat ook doelen en bepalingen over klimaatfinanciering. Industriland heeft een collectieve verantwoordelijkheid om bij te dragen aan de ondersteuning van de implementatie van klimaatmaatregelen in ontwikkelingslanden. Het is ook een uitnodiging aan andere landen om aan deze ondersteuning bij te dragen.

Gerelateerde Links